Semjén Zsolt: Az állam transzcendens célja a nemzet megmaradása

Az állam transzcendens célja a magyar nemzet megmaradása és életminőségének javítása - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön, az államalapítás ünnepe alkalmából tartott kitüntetésátadón Budapesten, a Karmelita kolostorban.

Semjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök-helyettes beszédet mond az államalapítás ünnepe alkalmából tartott kitüntetésátadón Budapesten, a Karmelita kolostorban (Budapest, 2020.08.20. KDNP fotó)

Az állam transzcendens célja akkor érhető el, ha az élet minden területén vannak olyanok, akik a nemzet megmaradását szolgálják. Szent István volt az országépítő; minden magyar küldetése, hogy a saját helyén maga is országépítő legyen - tette hozzá a miniszterelnök-helyettes.

Semjén ZsoltSemjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök-helyettes kitüntetést ad át az államalapítás ünnepe alkalmából a Karmelita kolostorban (Budapest, 2020.08.20. KDNP fotó)

Semjén Zsolt szólt arról, hogy a kitüntetés, az érdemek elismerése az igazságosságból származik és az emberi történelem kezdetei óta létezik.
    
A kitüntetés nemcsak a kitüntetettnek fontos, hanem az államnak is, amely ilyenkor mintegy seregszemlét tart az egyes szakterületek felett, számba veszi a legkiválóbbakat, és fontos az egész társadalomnak is. Egy nép ugyanis akkor tud megmaradni, ha tagjai számára büszkeség a közösséghez tartozni, ehhez pedig példaértékű emberekre van szükség - fogalmazott.

Semjén ZsoltSemjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök-helyettes kitüntetést ad át az államalapítás ünnepe alkalmából a Karmelita kolostorban (Budapest, 2020.08.20. KDNP fotó)

„Az önök munkája Szent István országépítő, nemzetfenntartó munkájának folytatása" - mondta a kitüntetetteknek Semjén Zsolt.
    
A rendezvényen a március 15. alkalmából Áder János köztársasági elnök által adományozott elismeréseket adták át 35 kitüntetettnek. A március 15-ei átadóünnepség a koronavírus-járvány miatt maradt el.

Semjén ZsoltSemjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök-helyettes kitüntetést ad át az államalapítás ünnepe alkalmából a Karmelita kolostorban (Budapest, 2020.08.20. KDNP fotó)

Áder János a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Bíró Ildikónak, a Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi ügyvezető igazgatójának, volt országgyűlési képviselőnek, Havasi János jogásznak, újságírónak, hadisírkutatónak, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. rádiószolgáltatási igazgatójának, a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatójának, Kelemen András orvosnak, volt népjóléti, majd külügyi államtitkárnak, volt országgyűlési képviselőnek, az Országgyűlés elnöke korábbi külpolitikai főtanácsadójának és Libor Józsefnének, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorának.

Semjén ZsoltSemjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök-helyettes kitüntetést ad át az államalapítás ünnepe alkalmából a Karmelita kolostorban (Budapest, 2020.08.20. KDNP fotó)

A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta mások mellett Depaula Flavio Silviónak, a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége korábbi titkárának és Kun Ferencnek, a Rákóczi Szövetség alelnökének.

Semjén ZsoltSemjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök-helyettes kitüntetést ad át az államalapítás ünnepe alkalmából a Karmelita kolostorban (Budapest, 2020.08.20. KDNP fotó)

Áder János a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta többek között Árvai Ferencnek, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatójának, a Siroki Római Katolikus Plébánia plébánosának, a Caritas Junior alapítójának és Bán Csaba Attilának, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztorának, a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanárának. A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta mások mellett Bakos Zsuzsannának, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetőjének és Dely Gézának, a Nem Adom Fel Alapítvány kuratóriumi elnökének.

