Harcos napok

Hétfőn, kedden és szerdán is ülésezik a Tisztelt Ház. Napirend előtti összecsapásokkal, hangos kérdésekre, válaszokra, interpellációkra is sor kerül, de a fő eseménynek - értelemszerűen – változatlanul a törvényjavaslatok, határozatok vitái ígérkeznek.

HÉTFŐ

Napirend előtti szónoklatok után csendesebbnek ígérkezik a 2016-os év magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról szóló határozati javaslat általános vitája, majd zárószavazása. (Dr. Csúcs Lászlóné (lengyel nemzetiségi szószóló), Kövér László, Kósa Lajos (Fidesz), Tóbiás József (MSZP), Vona Gábor (Jobbik), Harrach Péter (KDNP), Schiffer András (LMP) kezdeményezése.

Döntés születhet a rágalmazási vétséggel vádolt Gőgös Zoltán (MSZP) mentelmi ügyében is. A mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatára lenne szükség.

A folytatásban az interpellációk és az azonnali kérdések órái élénkítik az Országgyűlés  életét. Íme a „főszereplést” kínáló interpellációs szónoklatok tervezett témái:

KÉRDEZŐ

TÉMA

CÍMZETT

HARANGOZÓ TAMÁS

MSZP

Mi az Ön személyes felelőssége a népszavazás alkotmányos intézménynek kiüresítéséért és lejáratásáért?

Miniszterelnök

RIG LAJOS

Jobbik

A kórházak a végüket járják?

Emberi erőforrások minisztere

SZÉL BERNADETT

LMP

Fapados atomerőművet veszünk Oroszországtól?

Miniszterelnökséget vezető miniszter

PÓCS JÁNOS

Fidesz

Földadót akar az ellenzék?

földművelésügyi miniszter

TUKACS ISTVÁN

MSZP

Ki adott utasítást a pedagógusokkal kapcsolatos adatgyűjtésre?

belügyminiszter

NOVÁK ELŐD

Jobbik

Meddig forogjanak sírjukban a kommunizmus áldozatai?

Miniszterelnök

HOLLIK ISTVÁN

KDNP

Hogy állunk a bölcsődei ellátások fejlesztésével? 

Emberi erőforrások minisztere

SZÉL BERNADETT, SALLAI R. BENEDEK

LMP

A Fidesz kormány mindent visz - a föld után az erdők jönnek? 

földművelésügyi miniszter

KUCSÁK LÁSZLÓ

Fidesz

Meghallotta-e a kormány a pedagógusok szavát?

Emberi erőforrások minisztere

GÚR NÁNDOR

MSZP

Pénzért mindent?

nemzetgazdasági miniszter

MAGYAR ZOLTÁN

Jobbik

Horgász, halász, közvélemény, tudják mi a közös mindháromban? A kormány csúnyán becsapta őket!

földművelésügyi miniszter

SCHMUCK ERZSÉBET, SALLAI R. BENEDEK

LMP

Miért nem vehetnek igénybe a közalkalmazottak adósság törlesztési támogatást cafetériaként? 

nemzetgazdasági miniszter

KISS LÁSZLÓ

MSZP

Mikor látják végre be, hogy működésképtelen a KLIK?

Emberi erőforrások minisztere

SZÁVAY ISTVÁN

Jobbik

Meddig viselheti még a Budapesti Corvinus Egyetem szakkollégiuma Rajk László, az ÁVH-t létrehozó tömeggyilkos kommunista nevét? 

Emberi erőforrások minisztere

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ

MSZP

A magyar reformok így működnek, avagy hogyan lett a magáncsőd a KDNP és a kormány csődje?

igazságügyi miniszter

KORÓZS LAJOS

MSZP

Mennyi rokkant embert löktek az út széléről az árokba? Avagy mennyi embertől vették el egyetlen jövedelemét az elmúlt öt év alatt?

Emberi erőforrások minisztere

LEGÉNY ZSOLT

MSZP

Kész káosz:!?

földművelésügyi miniszter

Az interpellációk és az azonnali kérdések hangzatos összecsapásai után nem ígérkeznek csendesebbnek a tárgysorozatba-vételi kérelmek, majd a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái sem.

