Hogyan valósítja meg a kormány a vízvédelmet és fenntartható vízgazdálkodást?

A KDNP többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a víz a jövő egyik legfontosabb stratégiai erőforrása, ezért különösen nagy gondot kell fordítani e kincsünk megóvására. Firt Mátyás azonnali kérdése is ennek érdekében született a parlamentben.

 

kdnp.hu – Bartha Szabó József

FIRTL MÁTYÁS országgyűlési képviselő (KDNP): - Államtitkár Úr! Március 22-e volt a víz világnapja. A Föld víztömegének 82 százaléka a világ óceánjaiban és tengereiben található sós víz. A Föld édesvízkészletének aranytartalékát a felszín alatti vizek jelentik. Ennek nagyságát a vízkutatással foglalkozó tudósok a földi víztömeg 16 százalékára becsülik meg, míg a maradék 2 százalékot bolygónk felszíni édesvizei és a légkör és az élőlények víztartalma teszik ki. Bár a bolygónk felszínének kétharmadát víz borítja, ennek kevesebb mint 3 százaléka édesvíz. Felszíni vizeink döntő részre ráadásul fagyott állapotban van jelen bolygónk gleccsereiben, illetve állandó hó és jég borította területein. Mindez azt jelenti, hogy az emberiség, élővilágunk azon része, amelynek életben maradása a felszíni édesvizektől függ, bolygónk összes vízkészletének mindössze 0,1 százalékán kell hogy megosztozzon! Szakértők az államközi konfliktusokat tekintik az első számú globális kockázatnak, hatásukat tekintve azonban a vízügyi problémák jelentik a legnagyobb kockázatot már évek óta! A vízügyi válság kockázata megelőzi például a fertőző betegségek terjedését, a  tömegpusztító fegyverek, illetve államok közötti konfliktusokat is.

- Államtitkár Úr! A víz világnapja kapcsán a Lengyel Köztársaság környezetvédelmi minisztere, Jan Szyszko úr meghívására a visegrádi négyek, valamint Bulgária és Románia vízügyért felelős miniszterei 2017. március 22-én Varsóban közösen vettek részt a víz világnapja rendezvényein és a „2017 a Visztula éve” elnevezésű ünnepi konferencián.

Éppen ezért kérdezem:

- Mit tesz a kormány országos és nemzetközi szinten annak érdekében, hogy a vízkészleteket érő növekvő terheléseket és a klímaváltozás hatásaiból eredő kihívásokat kezelje?

- Mit tesz a kormány a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása érdekében? (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

POGÁCSÁS TIBOR (belügyminisztériumi államtitkár):  - Képviselő Úr! Valóban, korunk egyik legfontosabb stratégiai kérdése, és az egyik legfontosabb nemzetközi kérdéssé váló téma az ivóvíz, az ivóvízkészletek megvédése és az ivóvízhez való hozzájutás lehetősége. Magyarország nemcsak a felszíni vizekben, hanem a felszín alatt tárolt tiszta ivóvízben is gazdag ország, és ezeknek a vizeknek a védelme rendkívül fontos.

- A felszíni vizeink mintegy 95-96 százaléka a határon túlról érkezik. Tehát miközben rendkívül gazdagok vagyunk vízben, aközben azt is el lehet mondani, hogy veszélyeztetett is a magyar vízkészlet, hiszen a felszíni vizek döntő része az ország határain túlról érkezik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kormány megfelelően felkészüljön és megfelelő programokat készítsen elő az ivóvizek és a vizek védelmére, mint ahogy az árvizek elleni védekezésre is.

- Képviselő Úr! Elkészült az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv, amely a 2015-21 közötti időszakra biztosítja a vízvédelem prioritásait. Célja, hogy javítsa a vizek állapotát, megakadályozza az állapotromlást, és a hosszú távú vízkészlet hasznosítását is biztosítsa. Elkészült a Magyarország árvízikockázat-kezelését szabályozó terv is, amely az Európai Unió kereteinek, irányelveinek megfelelő. Célja, hogy mindinkább csökkentsük az árvízveszély kockázatát. Elfogadta a kormány a nemzeti vízstratégiát, a Kvassay Jenő-tervet is, amely a 2030-ig terjedő időszak fő célkitűzéseit foglalja össze. 

***

FIRTL MÁTYÁS: - Államtitkár Úr!  A KDNP többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a víz a jövő egyik legfontosabb stratégiai erőforrása, ezért különösen nagy gondot kell fordítani ennek a kincsünknek a megóvására. De az is nyilvánvaló, hogy a felszíni vizeinknek, a folyóvizeinknek csak Magyarországra vonatkozó kezelése nem megoldás, éppen ezért teljes körű nemzetközi összefogás szükséges azért, hogy ezt fenn tudjuk tartani. Bízom benne, hogy a kormányzat nemcsak a hazai vízbázisunk megőrzésére törekszik, hanem  támogatja azokat a nemzetközi együttműködéseket is, amelyek az édesvíz megóvása érdekében szükségesek!

***

POGÁCSÁS TIBOR: - Képviselő Úr! Varsóban volt egy konferencia, amely nemcsak általánosságban az ivóvízről vagy a vízről szólt, és nemcsak egy ünnepi jellegű rendezvény volt, hanem ezen az értekezleten megbeszélést folytattak a második vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítésének a tapasztalatairól, a víz keretirányelv alkalmazásáról és a 2019-ben esedékes felülvizsgálatról. Azok az országok, amelyek jelen voltak, egyetértettek abban, hogy a víz keretirányelv alapvető céljai továbbra is érvényesek, a jó vizek állapotát el kell érni. Megegyezés született arról, hogy a visegrádi országok közös álláspontot dolgoznak ki. Ezzel elősegíthetik a térség specifikus, a régi tagállamok számára nem releváns vagy ellenérdekű kérdésekben az érdekérvényesítő képességeink javítását. A konferenciát követően a jelen lévő országok képviselői egy közös nyilatkozatot is elfogadtak, amely nyilván segíti ennek a folyamatnak a végrehajtását.