Gaal Gergely: legyünk méltók hőseink emlékére! [+videó]

Az ’56-os szabadságharc történelmünk legkiemelkedőbb eseményei közé tartozik. A magyar nép újra tanúbizonyságot tett – történelme során nem először – szabadságszeretetéről.

KDNP

Megmutattuk, hogy Európa számíthat ránk, ahogy a korábbi évszázadokban is sokszor mi, magyarok voltunk a keresztény Európa védőbástyái. A történelem ugyan nem ismétli önmagát, de az emberi gonoszság és hatalomvágy újra és újra produkálhat hasonló jelenségeket. Ma, a 21. században is vannak, akik hatalmi erővel akarnak ránk erőltetni – ráerőltetni a világra – téveszméket.

Ma a legfontosabb közösségeink, a család és a nemzet állnak a támadások középpontjában, és hitünket, hazaszeretetünket teszi próbára a „nyílt társadalmat” hirdetők terve. Hagyományos értékeink, stabil igazodási pontjaink, történelmi örökségünk van veszélyben. Nekünk, magyaroknak tehát ma is van feladatunk a keresztény gyökerű civilizáció megőrzésében. Ma nem Molotov-koktélokkal, hanem közös akaratunk kifejezésével kell nemet mondanunk a megszokott világunkat alapjaiban megrendíteni akaró erők támadásaira. Legyünk hát méltók hőseink emlékére!

(Részletek az október 20-i, Solymáron elmondott ünnepi beszédből)