Tárgysorozatba-vételi kérelmek vitája

- A központosított illetményszámfejtés működésképtelenségével okozott törvénysértések orvoslása érdekében egyes törvények módosításáról. Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése.  Szövege: PDF.

- Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről. A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése.  Szövege: PDF.

Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitája

- Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.

- A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról. Németh Szilárd István, dr. Galambos Dénes, dr. Mengyi Roland (Fidesz)  indítványa. Szövege: PDF.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról. Kósa Lajos, dr. Répássy Róbert, dr. Vas Imre (Fidesz) indítványa. Szövege: PDF.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról. Kósa Lajos, dr. Répássy Róbert, dr. Vas Imre (Fidesz) indítványa. Szövege: PDF.

KEDD

Tiszteletteljes főhajtással kezdődik: március 1 ugyanis a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény  alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok ünnepnapja, a nemzetbiztonsági szolgálatok megalakulásának napja.

A folytatásban bemelegítésként ezúttal is a napirend előtti szócsaták ígérkeznek, majd áttérnek az érdemi munkára.

Határozathozatalok

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről. Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.  Lehetőség szerint a zárószavazás.

- A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás kihirdetéséről. Előterjesztő: külgazdasági és külügyminiszter. Szövege: PDF.  Lehetőség szerint a zárószavazás.

- Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről. Előterjesztő: honvédelmi miniszter. Szövege: PDF.  Lehetőség szerint a zárószavazás.

- Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF. Lehetőség szerint a zárószavazás.

- Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.  Lehetőség szerint a zárószavazás.

- Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás kihirdetéséről. Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.  Döntés az összegző módosító javaslatról, majd zárószavazás.

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról. Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.  Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

- A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról. Németh Szilárd István, dr. Galambos Dénes, dr. Mengyi Roland (Fidesz)  indítványa. Szövege: PDF.  Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról. Kósa Lajos, dr. Répássy Róbert, dr. Vas Imre (Fidesz) indítványa. Szövege: PDF. Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.

- A központosított illetményszámfejtés működésképtelenségével okozott törvénysértések orvoslása érdekében egyes törvények módosításáról. Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése! Szövege: PDF.  Tárgysorozatba-vételi kérelem. Döntés.

- Az önálló határőrség megteremtésének szükségességéről. A Jobbik képviselőcsoportjának kezdeményezése! Szövege: PDF.  Tárgysorozatba-vételi kérelem. Döntés.

***

A határozathozatalok és a döntéseket követően az MSZP, a Jobbik és az LMP  közös, „a közoktatás állapotáról” szóló indítványa ad harsány lehetőséget szónokaik tündöklésének. Előterjesztésük szerint a politikai vitának az a célja, hogy a közelmúltban a pedagógusok által is felvetett és a társadalom széles rétegeiben visszhangra talált problémákat, a gyermekek előmeneteli lehetőségeit, a pedagógusok munkakörülményeit, a tanszabadság kérdését, illetve a jelenlegi közoktatási rendszer működésének egészét átfogóan vizsgálja.

SZERDA

Nem unatkoznak a képviselők szerdán sem, a következő lesz a program:

- A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvénynek a járásbíróság törvénykezési helyének létrehozása érdekében szükséges módosításáról.  Szövege: PDF. Előterjesztő: közigazgatási és igazságügyi miniszter. Általános vita a lezárásig. (A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősülnek, ezért a majdani elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)

- Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről. (Szövege: PDF.) Előterjesztő: belügyminiszter. Általános vita a lezárásig.

- Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről.  (Szöveges PDF.) Előterjesztő: külgazdasági és külügyminiszter. Általános vita a lezárásig.

- A Magyar Felsőoktatás Napjáról. (Szövege: PDF.)  Előterjesztő: emberi erőforrások minisztere. Általános vita a lezárásig.

- Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról. (Szövege: PDF.)  Előterjesztő: földművelésügyi miniszter. Általános vita a lezárásig.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról. (Szövege: PDF.)  Előterjesztő: Kósa Lajos, dr. Répássy Róbert , dr. Vas Imre ( Fidesz). Általános vita a lezárásig.

kdnp.hu – Bartha Szabó József