75 éve jelent meg a Hazánk első száma

1945. október 18-án jelent meg először a modern kori kereszténydemokrácia lapja Barankovics István felelős szerkesztésében.

Hazánk 1945„Ha akarnánk, se tudnánk mást képviselni, mint amit lelkiismeretünk számonkérő magányában igaznak, jónak és helyesnek ítélünk. (…) A közéleti tevékenység felelősségét csak olyan ügy szolgálatában szabad és kell vállunkra vennünk, amelyért nemcsak élni, hanem életet adni is érdemes” – írta a Hazánk első, 1945. október 18-án megjelent számában a lap felelős szerkesztőjeként Barankovics István.

A kereszténység nem mindenki számára hit, de minden ember számára kulturális és erkölcsi érték valamiképp,

amely életébe beépült. A kereszténység sajátos kultúrája magában foglal egy olyan társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai szemléletet, cél- és értékrendet is, amely a közélet minden parcelláján érvényesülési igénnyel lép fel. A kereszténység azonban nemcsak szellem és erkölcs, hanem hitrendszer is. Mi a magunk részéről a kereszténységnek ennek a teljes jelentéstartalmával azonosulunk. Évszázadokon át hiánytalan volt a megfelelőség, a magyarság, a keresztény hit, a keresztény kultúra és erkölcs fogalmai között: és e századok dicsőségünknek és nemzeti nagylétünknek nem temetői, hanem megteremtői és megtartói voltak. A hit azonban szabadság dolga s érvényesíthető politikai hatalom, mely mást kényszerít, nem tapadhat hozzá. Viszont

ha joga van valakinek hinni az anyagban, a világszellemben vagy a semmiben, mi is nyíltan vallhatjuk és valljuk, hogy a személyes Istenben hiszünk; s ha valakinek joga van egy másfajta hitből sarjadó világnézet szerint értékelni és alakítani önmagát és a hatásának kitett körülményeket, a mi jogunk semmivel sem erőtlenebb ahhoz, hogy a magunk világnézetének érvényéhez ragaszkodjunk az emberi szellem és az emberi cselekvés minden bennünket érintő és hatásunknak kitett területén”

– fogalmazta meg a kereszténydemokrata lap szellemiségét és a kereszténydemokrata politika küldetését a Demokrata Néppárt főtitkára. A Hazánk 1947 augusztusától hetilapként működött – hogy azután 1949 januárjában az időközben kiépült kommunista diktatúra – szándéka szerint örökre – elhallgattassa a magyarországi kereszténydemokrácia lapját.

1956-ban, a forradalom idején a Hazánk újabb lapszámmal jelentkezhetett. Majd ismét hosszú szünet következett: az 1989-ben újjáalakult Kereszténydemokrata Néppárthoz közeli kiadványok a rendszerváltástól kezdve megjelentek, de az „eredeti” Hazánk címmel csak évekkel a 2002-es újjáalakulás után jelent meg lapunk: 2007 februárja óta „belső terjesztésű” havilapként szolgálja országszerte a kereszténydemokrata közösség tagjai közötti információk cseréjét, az országosan és helyileg sikeres és példamutató KDNP-s kezdeményezések megismertetését, az eredmények és az aktuális kereszténydemokrata pártélet bemutatását.

Az elmúlt 12 év lapszámai digitális változatban ezen a linken érhetők el.