A KDNP kiáll az alkotmányos rend és a jogállamiság mellett

A KDNP Kommunizmus Bűnei Munkacsoportja az elmúlt napok sorozatos balliberális tüntetései kapcsán, melyeket a hatalmukat és befolyásukat vesztett balliberális és szocialista körök szerveznek, és amelyek mögött véleményünk szerint külföldi pénz és szervezők állnak, a következőkben foglal állást. Kiállunk az alkotmányos rend és a jogállamiság mellett és támogatjuk az ezt elősegítő alkotmánymódosítást, amely összhangban áll az Alkotmánybíróság ajánlásaival – hangsúlyozza a munkacsoport.   

Tiltakozunk mindenfajta anarchista támadás ellen, amely a törvényes rend felforgatására és a köznyugalom megzavarására irányul. A mai nap, a terrorizmus áldozatainak emléknapja hangsúlyozottan felhívja mindannyiunk figyelmét arra, hogy az anarchista zavargások könnyen terrorcselekményekbe torkolhatnak, veszélyeztetve demokratikus államrendünket.

Kérjük a diákságot, ne engedjék, hogy követeléseik melletti kiállásaikat baloldali pártok választási céljaikra kihasználják.   

Kérjük a rendvédelmi szerveket, hogy a sorozatos rendzavarásokat higgadtan, de demokratikus jogrendünk teljes szigorával kezeljék – zárul a kommüniké.