Szigorodik a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje

A korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében fogadott el törvénymódosítást az Országgyűlés, a kereszténydemokraták álláspontját a parlamenti vitában Vejkey Imre frakcióvezető-helyettes ismertette. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 170 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében fogadott el törvénymódosítást az Országgyűlés, miután a Fidesz és a KDNP frakciói a Jobbik által kezdeményezett javaslattal kapcsolatban azonnal jelezték: támogatják a jogszabály szigorítását. A jogszabályi változás a következő:

 

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A XXVII. Fejezetben meghatározott bűncselekmények büntethetősége tizenkét év elteltével évül el.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

***

 

A parlamenti vitában a  KDNP frakció álláspontját ismertető Vejkei Imre  hangsúlyozta: az MSZP nem képviselteti magát ezen a vitán, tehát elképzelhető, hogy ezzel a témával kapcsolatban nincs semmi mondanivalója.

 

Vejkey Imre (KDNP): - Tisztelt Hölgyeim és Uraim! - A Jobbik által benyújtott törvényjavaslatot a kereszténydemokraták is támogatják, de mindemellett úgy gondoljuk, hogy a kérdés rendezése a javaslatban foglaltakhoz képest részletesebb szabályozást igényelt volna. A vonatkozó részletesebb szabályozás kidolgozása a Fidesz-KDNP által már régebb óta folyamatban volt, azonban a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés okán beállt az egyórás módosítási határidő, és ennek okán mindezt előterjeszteni a jelen törvényjavaslat keretében már nem állt módunkban. Álláspontunk szerint pusztán az adott bűncselekmény elévülési tételkeretének jövőbeli cselekményekre vonatkozó emelésével a korrupciós és hivatali bűncselekményekkel szembeni prevenciós cél elérése rendkívül kétségesnek, illetve rendkívül soványnak mutatkozik.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! De facto az elévülési tételkeret megemelése nem elegendő az ez irányú bűnözés további visszaszorítására, de jure pedig felmerül annak a kérdése is, hogy a hatályos büntetési szankciórendszer egészéhez viszonyítva az arányosságnak miképpen felel meg a törvényjavaslat, különösen akkor, amikor a törvényjavaslat egy teljes Btk.-fejezetre határozza meg az azonos elévülési határidőt. Pedig a Btk. az általános elévülési határidőt az egyes bűncselekmények súlyához viszonyítottan állapítja meg. A javaslat tehát magában rejti annak veszélyét, hogy a Btk. szankciórendszere aránytalanná válik, a kiegyensúlyozottság, a - cselekmény tárgyi súlyához igazodó szankcionálási struktúra pedig megbomlik.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindezen aggályok ellenére a KDNP mégis támogatni fogja törvényjavaslatot, vagyis a korrupciós bűncselekmények hosszabb üldözhetőségét, mert a nullaszázalékos toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, és minden körülmények között ehhez is tartja magát. Az pedig már nyilván a Jobbik felelőssége, hogy milyen kidolgozottságú indítványokat terjeszt a Tisztelt Ház elé.

- Álláspontom szerint a Jobbik egy jó politikai fogásnak, marketingnek gondolta ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását, hiszen ők maguk is itt az általános vita során elmondták azt, hogy kifejezetten Gulyás Gergelyképviselőtársunk hétvégi nyilatkozatára alapítottan terjesztették ma délelőtt elő, tejesen váratlanul. Figyelemmel arra, hogy e javaslat kidolgozottsága és minősége komoly aggályokat vet föl, amelyekről már szóltam, az ebből fakadó következményeket a Jobbiknak kell viselnie.

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hosszúhetény
Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Kisirtáspuszta
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!