Hamis antiszemita vád – avagy mesterségesen keltett indulatok Magyarországgal és miniszterelnökével, Orbán Viktorral szemben

Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese május 16-i napirend előtti felszólalásában az Országgyűlés előtt közölte, hogy a KDNP visszautasítja Frans Timmermansnak, az Európai Bizottság (EB) első alelnökének „mesterkélt és hamis antiszemita vádjait", amelyeket Magyarországgal és Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben megfogalmazott. Visszautasítjuk – folytatta – , hogy antiszemiták lennénk, mert kimondtuk, Soros György pénzügyi spekuláns, és hogy Soros és NGO-i megtámadták Magyarország migránsszabályozását.Dr. Vejkey Imre KDNP frakcióvezető-helyettes napirend előtti beszéde – 2017. május 16.


Hamis antiszemita vád – avagy mesterségesen keltett indulatok Magyarországgal és miniszterelnökével, Orbán Viktorral szemben

Felháborítónak tartjuk, és visszautasítjuk az Európai Bizottság első számú alelnökének, Frans Timmermans úrnak a mesterkélt és hamis antiszemita vádjait, melyet Magyarországgal és miniszterelnökével, Orbán Viktorral szemben fogalmazott meg!
Kikérjük magunknak az alaptalan démonizálásunkat!

Visszautasítjuk, hogy antiszemiták lennénk:
    •    mert ki mertük mondani, hogy Soros pénzügyi spekuláns, aki kétszer is megtámadta Magyarországnak, saját szülőföldjének a pénzügyi rendszerét, anyagi haszonszerzés céljából,
    •    mert ki mertük mondani, hogy Soros és NGO-i támadás alá vették hazánk migránsszabályozását, ugyanis azt akarják, hogy bontsuk le a bennünket védő fizikai és jogi határzárat, továbbá milliós számban engedjük be területünkre az illegális migránsokat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem kerülgethetjük a forró kását, ki kell mondanunk, hogy vannak olyanok, akik nyíltan ártani akarnak, és ki akarják irtani az őshonos európai zsidó-keresztény értékeket!
A fenti tények ismeretében felmerül a kérdés, hogy Brüsszel és a Soros&Co:
    •    miért ösztönzik a Nyugat-Európába tartó muzulmán-áradatot, amikor az egyértelműen az antiszemitizmus növekedésével jár együtt?
    •    miért akarják elűzni az évszázadok alatt velünk emancipálódott zsidóságot és miért akarják helyükre a saríát valló muzulmánokat betelepíteni?
    •    miért nem veszik észre, hogy izraelita testvéreink a második világháború óta nem éreztek hasonló fenyegetést Nyugat-Európában?
Vagyis több, mint adekvát a kérdés, hogy Brüsszel és a Soros&Co miért szolgálják a Nyugat-Európában újjáéledő zsidóellenességet?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az európai országok között szinte egy sincs, ahol olyan fizikai biztonságban, olyan jogbiztonságban, vagy akár olyan szellemi és lelki jólétben, továbbá olyan méltósággal tudnák megélni a zsidó közösségek identitásukat, mint nálunk Magyarországon.
De mégis, Timmermans, a tények ellenére, hamis színben feltüntetve a magyar kormányt és ezáltal Magyarországot, hazánkat, valótlanul antiszemita váddal illette!
Ki kell mondani, hogy ez nem más, mint egy kommunista trükk! Sztálin is ezt alkalmazta, úgy hamisította meg a tényeket, mint azt az Európai Bizottság alelnöke is tette, vagyis ők azonos platformon vannak abban, hogy amennyiben a tények mások, mint amit ők állítanak, akkor annyi a tényeknek!

A valóság azonban az, hogy Nyugat-Európában, de különösen Franciaországban, drámaian nőtt a zsidó közösség elleni brutális támadások száma: rabbikat támadnak meg, zsidó boltokat és zsinagógákat gyújtogatnak.

Tisztelt Európai Bizottság!

Miért nem lépnek fel a valódi antiszemitizmussal szemben?
Miért titkolják el ezeket a tragikus állapotokat az európai közvélemény előtt?
Talán csak nem azért, mert a valós antiszemita támadások jó részét már nem külföldi terroristák követik el, hanem saját nyugat-európai állampolgáraik?

Tudják, míg önök heherésznek, addig mi magyarok aggódunk a nyugat-európában fejét felütő aljas antiszemita megnyilvánulások miatt és kiállunk idősebb testvéreinkért!

Ezért felszólítjuk Önt Timmermans úr, és magát az Európai Bizottságot is, hogy végre lépjen fel az Európai Unió nyugati részében egyre inkább eluralkodó valós antiszemitizmussal szemben és az antiszemita-kártyát a jövőben ne politikai bunkósbotként használják, vagyis ne ott kiáltsanak farkast, ahol azt politikai érdekeik alapján vizionálni akarják, hanem ott, ahol ténylegesen van!
De ehhez végre tükörbe kellene nézniük, és észrevenni azt, hogy maguk a farkasok a bárányok között! S jó ha tudatosítják magukban, hogy erre a bárányok rájöttek!

Mit képzelnek maguk liberális tébolyukban?
Azt hiszik, hogy az ó-és újszövetség népei fel fogják adni hitüket és értéküket?
Soha!
Végül ne feledjék azt sem, ha esetleg majd, látszólagosan ki is kiirtanak minden zsidó-keresztény értéket Európából, nos, Önök akkor is csak pürrhoszi győzelmet aratnak, mert a mi hitünk az üldöztetéssel nem vész el, a mártírokon keresztül pedig csak egyre nő!