Fontos a választás szabadsága az oktatásban

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a kerületi képviselő- testület azon döntését, amelynek értelmében a vészmadarak károgása helyett, egy széleskörű egyeztetési folyamat végén racionális érvekre hallgatva megteremtette a lehetőséget arra, hogy létrejöjjön az  evangélikus oktatási centrum Pestszentlőrincen. Az intézmény a választás lehetőségét megteremtve egyházi és világi oktatás között, biztosítja az evangéliumi értékrend megteremtését a nevelésben, az oktatásban.

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium létrejöttének kettős haszna van, egyrészt kevesebbe kerül a közösségnek, mivel az intézmények fenntartása, az oktatás tárgyi eszközeinek előteremtése és az ott dolgozók bérének kifizetése az egyház feladata amely a rendelkezésére áll, másrészt bővül az óvodai férőhelyek száma az új óvoda indításának köszönhetően és a kerület oktatási rendszere sokkal sokszínűbb hatékonyabb lesz. Az evangélikus gimnázium az egyetlen egyházi fenntartási világnézeti középiskola lesz  nemcsak a kerületben, hanem egész dél-pesten is így a gimnázium már csak közlekedési okok miatt is sok katolikus illetve református szülő számára jelent majd alternatívát akik a világi iskola helyett inkább egyházi iskolába szeretné taníttatni gyermekét.

Mi fiatal kereszténydemokraták mélységesen felháborítónak tartjuk a helyi MSZP frakció viselkedését az érintett iskolák átalakításával kapcsolatban amikor is nem egy esetben hamis színben tüntették fel az érintettekkel történő egyeztetési folyamatokat. Az MSZP frakció állításával ellentétben a valóság a következő az önkormányzat vezetése mindig lehetőséget biztosított az érintettek előtt véleményük kifejtésére és az építő jellegű javaslataik ismertetésére. A Pitagorasz Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Gimnázium jövőjéről szóló döntések meghozatalára nem titokban került sor, mint ahogy a szocialisták állítják, hanem széles nyilvánosság előtt ahol sor került a szükséges társadalmi vita lefolytatására. Ezek megtörténtét követően az iskolák átalakítása ellen senki nem foglalt állást, mivel mielőtt a képviselő-testület áldását adta volna a javaslatra azt támogatta vagy tudomásul vette az érintett intézmények diákönkormányzata, iskolaszéke ( a Pitagorasz Általános Iskolában nincs) valamint szülői munkaközössége.

Az Evangélikus Egyház által létrehozott oktatási centrum létrejötte következtében minden esély megvan arra, hogy a Sztehlo Gábor Általános Iskola és Gimnázium  Hunyadinál előkelőbb helyen szerepeljen a gimnáziumok sorrendjében, mivel az egyházi oktatás követelményrendszere illetve módszere sok szempontból versenyképesebb az állami fenntartású iskolákéval. Ezenkívül nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az egyházi iskolák tanulói társadalmi helyzetüktől függetlenül jobb tanulmányi eredménnyel rendelkeznek és többet fejlődnek, mint a világi iskolákban tanuló kortársaik.

Az önkormányzat döntése nem azt jelenti, hogy a keresztény világnézetet bármely kerületi lakosra, legyen szó akár szülőről, akár diákról, rá kívánja erőltetni. Az elfogadott határozat a választás szabadságát garantálja minden szülő számára, hogy mindenki a saját értékrendjének megfelelő oktatási intézménybe irathasa be a gyermekét.

Véleményünk szerint a kerület oktatási helyzetének javítása szempontjából a szükséges társadalmi egyeztetéseket követően az érintettek és a kerületi képviselő-testület többsége a lehető legjobb megoldást választotta azáltal amikor támogatták az Evangélikus Egyház által megvalósítani kívánt oktatási centrum létrejöttét. Az MSZP frakció magatartásáról pedig sajnálattal kell megállapítani, hogy számukra fontosabb volt a politikai hisztériakeltés, mint az értelmes kulturált párbeszéd megvalósítása és a kerület oktatási helyzetének javítása.

Kiss Róbert sk.
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
kerületi elnöke

Harangi Fülöp sk.
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
kerületi alelnöke