Latorcai János: Egy kiállítás margójára

"Európa ma sorsfordító változások elé néz. Ahhoz, hogy a kihívások közepette újból magára találhasson, ismét fel kell fedeznünk közös gyökereinket, azokat a kereszténységből kisarjadó értékeket és hagyományokat, amelyek összekovácsoltak és megtartottak bennünket ezer évig."

 

kdnp.hu - Bartha-Szabó József

LATORCAI JÁNOS (az Országgyűlési alelnöke, KDNP): - Képviselőtársaim! Tegnap (március 20-án – a Szerk.) „Visegrádtól Visegrádig” címmel kiállítás nyílt a Képviselői Irodaház aulájában, amely ugyan a múlt emlékeit rögzíti, de a jövőnek is üzen. Ez a kiállítás a közép-európai térség történetének hű lenyomata. A kiállított plakátok az első visegrádi királytalálkozótól egészen a V4-ek megalakulásáig mutatják be a térség országainak gazdasági, politikai küzdelmeit, kulturális sokszínűségét.

- Mindannyiunk számára tanulságos látni, hogy az egyes érintett országokban mennyire hasonlóak voltak a problémák, és mennyire összefonódott a történelmünk. Történeti múltunk ismerete sokat segíthet abban, hogy felülemelkedjünk a vélt és valós sérelmeken, és elejét vegyük annak, hogy akár keleti, akár nyugati nagypolitikai érdekekből egymás ellen kijátsszanak bennünket, megosszanak.

- A nyolcvanas évek végére a térség egymással is kapcsolatban álló rendszerváltó mozgalmai képesek voltak hosszú évtizedek után újra elhinni, elhitetni, hogy itt, a Kelet és a Nyugat határán sajátos kultúrával, közös emlékezettel és nem utolsósorban közös célokkal rendelkezünk. Ez a felismerés hívta életre 1991. február 15-én a visegrádi négyeket. Az akkor kitűzött célok, a demokratikus átalakulás és az euroatlanti integráció mára már valósággá váltak, a közép-európai térség országainak közös gondolkodása, együttműködése a hétköznapok részévé vált. A visegrádi csoport mára jelentős és érzékelhető elismerést vívott ki magának. A V4-tagországok együttműködése konkrét eredményeket tud felmutatni a politika számos területén és az európai uniós érdekérvényesítésben is. Ez azért rendkívül fontos, mert az Európai Unió mára minden korábbinál mélyebb és összetettebb kihívásokkal kényszerül szembenézni.

- Európa ma sorsfordító változások elé néz. Ahhoz, hogy a kihívások közepette újból magára találhasson, ismét fel kell fedeznünk közös gyökereinket, azokat a kereszténységből kisarjadó értékeket és hagyományokat, amelyek összekovácsoltak és megtartottak bennünket ezer évig. Ebben a folyamatban Közép-Európára nagy feladat hárul, de csak akkor leszünk sikeresek, ha képesek vagyunk közös történelmünk tanulságát levonni és abból jövőt építeni. Éppen ennek hangsúlyozására látogatott tegnap hazánkba Maria Koc, a lengyel szenátus alelnök asszonya és kísérete, jelezve a magyar-lengyel kapcsolatok töretlenségét. S ebben a szellemiségben került sor Piotrków Trybunalskiban a hét végén a lengyel-magyar barátság napja ünnepségsorozatra is.

- Képviselőtársaim! Történelmi ismereteink szerint Közép-Európa az 1335-ös első királytalálkozóval jött létre. Az azt követő néhány év újabb találkozói nemcsak a politikai kapcsolatokat formálták szorosabbra, hanem gazdasági eredményeket, sikereket is hoztak. Az akkor létrehozott vám- és adókedvezmények hatására új kereskedelmi útvonalak nyíltak, új régióközpontok alakultak ki, biztosítva a térség és a térséghez tartozó országok polgárainak fejlődését. 1412-ben Luxemburgi Zsigmond és Jagelló Ulászló között egyezség jött létre a török előrenyomulás megfékezésére, majd jó két évszázaddal később Sobieski János és csapatai űzték ki hazánkból a törököt.

- Ez akár szimbóluma is lehetne a térségünk politikai és nemzeti függetlenségéért vívott harcának. Országaink nemcsak a törökök, hanem a Habsburgok, az oroszok, majd a szovjetek ellen is egymást segítve küzdöttek. Bem és Kossuth, a második világháborús lengyel menekültek befogadása, a varsói felkelést támogató szlovákok és magyarok, a kommunistaellenes varsói, poznańi, budapesti és prágai események, az azokkal összefüggő szolidaritási megmozdulások egyértelműen jelzik, hogy közös cselekvéssel példát tudtunk adni egymásnak, és példát a világnak. A visegrádi négyek ma is ezen az úton haladnak, de eközben soha nem szabad Erhard Busek figyelmeztetését szem elől téveszteni: Közép-Európa nem valami politikai csodagyógyszer, hanem elv és lehetőség, amit kis dolgokban kell megvalósítaniuk az egyes polgároknak, amelyből nem új birodalom, hanem új jövő sarjad! Erre tanít, erre int a tegnap megnyitott kiállítás is!