Semjén Zsoltot választották ismét a KDNP elnökévé

Ismét Semjén Zsoltot választotta elnökévé a Kereszténydemokrata Néppárt szombati tisztújító országos választmányi ülésén. Az eddigi pártelnök egyedüli jelölt volt a posztra. A küldöttek döntöttek a hét alelnök személyéről – Bagdy Gábor, Hargitai János, Harrach Péter, Rétvári Bence, Seszták Miklós, Simicskó István és Soltész Miklós –, valamint a 24 tagú országos elnökség összetételéről. A zárt ülésen határoztak arról is, hogy Latorcai János marad az országos választmány elnöke.

Az ülésen Surján Lászlót a párt tiszteletbeli elnökének választották.

Az eseményen Barankovics-emlékérmet vett át Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Párkányi Ferenc, a KDNP Fejér megyei szervezetének volt elnöke. Az emlékérem odaítéléséről a KDNP elnöksége és a Barankovics István Alapítvány kuratóriuma dönt. Az elismerésben azok részesülhetnek, akik Magyarország fejlődésének előmozdításáért, a keresztény szellemiség és a kereszténydemokrácia megerősítésért kiemelkedő munkát végeztek. Elismerő oklevelet kapott Dárday Vilmos egykori ügyvezető titkár és Déry Zoltán, aki korábban a párt Borsod-Abaúj- Zemplén megyei szervezetében töltött be vezető tisztségeket.

A nap folyamán tisztújítást tartottak a KDNP ifjúsági szervezeténél, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségnél is. A szervezet új elnöke Nacsa Lőrinc lett. A közlemény szerint Nacsa Lőrincet egyértelmű többséggel választotta elnökévé az IKSZ. Az új vezető tervei szerint következetesen és magabiztosan képviseli majd az ifjúság ügyeit és a keresztény értékeket. Egy megújuló csapatban, új lendülettel készül elvégezni az előtte álló feladatokat. Az eddig az ifjúsági szervezet egyházügyi munkacsoportját vezető Nacsa Lőrinc a közgyűlésen kiemelte, hogy az a szilárd alap, amit a keresztény és kereszténydemokrata értékek jelentenek, az egész szervezet számára közös. Hozzátette: az idén 15 éves IKSZ-ben továbbra is mindenki számára lesz hely, aki ezt a közös alapot magáénak tudja, hogy mindenki dolgozhasson és kivegye a részét a feladatokból és a sikerből is. Bejelentette azt is, hogy az IKSZ elindítja a Netet Nekünk! Programot, ami a fiatalok internethez és eszközökhöz jutását segítené.

A küldöttek elfogadtak három nyilatkozatot is.

A Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának ülésén elfogadott dokumentumok

Politikai nyilatkozat – Ukrajnai helyzet

Az elmúlt időszakban Ukrajnában tapasztalt aggasztó események hosszú hónapok óta magukra vonják a világ közvéleményének figyelmét, nyugtalanságot, bizonytalanságot keltve a környező országokban is. Súlyos gazdasági válság, a keleti megyékben zajló fegyveres konfliktus nehezíti a keleti szomszédunkban élők, köztük kétszázezer magyar nemzettársunk életét.

A Kereszténydemokrata Néppárt az ország kormányzásában részt vevő, felelős politikai erőként figyelemmel kíséri az Ukrajnában zajló folyamatokat.

Meggyőződésünk, hogy a helyzet megnyugtató megoldása csakis a béke helyreállítása lehet, ezért minden, erre irányuló erőfeszítést támogatunk. Hazánk számára egy demokratikus, a nemzeti kisebbségek jogait tiszteletben tartó, független Ukrajna léte elsődleges érdek.

Különösen fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a Kárpátalján élő magyar közösség biztonságos és nyugodt körülmények között boldogulhasson szülőföldjén, megőrizhesse önálló életlehetőségeit, közösségi jogait. Ukrajnában élő magyar testvéreink számára ezért a béke helyreállítása a legfőbb szempont, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a minszki megállapodást valamennyi fél végrehajtsa.

Üdvözöljük, hogy a Magyar Katolikus Egyház és számos szervezet, köztük a KDNP ifjúsági társszervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség is adományokat gyűjt a nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyarok megsegítésére. Az egymás iránti szolidaritás ilyen kifejeződése a magyarság természetes összetartozásának és egységének érzését erősíti mindnyájunkban.

Budapest, 2015. március 21.

Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya

+

Határozat az Iszlám Állam (ISIS) elítéléséről, valamint a közel-keleti keresztények és más kisebbségek védelméről

2015. március 21.

A. A Közel-Keleten, mindenekelőtt Irakban és Szíriában megerősödött szélsőséges és dzsihádista Iszlám Állam (ISIS) mára közvetlen biztonsági és emberi jogi válsághelyzetet idézett elő, és terjeszkedése fenyegetést jelent a nemzetközi közösségre, így Magyarországrais.

B. Az ISIS agressziója valamennyi etnikai és vallási csoport ellen irányul a térségben. Ezek közül is kiemelt célpont a keresztény közösség, amelyet teljes elpusztítás, szétszóratás, kifosztás és kulturális tisztogatás fenyeget.

