Átadták a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat

Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat hétfőn Budapesten, a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért végzett tevékenységek szakmai elismerésében 13 személy, illetve szervezet részesült.

Pro Cultura Minoritatum HungariaeSemjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetiségekért is felelős tárca nélküli miniszter (első sor, balról a 6.), mellette Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (balról az 5.), Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára (balról a 4.) és Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára (balról a 3.) a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjak átadóünnepségén a fővárosi Bolgár Művelődési Házban 2021. május 17-én. A magyarországi nemzetiségek kultúrájáért végzett tevékenységek szakmai elismerésében 13 személy, illetve szervezet részesült (Fotó: MTI / Balogh Zoltán)

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetiségekért is felelős tárca nélküli miniszter az ünnepségen arról beszélt,

a nemzetiségek olyan sajátos értékgazdagságot képviselnek, hordoznak és művelnek, amit csak és kizárólag ők tudnak művelni, átadni.

A magyarországi nemzetiségek küldetése az, hogy legyenek hűek saját, egyszeri, megismételhetetlen örökségükhöz, ezt őrizzék és adják tovább, mert ez az az érték, amit csak ők tudnak adni anyanemzetüknek, a magyarságnak és az egyetemes emberiségnek – fogalmazott.

Semjén ZsoltSemjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetiségekért is felelős tárca nélküli miniszter beszédet mond a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjak átadóünnepségén a fővárosi Bolgár Művelődési Házban 2021. május 17-én. A magyarországi nemzetiségek kultúrájáért végzett tevékenységek szakmai elismerésében 13 személy, illetve szervezet részesült (KDNP Fotó / Botár Gergely)

A miniszterelnök-helyettes szólt arról is, „rendkívül szerencsétlennek és méltatlannak” tartja a kisebbség kifejezést, mert annak hallatán az ember óhatatlanul a kevesebbre asszociálhat, „holott a magyarországi nemzetiségek nem kevesebbek senkinél”. Attól, hogy egy közösség létszámában kisebb, szellemiségében, kultúrájában, értékhordozásában lehet több – emelte ki. Hozzátette: a kisebbségeknél pontosabb kifejezésnek tartja a nemzetiséget és a nemzetrészt, mert ez kifejezi, hogy része az anyanemzetnek, a magyarságnak.

Felhívta a figyelmet arra:

az Alaptörvény is kimondja, hogy a magyarországi őshonos nemzetiségek államalkotó tényezők, és ahogy a határon túli magyarság elszakíthatatlan szerves része az egyetemes magyarságnak, úgy a magyarországi őshonos nemzetiségek elszakíthatatlan részei az egyetemes magyarságnak.

Semjén Zsolt megköszönte a díjazottaknak az általuk végzett értékőrzést.

Pro Cultura Minoritatum díjátadóSzám László orvos (középen) az örmény kulturális életben és a nyelvápolásban betöltött szerepéért átveszi a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől, nemzetiségekért is felelős tárca nélküli minisztertől az elismerések átadóünnepségén, balról Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a fővárosi Bolgár Művelődési Házban 2021. május 17-én (Fotó: MTI / Balogh Zoltán)

A Magyar Művelődési Intézet által 2005-ben alapított díj az elmúlt évben a miniszterelnök általános helyettesének szakmai elismerései közé került. A díj korábbi hagyományait megőrizve olyan személynek vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvi kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, valamint a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén végzett kimagasló tevékenységével hozzájárult a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez.

Pro Cultura Minoritatum díjátadóFellépők a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj átadóján a fővárosi Bolgár Művelődési Házban 2021. május 17-én (KDNP Fotó / Botár Gergely)

Az elismeréseket Semjén Zsolt és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át.

Díjat kapott Bedics Sándor a Rába-menti szlovén nemzetiség közösségi, kulturális és egyházi életében betöltött szerepéért, Cserháti Mihály a román nemzetiségi kultúra megőrzéséért és a tehetséggondozásért, Galda Levente a pilisi szlovákok közösségi és színházi kultúrájában betöltött kiemelkedő szerepéért és Havasiné Darska Izabella lengyel származású zongoraművész-tanár a Chopin-életmű ápolásában, zenepedagógusként vállalt szerepéért (a díjat később veszi át).

Pro Cultura Minoritatum díjátadóKormányos Alekszandra, az Ukrán Színház alapítója, művészeti vezetője (balra) a színházszervező tevékenységével a hazai ukrán kultúrában betöltött szerepéért átveszi a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől, nemzetiségekért is felelős tárca nélküli minisztertől az elismerések átadóünnepségén, jobbról Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (jobbról a második, takarva) a fővárosi Bolgár Művelődési Házban 2021. május 17-én (Fotó: MTI / Balogh Zoltán)

Elismerésben részesült továbbá Kardos Dezső a szatmári svábok hagyományos kultúrájának kutatásáért és bemutatásáért (szintén később veszi át), a Korjeni Asszonykórus a Dráva mentén élő horvátok népzenei és népdalkincsének megőrzéséért és megismertetéséért, Kormányos Alekszandra a színházszervező tevékenységével a hazai ukrán kultúrában betöltött szerepéért és Kovács Árpádné a romák kultúrájának és közösségi életének fejlesztésében vállalt szerepéért.

Pro Cultura Minoritatum díjátadóA Pro Cultura Minoritatum Hungariae idei díjazottjai Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, a KDNP elnökével és Soltész Miklós államtitkárral, a KDNP alelnökével (KDNP Fotó / Botár Gergely)

Díjat vehetett át Micov Jordanov Iván a bolgár vallási közösségben és az egyházzenei életben végzett munkájáért, az Orkestar Poklade zenekar a déli szláv, kiemelten a szerb népzene népszerűsítéséért, Stefanidu Janula a görög nemzetiség zenei kultúrájának megőrzéséért és népszerűsítéséért, Szám László az örmény kulturális életben és a nyelvápolásban betöltött szerepéért, valamint Szmolár Sándor egyedi stílust és formanyelvet képviselő iparművészként és festőként a ruszin kultúra hírnevének öregbítéséért.