A NATO székesfehérvári parancsnokságról

Firtl Mátyás interpellációjában kérdezte: miben áll a NATO Erőket Integráló Elem magyarországi „aktivizálásának" jelentősége?

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A Székesfehérváron ideiglenesen az Alba Regia laktanyába települő NATO-parancsnokság megalapításának legfontosabb dátumai: 2016. július 1. a nemzeti készenlét elérése, 2016. szeptember 1. az NFIU aktivizálása, 2017. január 1. a NATO kezdeti készenlét elérése, 2017. július 1. pedig a NATO teljes készenlét elérése.

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Államtitkár Úr! A 2014. szeptemberi walesi NATO-csúcs fő témája a megváltozott európai biztonsági környezet kihívásaira adandó hatékony válaszlépések keresése volt. A találkozó zárásaként kiadott deklarációban a nemzetek megerősítették határozott szándékukat a szövetség területi integritásának és a tagállamok biztonságának szavatolására. Ezt a célt szolgálja a készenléti akcióterv, illetve a készenléti akcióterv részeként az ezen időszak feladatainak összehangolása. A támogatása érdekében hozták létre az úgynevezett NATO-erőket integráló elemeket, a NATO Force Integration Unitsot - a későbbiekben NFIU-t -, amelyek az első hullámban Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Románia területén kerültek felállításra.

- A 2015. februári NATO védelmi miniszterek találkozóján Magyarország honvédelmi minisztere és a szlovák védelmi miniszter együtt jelentették be, hogy a két országban kérik az NFIU felállítását. Az Észak-atlanti Tanácshoz delegált állandó képviselők 2015. február 17-én közös levélben erősítették meg az NFIU felállítását célzó indítványt. A 2015. októberi NATO védelmi miniszterek tanácskozásán a szövetség védelmi miniszterei döntöttek arról, hogy a Baltikumban, Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában már létrehozott, kisméretű NATO-parancsnoksághoz hasonlóan Magyarországon és Szlovákiában is létrejön egy előretolt, mintegy 40 fős vezetésirányítási elem.

- 2015 novemberében meghatározásra kerültek az NFIU felállításához szükséges elsődleges feladatok. 2016. január 15-ével kijelölésre került az NFIU parancsnoka, és előzetes válogatásokat követően 2016. február 1-től megkezdődött az NFIU személyi állománnyal történő feltöltése. A Székesfehérváron ideiglenesen az Alba Regia laktanyába települő NATO-parancsnokság megalapításának legfontosabb dátumai: 2016. július 1. a nemzeti készenlét elérése, 2016. szeptember 1. az NFIU aktivizálása, 2017. január 1. a NATO kezdeti készenlét elérése, 2017. július 1. pedig a NATO teljes készenlét elérése.

Mindezekhez kapcsolódóan kérdezem államtitkár urat:

- Megtörtént-e az NFIU szeptember 1-jei aktivizálása, illetve mik az első tapasztalatok? A későbbi határidők tarthatók-e, és mi a jelentősége Magyarország számára az NFIU-hoz való csatlakozásnak?

***

VARGHA TAMÁS, (honvédelmi minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Valóban így történt, ahogy elmondta: a készenléti akcióterv részeként felállításra került NFIU integráló elem az ütemtervnek megfelelően 2016. szeptember 1-jén aktiválódott Székesfehérváron. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól kezdve ez a szervezet már nem nemzeti elemként, hanem megváltozott jogi státuszban, nemzetközi katonai parancsnokságként működik tovább. Tehát szeptember 1-jétől a NATO elöljáró szervezeteinek közvetlen irányítása alatt végzi a NATO kollektív védelmének biztosításával kapcsolatos feladatait. Az aktiválás mint jogi aktus jelentősége abban áll, hogy a NATO európai főparancsnokságának alárendeltségébe kerül ez a szervezet. A műveleti irányítás feladatait pedig az északkeleti többnemzeti hadtestparancsnokság parancsnoka látja el.

- A második hullámban aktiválódott ez a szervezeti elem a magyar és szlovák NFIU-val.  Igy 8 országban működnek ezek a szervezetek, amelyeknek elsődleges célja a szövetség területi integritásának és biztonságának szavatolása. A NFIU rövid működési ideje alatt műveleti tapasztalatokról még nem beszélhetünk, de azt elmondhatjuk, hogy a Magyar Honvédség az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat megfelelő ütemben és az elvárt minőségben végezte és végzi el. Az eddig eltelt időszakban keletkezett tapasztalatokat feldolgozzuk, értékeljük, és jövő tavasszal kerül sor egy validációs, értékelő NATO-gyakorlatra, amelyen hivatalosan is felmérésre kerül, hogy a szervezet valóban teljes mértékben felkészült-e a feladatok ellátására. Ha az eddigi tapasztalatokat nézzük, a szakmai munka minősége, az állomány felkészültsége, elhivatottsága kiemelkedően magas szintűnek értékelhető, és ez vonatkozik mind a magyar, mind a más NATO-országokból érkezett katonákra is.

- Ami a határidőket illeti: 2017. január 1-jén fogja elérni a szervezet a NATO kezdeti készenlétet, és 2017. július 1-jével pedig teljes készenlétet. Az, hogy Magyarország a NATO készenléti akciótervekben foglaltakkal egyetértve egy NFIU felállításával és működtetésével úgy tud aktív szerepet vállalni és tevékenyen hozzájárulni a szövetség feladatainak sikeres elvégzéséhez, hogy mindeközben nem jelent fenyegetést senki számára, ugyanakkor egy megerősítő és összekötő szerepet tölt be, azt gondolom, hogy mindannyiunk, Magyarország és szövetségesei érdeke is.

***

FIRTL MÁTYÁS: - Államtitkár úr válaszából kiderül, hogy a kormány mennyire fontosnak tartja azt a szövetségi politikából való feladatot, amit a NATO-kötelezettség ránk ró. Ugyanígy nagyon fontos, hogy megemlékezzünk arról is, hogy a NATO-kötelezettségen belül vagy azon túlmenően különböző szerepvállalásokban, amikor missziós feladatokat látnak el a katonáink a különböző országokban. A  frakcióm nevében is köszönetet mondok a Magyar Honvédség helytállásának azért, amit Magyarország biztonsága érdekében az elmúlt időszakban tett. Köszönöm a válaszát, elfogadom.