C.Becslések szerint az iraki keresztények több mint 70%-a menekült el (mára 1.8 millió helyett 400 ezren maradtak a térségben), illetve Szíriában több mint 700 000 keresztény kényszerült szülőföldje elhagyására.Az ISIScélzott kulturális és vallási tisztogatást hajt végre, amelynek részeként a jelentések szerint több mint 100 templomot rombolt le Irakban ésSzíriában.

D. A harmadik Orbán kormány külpolitikája felismerte a szélsőséges iszlám jelentette veszélyt, a külügyekben képviselt elítélő álláspontja egyértelmű, összhangban van az ISIS-szalszemben képviselt európai és nemzetközi politikával.

E. Az ISIS gyors terjeszkedése, valamint a közelmúlt európai terrortámadásaimára a közélet és a külpolitika homlokterébe állította szélsőséges iszlám jelentette kihívást. Mindez számos vetületet hordoz magában:biztonságpolitika, humanitárius ügyek, migráció, nemzetközi pénzügyek és kereskedelem, kulturális örökség védelme, nemzetközi szövetségi rendszer, emberi jogok védelme, vallások és kultúrák közötti párbeszéd.

F.Az idő egyértelműen megérett arra, hogy a kormányzati szerepet betöltő kereszténydemokrata erő, a KDNP további erőfeszítéseket vállaljon ez ISIS elleni hazai fellépés, valamint az üldözött közösségek, így a keresztények védelme érdekében.

Tekintettel a fentiekre a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya

1. emlékeztet a hazai kereszténydemokrata hagyományból fakadó politikai és erkölcsi kötelességére, a szükséget szenvedők irányába kifejezett általános emberi, valamint a keresztény szolidaritás alapvető fontosságára;

2. emlékeztet a már elfogadott politikai állásfoglalásaira, amelyekben határozottan kiáll a különösen veszélyeztetett közel-keleti keresztény egyházak és híveik, valamint más kisebbségek megóvása és fennmaradása érdekében, valamint elutasítja az erőszak ésa vallásüldözés minden formáját;

3. hangsúlyozza, hogy az ISIS célja a közel-keleti térség kétezer éves keresztény kultúrájának teljes felszámolása, ezáltal nyílt támadás akeresztény alapokon álló európai kultúrkör ellen is;

4. leszögezi, hogy a Közel-Keleten üldözött kisebbségeknek, különösen az őshonos keresztény közösségeknek nyújtandó humanitárius segítség emberiességi és politikai szükségszerűség;

5. nagyra értékeli a magyar Kormány eddigi intézkedéseit, amelyekkel hozzájárult a térségben kialakult súlyos menekülthelyzet enyhítéséhez;

6. támogatjaa Kormány további, az ország teherbíró képességével arányos politikai éspénzügyi szerepvállalásátaz üldözöttek részére történő nemzetközi segítségnyújtásban, alapszükségleteik biztosításában, mindenekelőtt a menekülttáborokban tartózkodóknak nyújtandó élelmezés, gyógyszerellátás, lakhatás és oktatás terén;

7. indokoltnaktartja mindazonhazai felelősségvállalást, amelyekkelMagyarország hozzá kíván járulni a fokozott nemzetközi katonai kapacitásbővítéshez az ISIS elleni küzdelemben;

8. aggodalmát fejezi ki a már jelenleg is nehéz migrációs helyzet várható súlyosbodása miatt;hangsúlyozza, hogy valamennyi hazai és nemzetközierőfeszítésnek arra kell irányulnia, hogy elősegítsék az őshonos közösségek helyben maradását;

9. kezdeményező szerepet vállal a hazai kormányzati politikában a fenti kihívásokra adandó válaszok kidolgozásában, mindenekelőtt a humanitárius felelősségvállalás fokozásában;

10. minden lehetséges eszközzel támogat a politikai döntéshozatalkeretébenés kommunikációban egyaránt valamennyikormányzati, egyházi vagy civil kezdeményezést, amelyek a közel-keleti segítségnyújtásra irányulnak;

11. ösztönzi a kormányzati vezetői tisztséget betöltő kereszténydemokrata politikusokat, országgyűlési képviselőket, a KDNP vezető testületeit, munkacsoportjait, műhelyeit, alapítványait, hogy intézkedéseikben és stratégiai munkájukban fordítsanak kiemelt figyelmet az üldözött és szenvedő keresztényekkel történő szolidaritás vállalására.

+

Nyilatkozat

A Kereszténydemokrata Néppárt védi az emberi életet és méltóságot. Elítél minden erőszakos cselekményt, különösen a terrorizmust. Ugyanígy elítéli az emberi méltóság ellen elkövetett bűnöket, így egy közösség identitásának, tagjai meggyőződésének, az általa tisztelt személyeknek gyalázását vagy kigúnyolását. Alapvető emberi jogból, a lelkiismereti és vallásszabadságból következik mások meggyőződésének tiszteletben tartása. Ennek a jognak megsértése elfogadhatatlan.  A vallásgyalázást más jogokkal – például a véleménynyilvánítás szabadságával – magyarázni és védeni nem lehet. Egy sokszínű társadalomban csak akkor van béke és biztonság, ha tiszteljük egymás meggyőződését.

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!