A KDNP válaszai a KÉSZ tíz kérdésére

A Tíz kérdés tíz párthoz felhívásában a KÉSZ megszólította a 2018-as országgyűlési választási kampányban főszerepet játszó pártokat, hogy fejtsék ki álláspontjukat a kereszténység és a magyarság múltja, jelene és jövője szempontjából fontos kérdésekben. Ezzel a kezdeményezéssel segíteni kívánja a választópolgárokat abban, hogy a pártok véleményét hiteles forrásból megismerve lelkiismeretes döntést hozzanak. A KÉSZ ígéretéhez híven a válaszokat változtatás és kommentár nélkül közzéteszi.

A Kereszténydemokrata Néppárt válaszai a kormánypártok nevében:

1. Mi pártja álláspontja azzal kapcsolatban, hogy hazánk Alaptörvénye leszögezi a kereszténység nemzetmegtartó erejét?

A KDNP frakciója aktív részese volt hazánk új Alaptörvénye megalkotásának, amely szimbolikusan a magyar Himnusz első szavaival kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart!”. A KDNP, mint világnézeti párt számára a kereszténység nemzetmegtartó ereje magától értetődő és megkérdőjelezhetetlen. Örömmel tölt el minket, hogy hazánk Alaptörvénye Isten nevével kezdődik, és így kifejezésre jut benne a kereszténység nemzetmegtartó ereje.

2. Pártja fontosnak és szükségesnek tartja-e a kereszténység védelmét? Amennyiben igen, milyen bel- és külpolitikai eszközöket kíván alkalmazni ennek érdekében?

A KDNP kiemelten fontosnak tartja a kereszténység védelmét. Számtalan kezdeményezésünk volt az egyházi közösségek megerősítése érdekében, hiszen az egyházak szolgálata az egész nemzet javára válik, a határon túl és a diaszpórában élő magyarok nemzeti identitásának megőrzésében és továbbadásában is pótolhatatlan a szerepük. Ezért a megkezdett egyházpolitikát folytatni kívánjuk. Magyarország az első állam a világon, amely külön kormányzati egységet hozott létre az üldözött keresztények megsegítése érdekében. Szerintünk álságos és veszélyes az a politika, amikor egy párt magát nemzetinek és kereszténynek vallja, de közben a vezetője az iszlámot élteti.

3. Pártja a szegények támogatása és felemelése érdekében alkalmazható eszközök közül melyik ötöt tartja a legfontosabbnak?

A KDNP szerint a szegénységből a tanulás, a munka, a családok támogatása, az adócsökkentések és a nehéz helyzetben élőknek juttatott támogatások jelentik a kivezető utat. Segély helyett munka, folyamatos béremelés, jelentős adó- és alapvető élelmiszer ÁFA-csökkentés, rezsicsökkentés, ingyenes gyermekétkeztetés és tankönyvellátás, megerősített gyermekvédelmi rendszer, több gyerekház, több tanoda, több kollégiumi férőhely a rászoruló gyermekek fejlesztése, felzárkózása érdekében. A gazdaság teljesítménye alapján a KDNP a jövőben is kezdeményezni és támogatni kíván hasonló intézkedéseket.

4. Milyen szerepet szánnak az egyházaknak az oktatásban és a szociális ellátásban? Meg kívánja-e pártja változtatni az egyházak által fenntartott oktatási és szociális intézmények finanszírozását?

A KDNP támogatja, hogy az egyházak minél nagyobb mértékben vegyenek részt a közfeladat-ellátásban, mert meggyőződésünk és tapasztalataink szerint az egyházi iskolákban, szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben a kiváló szakmai munka mellett jelentős szellemi és lelki többletet nyújtanak. Nem kívánjuk megváltoztatni az egyházi fenntartású intézmények finanszírozását, mivel az kiegyensúlyozott és az állami iskolákkal azonos feltételeket biztosít. A KDNP határozottan visszautasít minden egyházellenes, hangulatkeltő és valótlan politikai megnyilvánulást.

5. A népességfogyás csökkentése és megállítása érdekében pártja milyen eszközökkel kíván élni?

Míg más európai országok a migrációval akarják megállítani a népességfogyást, a KDNP a sikeres családpolitikában hisz. Ha minden vágyott gyermek megszületne hazánkban, az megoldaná az ország demográfiai problémáit. A jövőben is mindent megteszünk a fiatalok családalapításának segítése érdekében a családi otthonteremtéstől a bölcsődefejlesztéseken át a fiatal házasok adókedvezményéig. Fontos célunk az abortuszok számának további csökkentése az élet védelméről szóló felvilágosítás segítésével. A KDNP azt szeretné, ha minden tervezett és megfogant gyermek megszülethetne.