A kitüntetettek névsora

Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta

– a keresztény-nemzeti identitás megerősítését, valamint a magyar hagyományok ápolását évtizedek óta elhivatottan szolgáló közösségépítő és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként Bíró Ildikónak, a Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi ügyvezető igazgatójának, volt országgyűlési képviselőnek;

– példaértékű újságírói és műsorszerkesztői pályafutása, valamint a II. világháborús magyar hadisírok felkutatása és gondozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként dr. Havasi János jogásznak, újságírónak, hadisírkutatónak, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. rádiószolgáltatási igazgatójának, a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatójának;

– a Kárpát-medencei magyarság értékeinek védelme és érdekeinek képviselete iránt a rendszerváltozás során és azt követően is következetesen elhivatott közéleti pályafutása, kultúrdiplomáciai és külpolitikai tevékenysége elismeréseként dr. Kelemen András orvosnak, volt népjóléti, majd külügyi államtitkárnak, volt országgyűlési képviselőnek, az Országgyűlés elnöke korábbi külpolitikai főtanácsadójának;

– az Apor Vilmos Katolikus Főiskola érdekében végzett magas színvonalú oktatásszervezői és intézményvezetői munkája elismeréseként
Libor Józsefné dr.-nak, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorának;

Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta

– a Magyarország és a Szentszék közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Depaula Flavio Silvionak, a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége korábbi titkárának;

– a keresztény és egyetemes emberi értékek képviseletét, valamint a határokon átívelő keresztény kapcsolati háló megerősítését szolgáló munkája elismeréseként Dr. Galgóczy Gábor orvosnak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnökének, az egykori Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet nyugalmazott igazgató főorvosának;

– a Rákóczi Szövetség megalapításában vállalt jelentős szerepe, valamint a felvidéki magyarság támogatása, illetve kulturális életének fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként Kun Ferencnek, a Rákóczi Szövetség alelnökének;

– a nemzeti és nemzetközi imareggeli mozgalomban vállalt szerepe, valamint a Magyar Nemzeti Imareggeli hagyományának bevezetése érdekében végzett munkája elismeréseként dr. Lovassy Tamás jogásznak, a D.C. Magyarországi Alapítvány kuratóriumi tagjának, főtitkárának;

– a magyarság megmaradását a nehéz időkben is szolgáló lelkipásztori kiállása, a romániai falurombolás elleni bátor felszólalása, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület történetének kutatása, illetve a református vallástanárképzés területén elért eredményei elismeréseként
dr. Molnár János református lelkésznek, történésznek, írónak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi docensének;

– a fegyvertartás hazai szabályozásának kidolgozásában vállalt szerepe, az elöltöltő-fegyveres vadászat és sportlövészet hagyományainak ápolását szolgáló munkája, valamint a magyar fegyvertörténet kutatásában elért eredményei elismeréseként dr. Németh Balázsnak, a Magyar Elöltöltő-Fegyveres Lövészek Szövetsége elnökének;

– a magyarság határokon átívelő összetartozásának, illetve a hitének megerősítése iránt elhivatott, több mint öt évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata elismeréseként Németh Lászlónak, a Győri Egyházmegye általános püspöki helynökének

– a magyar orgonaművészet jó hírnevét erősítő, több évtizedes egyházzenei szolgálata és oktatói tevékenysége, valamint a Kárpát-medencében található orgonák felkutatása terén elért eredményei elismeréseként dr. Sirák Péter orgonaművésznek, a diósdi Szent Anna Szeretetotthon intézményvezetőjének;

– az evangéliumi értékeket példaadó módon közvetítő több évtizedes, sokoldalú szerzetesi és tanári szolgálata, valamint az embert önmaga megismerésén keresztül a belső összhangra vezető mentálhigiénés segítségnyújtás megszervezése elismeréseként dr. Varga Imre Kapisztrán ferences szerzetesnek, teológusnak, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium lelki igazgatóhelyettesének, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola főiskolai tanárának.

 

Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta

– a hátrányos helyzetű emberek, illetve a katasztrófahelyzetek károsultjainak támogatása érdekében végzett munkája, valamint közösségépítő szolgálata elismeréseként Árvai Ferencnek, az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ igazgatójának, a Siroki Római Katolikus Plébánia plébánosának, a Caritas Junior alapítójának;

– a hódmezővásárhelyi egyházi élet újjászervezésében vállalt szerepe, az egyházi oktatás terén szerzett érdemei, valamint a keresztény nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként Bán Csaba Attilának, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztorának, a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanárának;

– a hazai vadgazdálkodás területén több évtizede elhivatottan végzett munkája elismeréseként Baráth Béla Olivér hivatásos vadásznak, a Nyírerdő Zrt. Gúthi Erdészete munkatársának;

– az 1956-os forradalom és szabadságharc makói eseményeinek résztvevőjeként tanúsított bátor helytállása elismeréseként
Gáspárovics János 1956-os szabadságharcosnak;

