Aradszki András: Egyikünk sem fordíthat hátat az elszakított magyarságnak

Egyikünk sem fordíthat hátat az elszakított magyarságnak – mondta Aradszki András, a KDNP országgyűlési képviselője a Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállításon elmondott ünnepi beszédében.

Aradszki András, a KDNP országgyűlési képviselője ünnepi beszédet mond a Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállításon (Érd, 2020.10.25. KDNP fotó: Váli Miklós)

Aradszki András teljes ünnepi beszéde

TRIANON 100
KOPJAFAÁLLÍTÁS ÉRDEN
2020. október 25.

Elnök úr, Főtisztelendő Plébános úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Barátaim!

A Szent István királyunk által alapított és Szent László által megerősített Magyarország, amely a Kárpátok által körülölelt területen több mint ezer éve született, amit ezalatt magyarok százezreinek vére és áldozata mentett, őrzött meg és örökített tovább, amelynek a kereszténység által kapott lelki erejét boldogok és szentek sokasága tette nyilvánvalóvá, és amely képes volt Európa történelmét évszázadokon át nagyhatalomként alakítani, majd pedig saját feláldozásával védeni azt az iszlám-török hódítás ellen – nos ez a nagymúltú ország és államisága a múlt század elejére a végnapjait élte.

Aradszki AndrásAradszki András, a KDNP országgyűlési képviselője a Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállításon (Érd, 2020.10.25. KDNP fotó: Váli Miklós)

Igen, immár száz esztendeje annak, hogy ez az állam egy vesztes világháború, idegen hatalmak területéhsége, sokévtizedes hibás és végzetes nemzetiségi és belpolitikánk, valamint baloldali és anarchista politikusok nemzetárulása miatt – széthullott.

Az akkor is ellenségesen viselkedő nyugati hatalmak nem voltak kíváncsiak az érveinkre, mert a gazdasági, politikai és ideológiai indokok sokkal többet nyomtak a latban, mint az igazságosság.

Nyugaton akkor éppen a nemzetek szabad önrendelkezési jogát istenítették – de az senkit sem érdekelt, északon, keleten és délen pedig éppen hogy örültek annak, hogy a Magyar Királyság igen nagy területeit megszállva tönkretehetik ezt a szebb napokat megélt egykori birodalmat.

Aradszki AndrásA Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállítás (Érd, 2020.10.25. KDNP fotó: Váli Miklós)

Családok százezrei menekültek el Felső-Magyarországról, Székelyföldről, Erdélyből, a Bánátból, Bácskából és Szlavóniából az egyre zsugorodó, maradék hazába. Akik idegen megszállás alatt, otthon maradhattak, azóta is tűrik és szenvedik a – kisebb-nagyobb mértékben és különféle agyafúrt módokon szervezett – elnyomatást és a beolvasztási kísérleteket.

A magyar múlt emlékezete, a hagyományok, a magyar szó és a hit voltak azok az erős kötelékek, amelyek nem engedték őket elszakadni ősi gyökereiktől, őseik örökségétől. Ezáltal az elmúlt 100 évben sok esetben „magyarabbak” tudtak maradni azoknál, akik itthon nem vetették meg a kádári gulyáskommunizmus és a „legvidámabb barakk” nemzettagadó politikája által kínált önkéntes identitáspusztítást.

Aradszki AndrásA Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállítás (Érd, 2020.10.25. KDNP fotó: Váli Miklós)

Mi itt, Érden, a bukovinai székelyek több évszázados kálváriáit ismerjük leginkább. Azonban szinte mindnyájan, akik ma élünk, rendelkezünk olyan felmenővel, aki az elszakított területeken élt – még ha nem is konkrétan ide menekülő ősökről van is szó. Van azonban a mai magyar társadalomnak egy olyan rétege, amely erről nem hajlandó tudomást venni, és bezárja saját magát, „magyarságát”, világképét a trianoni határok közé. Ám egyikünk sem fordíthat hátat az elszakított magyarságnak anélkül, hogy saját hazáját és sajt őseit, történelmét meg ne tagadná.  
                                                                   
Ezt a kopjafát most azért állítja az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete, hogy erről soha ne feledkezzünk el. Hála és köszönet nekik ezért!

Aradszki AndrásA Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállítás (Érd, 2020.10.25. KDNP fotó: Váli Miklós)

Bár az elmúlt 10 évben sikerült megvalósítani a nemzet határokon átívelő újraegyesítését és több mint egymillió, magyar ősökkel rendelkező nemzettestvérünk visszahonosítását minden azzal együtt járó jog megadásával egyetemben a fejekben még mindig sok a zavar és a homály ezen a területen. Tovább dolgozunk hát azon, hogy ez a nagyra hivatott nemzet ne tűnjön el a világ és az „eljövendő történelem” térképéről.

Úgy gondolom, hogy sokadmagammal együtt bízom abban, hogy a jövőben, azaz 2022-től is olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely ezt a nemzetmentő és nemzetgyarapító tevékenységet a következő évtizedekben is folytatni akarja és fogja.

Aradszki AndrásA Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállítás (Érd, 2020.10.25. KDNP fotó: Váli Miklós)

Van erre reális esélyünk.

A józan mérlegelés azonban ma azt mondatja velem, hogy ehhez minden, nemzetben gondolkodó magyar embernek össze kell fognia, különben az „eljövendő történelem” nem fogja ismerni Magyarország és a magyarok nevét.

Aradszki AndrásA Trianon 100. évfordulójának alkalmából megtartott kopjafaállítás (Érd, 2020.10.25. KDNP fotó: Váli Miklós)

Isten áldja a magyar nemzetet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!