Keresztényüldözésről és a közel-keleti, valamint afrikai népirtás elítéléséről a parlamentben

2014-ben a hitük miatt kivégzett keresztények száma 4344 volt, ez a szám 2015-ben már 7100-ra emelkedett. A keresztény templomok, imaházak, intézmények elleni bombatámadás, gyújtogatás a 2014. évi 1062-höz képest több mint kétszeresére, 2406 esetre nőtt! A legújabbkori keresztényüldözés már százezer keresztény ember mártíromságához, továbbá közel 130 millió keresztény ember állandó üldözéséhez vezetett

kdnp.hu - Bartha Szabó József

Az Országgyűlés elítéli az önmagát Iszlám Államnak nevező valamint más terrorszervezetek és milíciák által a Közel-Keleten folyamatosan elkövetett számos terrorista bűncselekményt, a polgári lakosság elleni támadásokat, az okozott vagyoni károkat, és a stabilitás aláásását. Elfogadhatatlan, hogy emberek azért vesztik el életüket, mert hitükhöz hűek maradnak, vagy nem értenek egyet egy terrorszervezet ideológiájával. Az Országgyűlés üdvözli Magyarország kormányának részvételét a humanitárius segítségnyújtásban, valamint minden olyan támogató lépését, mely a béke és a rend helyreállítását szolgálja a térségben. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy használjon fel minden elérhető fórumot annak érdekében, hogy a keresztényeket, valamint más vallási közösségeket és kisebbségeket üldöző szervezetekkel szemben hatékony fellépést sürgessen. (Előterjesztő: Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Rétvári Bence, Harrach Péter, Vejkey Imre, Szászfalvi László, - KDNP, Balog Zoltán,  Gulyás Gergely, Vas Imre, Németh Zsolt, - Fidesz. Szövege: PDF.) Vejkey Imre a parlamentben ismertette a kereszténydemokraták álláspontját.

VEJKEY IMRE (KDNP):  - Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  Napjainkban az Iszlám Állam terroristái genocídiumot, vagyis népirtást hajtanak végre a Közel-Keleten élő keresztényekkel szemben. Annak ellenére, hogy az ISIS mindent felülmúló brutalitását ma már egyetlen demokratikus politikai erő sem tagadhatja le, azonban a valóság mégis az, hogy a nyugati mainstream médiák a keresztényüldözésről és a vallásüldözésről szóló híreket mégsem sugározzák megfelelő súllyal, ezeket a híreket jórészt elhallgatják.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudják-e, hogy 2014-ben a hitük miatt kivégzett keresztények száma 4344 volt? Tudják-e, hogy 2015-ben ez a szám már 7100-ra emelkedett? Tudják-e, hogy a keresztény templomok, imaházak, intézmények elleni bombatámadás, gyújtogatás a 2014. évi 1062-höz képest több mint kétszeresére, 2406 esetre nőtt? Tudják-e, hogy az Iszlám Állam tovább növelte rekordlistáját a meggyilkolt, lefejezett keresztények száma tekintetében?

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Iszlám Állam talán egyik legelrettentőbb tevékenysége és tette a tunéziai tengerparton kivégzett 22 egyiptomi kopt vendégmunkás volt. Elképesztő a szám! Legbrutálisabb tettük pedig 2015 nagycsütörtökén a kenyai Garissa egyetemén kivégzett 147 keresztény egyetemista fiatal meggyilkolása volt.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudják-e, hogy az ISIS Moszulban nemrég felgyújtott egy 1800 éves templomot, és a szerzeteseket elzavarva egy IV. századi kolostort is bevett, a keresztények pedig ultimátumot kaptak, hogy vagy kifizetik a havi 450 dolláros fejadót, amit ha akarnának se tudnának megfizetni, mert nincs ennyi havi jövedelmük, vagy áttérnek az iszlámra, vagy a halál vár rájuk? Tudják-e, hogy a legújabbkori keresztényüldözés már százezer keresztény ember mártíromságához, továbbá közel 130 millió ‑  130 millió! ‑ keresztény ember állandó üldözéséhez vezetett?

