A keresztény értékek és a magyar közösségért való felelősségvállalás

A KDNP-Protestáns Műhelye Soproni Szervezete egy korábbi kezdeményezésére a KDNP Soproni Szervezete újabb „kihelyezett" taggyűlést tartott. Ezúttal a Soproni Egyházközség tanácsterme adott otthont az ülésnek azzal a céllal, hogy a KDNP-tagsága a helyszínen, „testközelből" ismerkedjen meg a soproni református gyülekezet múltjával, jelenével és a jövőbeli terveikkel.

Előzőleg május folyamán a helyi evangélikus közösségnél tartottak hasonlóképpen KDNP taggyűlést, akkor a helyi evangélikus gyűjteményt is megtekintették a résztvevők.


 

A KDNP Soproni szervezete tagságát a református templom tanácstermében dr. Vladár Gábor lelkipásztor, a Pápai Református Teológiai Akadémia volt rektora és Filotás Julianna beosztott lelkész részesítette szívélyes fogadtatásban. (Sopron, 2018.11.12.)

A taggyűlés annak a KDNP-PM Soproni szervezete által javasolt sorozatnak volt a része, amelynek során a soproni kereszténydemokraták a helyi protestáns közösségekhez ellátogatva a helyszínen tájékozódtak az adott gyülekezetek, közösségek életéről, mindennapjairól.

A KDNP Soproni szervezete tagságát a református templom tanácstermében dr. Vladár Gábor lelkipásztor, a Pápai Református Teológiai Akadémia volt rektora és Filotás Julianna beosztott lelkész részesítette szívélyes fogadtatásban.

Dr. Vladár Gábor ismertette a soproni reformátusság történelmét, az egyházközség megalakulásának múltját. Ennek fontos momentuma - és mintegy jelképességében is példamutató - hogy a soproni református templom felépítésének lehetőségét egy római katolikus asszony adománya tette lehetővé, aki református férje iránti szeretetből és tiszteletből jelentős adományával segítette azt.

A jelenről szólva biztatónak mondható a templomba járók számának növekedése, és ezen belül is a térségbeli református hittanosok 400-at meghaladó csoportja. A Soproni Református Egyházközséghez tartozik még a Kapuvári Református Egyházközség is és a Fertőszentmiklósi Szórványközpont, amelyeket a soproni reformátusok 1990 utáni jelentős lélekszámbeli gyarapodása - és hitünk szerint, a hitben való megerősödése – hozta létre. Jelenleg a Soproni Református Egyházközség saját bölcsődét működtet, továbbá missziós tevékenységével a térségben minden területen folyamatosan jelen van.

Az ülés második napirendjeként Tóth Éva, a KDNP-PM Soproni elnöke beszámolt a KDNP-PM Budapesten tartott 25. éves évfordulójának ünnepi üléséről. Ismertette az ott elhangzottakat, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, elnök köszönetét, elismerését is tolmácsolva,  miután a jubileumi kiadványt is kézbe kapta a soproni tagság.

Firtl Mátyás, Sopron és térsége előző országgyűlési képviselője, a helyi KDNP alapító tagja többek között emlékeztetett arra, hogy a jelentősen megnövekedett kormányzati támogatásokat az ország gazdaságának megerősödése teszi lehetővé, az az értékelvű kormányzati politika, amely az egyházak és intézményeik a közösség érdekében végzett szociális, oktatási-nevelési, közművelődési tevékenységük  - iskolák, óvodák, múzeumok - támogatásában is megnyilvánul. Egyben megköszönte azt a közösségi felelősségvállalást, a közélet kérdéseiben való kiállást, amit a soproni református közösség tanúsított a fontos közéleti fordulópontok során. A fiatalok aktív jelenlétének - és a lelkészképzés-, illetve utánpótlás fontosságát is hangsúlyozta Firtl Mátyás.

Az ülésen elhangzottak megerősítették a tagságot abban , hogy a református egyház a keresztyén/keresztény magyar nemzeti érdekek és megmaradás védelmezője és erősítője, - az egyén, a család, a helyi közösségek és a nemzet lelki, szellemi, javakban való gyarapodásának, azaz a fejlődésnek a krisztusi alapokon történő előremozdítója -  egyben a párbeszédé a maga karakteres protestáns vonásaival a zsidó-keresztény értékrendet, világszemléletet és- nézetet valló kultúrkörben. Ez a megerősítés az elkövetkező időszak fontos teendőiben, az EP-választások idején is az előttünk álló munkához erőt adó forrásunk lesz.

Az eseményen a KDNP Soproni Szervezete nevében Földes Tamás elnök átadta azt a tartós élelmiszereket tartalmazó adománycsomagot, amelyet a Soproni Református Egyházközség közelmúltban közzétett felhívására gyűjtött a soproni KDNP tagsága.