– az állam és a református egyház közötti együttműködések elősegítése és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Gér András teológusnak, vallástörténésznek, a Magyarországi Református Egyház Zsinata tanácsosának;

– az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár, valamint számos magyarországi és külhoni plébánia liturgikus kegytárgyainak szakszerű restaurálása során végzett munkája elismeréseként Hunyadi László ötvösnek, restaurátornak;

– a karmelita lelkiségen alapuló szolgálata, a kolostorba érkezők lelki felüdülését és élethelyzetének rendezését segítő tevékenysége elismeréseként
Jeges Valéria Mirjam szerzetesnőnek, a Sarutlan Kármelita Nővérek Mindenszentekről nevezett magyarszéki kolostora alapító perjelnőjének;

– több mint hét évtizedes szerzetesi szolgálata során a fiatalok, a mélyszegénységben élők és a határon túli magyarok lelki gondozása, valamint a domonkos nővérek munkálkodásának rendszerváltoztatás utáni újrakezdése érdekében végzett munkája elismeréseként Majoros Mária Ármella domonkos nővérnek;

– az Ökumenikus Segélyszervezet szociális, illetve gyermekjóléti és -védelmi programjainak fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Rácsok Balázsnak, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatójának;

– a dél-alföldi régióban élő szegény sorsú és hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítását szolgáló, közel három évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként Rigóné Kiss Évának, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat dél-alföldi regionális ügyvezetőjének, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportja alapítójának és vezetőjének;

– a magyarországi német közösség hagyományainak ápolását, illetve értékeinek és tárgyi emlékeinek megőrzését szolgáló tevékenysége, valamint a Móri német tájszótár elkészítésében vállalt szerepe elismeréseként Schwartz Alajos János helytörténésznek, a Móri Hagyományőrző Egyesület alapító tagjának;

– több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata során elhivatottan végzett szervező- és közösségépítő, valamint levéltár-alapító munkája elismeréseként Szabó Gábornak, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnökének, a Nagykőrösi Református Iskolák Igazgatótanácsa elnökének, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltára alapítójának;

– a magyar cserkészek országhatárokon és generációkon átívelő összetartozását erősítő, példaértékű munkája elismeréseként Szentirmai Józsefnének, a Magyar Cserkészszövetség 100/Ö Baden-Powell Központi Öregcserkészcsapata alapító tagjának és parancsnokának, aki halála előtt még örömmel értesült a részére adományozott kitüntetésről. A kitüntetését családja képviseletében Bánlaky Kata veszi át.

– a veszprémi teológus- és hitoktatóképzés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként
Trosits András Miklósnak, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola főiskolai docensének;

– kimagasló felkészültséggel és igényességgel végzett negyedszázados teológiatanári munkája, a papnövendékek szellemi és lelki felkészítése terén végzett lelkiismeretes tevékenysége, hiteles és példamutató lelkipásztori szolgálata elismeréseként dr. Válóczy Józsefnek, az Esztergomi Hittudományi Főiskola teológiatanárának, a Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve Plébánia plébánosának;

– több mint négy évtizeden át elkötelezetten végzett lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Végh Tamás nyugalmazott református lelkésznek, a Budapest Fasori Református Egyházközség korábbi lelkipásztorának.

Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta

– a nehéz élethelyzetben lévő emberek támogatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Bakos Zsuzsannának, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetőjének;

– a sérült, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerőpiaci és társadalmi integrációja érdekében elhivatottan végzett munkája elismeréseként Dely Gézának, a Nem Adom Fel Alapítvány kuratóriumi elnökének;

– a szocializmus évtizedeiben tanúsított helytállása, valamint az idős és beteg emberek támogatása érdekében végzett odaadó szolgálata elismeréseként Kontra Éva Sárának, a Magyarok Nagyasszonya Társaság első általános elöljárójának, az Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthona volt intézményvezetőjének;

– a magyar fiatalok és családok érdekében végzett szakmai, illetve közösségteremtő munkája elismeréseként dr. Török Péter családorvosnak, a Magyar Schönstatti Családmozgalom vezetősége tagjának, a Regnum Marianum közösségben a Domus Mariae Helyiregnum alapítójának, Mány község korábbi alpolgármesterének;

– a hazai cserkészet kötelékében végzett társadalmi szervező- és karitatív tevékenysége, valamint birkózóként elért eredményei elismeréseként
Turba László cserkésztisztnek, korábbi válogatott birkózónak.