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  Mindezen tények egyértelműen rávilágítanak arra, hogy napjainkban a kereszténység a világ leüldözöttebb vallási csoportjai közé tartozik, s amíg a keresztényeket a Közel-Keleten és Észak-Afrikában hitük megvallása miatt üldözik, addig a nyugati világban az eluralkodott krisztofóbia okán. Ez azt jelenti, hogy a világ úgymond humanizált felében a keresztény tanítás tárgyilagos megismertetése és megismerése társadalmi mértékben mára szinte ugyanúgy lehetetlenné vált, mint ahogyan az az első századok nyílt keresztényüldözései idején. Természetesen vannak ez alól kivételek, így Magyarország és Lengyelország is kivételt képez, ténylegesen szabad a vallásgyakorlás. De a keresztény nemzeti értékek felvállalása okán úgy Magyarország, mint Lengyelország állandó nemzetközi politikai támadások kereszttüzében áll, vagyis európai és világszinten is megtorolják a keresztény nemzeti értékek állami felvállalását. A világ úgymond humanizált felén a keresztény értékeket relativizálják, a keresztény hitet tudománytalanként tüntetik fel, közben a föderális Európa címszava alatt egy új, brüsszeli központú diktatúrát építenek.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Unió vezetői a gazdasági és társadalmi élet mindennapi szöveteiből folyamatosan és szisztematikusan kiirtották a keresztény értékeket, napjainkban pedig már ott tartunk, hogy az álhumánum és az erkölcstelenség tromfolja a szabadságjogok kiterjesztését, miközben egy szervezett muszlim invázió és térfoglalás zajlik Európával szemben és magával az őshonos lakossággal szemben. Az Európai Unió migrációs politikája miatt futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányítja. Lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják az európai értékeket.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az európai jóléti államokban a meg nem született generációk helyett a muszlim bevándorlók fogják betölteni az űrt, mert nincs olyan, hogy a vákuum örökre vákuum maradjon, így a meg nem született generációk által hátrahagyott légüres tér sem marad örökké üres. A muszlimok be fogják tölteni ezt az űrt, s ha elérkezik a kritikus tömeg, akkor véget vetnek mindannak, amit valaha nyugati civilizációként tartottunk számon.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Unió mai vezetői ahelyett, hogy fellépnének ezen tragikus folyamatokkal szemben, inkább súlyosítják, mintsem megoldják a helyzetet, ugyanis tagadják a közösségi értékek jelentőségét. Vagyis szándékosan továbbra is szétzilálják a keresztény családi, a keresztény nemzeti és a keresztény vallási közösségeket. Európa mai vezetői relativizálják az igazságot, és azt mondják, hogy nincs önmagában jó vagy önmagában rossz, így nincsenek értékek sem. Európa mai vezetői úgy gondolják, hogy csak a feltétlen emberi szabadság létezik, amit az extremitás felé kiszélesítve tartanak fenn, amelynek következtében az értékeket, így a keresztény értékeket is szándékosan kiirtják.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha így haladunk, vajon mi lesz a különbség a normális és az abnormális között?

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nyugati világ jövője tehát nagyban azon áll vagy bukik, hogy sikerül‑e kilépni a krisztofóbiából. A jövő tehát még mindig a kezünkben van, de már nem sokáig. Legyünk cselekvőek, ne passzívak és tétlenek! Az üldözött keresztényekért emeljük fel szavunkat minél szélesebb körben, minél több helyen, továbbá a keresztény értékekért vállaljunk áldozatot! Merjünk a mai mainstreammel szemben keresztényi életet élni és jót tenni! Rajtunk múlik, lesz‑e jövőnk. Lesz‑e a jövőben is templomunk, ahová járhatunk imádkozni, vagy mecset lesz a helyén? Merjünk bátrak lenni és kiállni az üldözött keresztény testvéreinkért és keresztény értékeinkért!

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne feledjék, a legnagyobb erő mögöttünk áll. A világ változás előtt áll, és rajtunk múlik, hogy meg tudjuk‑e újítani. Ha nem, akkor elveszünk, ha igen, akkor Magyarország példát mutat az egész nyugati világnak. Vagy ahogy Pio atya évtizedekkel ezelőtt már jövendölte: „Magyarország olyan kalitka, melyből egyszer gyönyörű madár fog kiszállni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra.”

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pio atya jövendölésével zárva gondolataimat, kérem, hogy a  KDNP parlamenti frakciójához hasonlóan, támogassák a keresztényüldözés elítéléséről, továbbá a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről, valamint az üldözöttek támogatásáról szóló határozati javaslatot!