6. Pártja milyen intézkedéseket tart szükségesnek, hogy csökkenjen a nők kiszolgáltatottsága, beleértve a jövedelmi és költségvetési egyenlőtlenséget, illetve a nők és gyermekek elleni erőszakot?

A KDNP fontosnak tartja a család és a munkavállalás jobb összhangjának megteremtését, a gyerekneveléssel töltött évek elismerését. Ezért javasoltuk pl. a GYED Extra bevezetését. Folytatni kell a megkezdett társadalompolitikát, a nők családban betöltött szerepének jobb megbecsülése érdekében pedig a szemléletformálást. A KDNP aktív szerepet vállalt a büntető törvénykönyv szigorításában, amely kiemelten védi a nőket és a gyerekeket, így nálunk van érvényben Európa egyik legszigorúbb szabályozása. Mivel a nőket ért erőszak, zaklatások jelentős részét bevándorlók követték el Európa számos országában, ezért migrációellenes politikánk a nőket is védi.

7. Mi pártja álláspontja az azonos nemű emberek párakapcsolatának jogi szabályozásáról, különös tekintettel a gyermekek örökbefogadására?

A KDNP senkit sem akar diszkriminálni, de ragaszkodik a házasság és a család védelméhez. Alaptörvényünk és meggyőződésünk szerint a házasság egy férfi és egy nő életszövetsége, ezért nem tudjuk támogatni két azonos nemű ember házasságkötését. Szintén nem tudjuk támogatni, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe, mert ez ellentétes a természeti törvénnyel és a gyerekek egészséges lelki fejlődéshez való jogával. Véleményünk szerint az azonos nemű párok helyzete jelenleg jogilag rendezett és kielégítő. A gendersemlegesség zavaros, a természeti törvényt felborító és a társadalmat szétziláló törekvése a KDNP számára elfogadhatatlan.

8. Pártja mit tenne az emberközpontú egészségügy megvalósítása, különösen a hálapénz visszaszorítása érdekében?

A KDNP szerint folytatni kell a kórházfejlesztéseket és az egészségügyi béremeléseket. 2010 után a legnagyobb fejlesztés történt az egészségügyben a rendszerváltás óta: több mint 500 milliárd Ft értékben épültek és újultak meg kórházak, rendelők az egész országban. Támogatjuk a következő 10 évre tervezett további 700 milliárdos kórházfejlesztési tervet, különösen Budapesten és Pest megyében. Fontos célkitűzés a hálapénz eltörlése, melyhez a betegek, az orvosok és az egészségügyi dolgozók következetes együttműködése szükséges.

9. Pártja milyen intézkedésekkel kívánja visszaszorítani a korrupciót?

A KDNP szerint az a jó ország, ahol egyáltalán nincs korrupció. A kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen, a KDNP aktív részvételével létrejött Európa egyik legszigorúbb közbeszerzési és versenyjogi szabályozása, számos lépést tettünk a gazdaság kifehérítése érdekében (pl. online pénztárgépek). Többé nem fordulhat elő a 4-es metró beruházásához hasonló ügy, amely minden idők legnagyobb korrupciós botránya lett a baloldali kormányok vezetése alatt. Erősíteni kell a korrupcióellenességet, hogy jogtalan előnyökért senki ne adjon, vagy fogadjon el pénzt vagy ajándékot. Aki korrupcióról tud, tegyen feljelentést, a bíróságok pedig szigorú ítéletet hozzanak.

10. Mi pártja álláspontja a kettős állampolgársággal kapcsolatban? Meg kívánják-e változtatni annak hatályos jogi szabályozását?

A KDNP az Alaptörvény szellemében dolgozta ki a kormány nemzetpolitikáját, amely sokrétű segítséget ad az igazságtalanul elszakított területeken és a világ bármely részén élő magyarok identitásának megőrzéséhez, magyar közösségeink fennmaradásához, megerősítéséhez. Több mint 1 millió külhoni magyar vette fel az állampolgárságot. A KDNP szerint nincs szükség a hatályos szabályozás megváltoztatására. Az elmúlt években megismert nemzetpolitikát a jövőben is következetesen képviseljük, hiszen szerintünk nem lehet egészséges nemzeti politikát folytatni azzal a magyart a magyarral szembeállító gyűlöletkeltéssel, ami a baloldalt jellemzi.

A többi párt válaszát ide kattintva ismerheti meg.