Gyulafehérváron püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították Kovács Gergelyt

Gyulafehérváron szombaton püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét. A szentelésen mintegy félszáz püspök vett részt a Szent Mihály székesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek ezrei töltötték meg.

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke püspökké szenteli Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét (Gyulafehérvár, 2020.02.22. Fotó: Verbum Média)

A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét, és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot és a nyitott lelkületet.

Kovács GergelyKovács Gergelynek, a főegyházmegye új érsekének felszentelése (Gyulafehérvár, 2020.02.22. Fotó: Csúcs Mária)

Hozzátette: mint vegyes házasságból származó gyerek magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét is.

Kovács Gergelyt Gianfranco Ravasi bíboros, a leköszönő Jakubinyi György érsek és Miguel Maury Beundía érsek bukaresti nuncius szentelte fel. A jelen levő 42 katolikus püspök kézrátétele, a krizmával való felkenés által nyerte el a püspöki tisztséget. A ceremónia végén felcsattant a taps a székesegyházban és a téren.

Kovács Gergely köszönőbeszédében Kányádi Sándor verséből idézte: „Aki megért s megértet, egy népet megéltet". Kijelentette: Márton Áron pásztorbotját vette át, és a szentéletű püspök öröksége tiszteletre kötelezi. Áron püspök beköszöntő beszédéből idézte „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén".
    
Semjén ZsoltGianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke püspökké szenteli Kovács Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét (Gyulafehérvár, 2020.02.22. Fotó: Verbum Média)

Gyulafehérvári püspökszentelés
A püspöki süveg és pásztorbot átadása (MTI Fotó / Kiss Gábor)

Elmondta: olyan nagy kiterjedésű főegyházmegyében kezdi meg szolgálatát, melynek a sokszínűség, a sokféleség a jellemzője. „Együtt kell járnunk: megőrizve a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve, csak közösen és együtt tudunk Istennek tetszően dolgozni. Járjunk együtt!" - fogalmazott az érsek.

Semjén ZsoltA püspökké szentelt Kovács Gergely köszöntőbeszédet mond Kányádi Sándor verséből idézve: „Aki megért s megértet, egy népet megéltet" (Gyulafehérvár, 2020.02.22. Fotó: Verbum Média)

A szentmise után egyházi és világi személyiségek köszöntötték az új érseket. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel. A kormányfő szerint nem vesztett az érvényességéből Márton Áronnak az az ismert útmutatása, hogy „akik őrhelyre állanak, éber figyelemre, és megsokszorozott munkára vannak kötelezve".

Gyulafehérvári püspökszentelésTaps Kovács Gergely püspökszentelése után (MTI Fotó / Kiss Gábor)

Mérföldkőnek tekintette, hogy a nemzeti összetartozás évében új érsek lép a főegyházmegye élére.
    
Kijelentette: Kovács Gergelyt a legtöbben Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásának a posztulátoraként ismerik. Ugyanakkor olyan feladatokat is végzett Rómában, amelyek révén egyedülálló betekintést nyert a közép-európai népek kultúrájába és életébe.
    
„Hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy széles körű tudásával és tapasztalataival mostantól már Erdély hitvalló püspökének egykori őrhelyén, és az általa kijelölt utat szem előtt tartva szolgálhatja az erdélyi katolikusok sokszínű közösségét" - fogalmazott levelében Orbán Viktor.
    
Erdő Péter bíboros-prímás köszöntésében arról beszélt, hogy a papnak, és főként a püspöknek az a feladata, hogy átérezze a rá bízott nép örömeit, gondjait, helyzetének nehézségeit és szépségeit, és ugyanakkor képviselje Jézus Krisztust. Mert ő a kereszténység igazodási pontja.
    
Felidézte: a huszadik században Márton Áron püspök hősies helytállásának és nagylelkű szeretetének példája bevilágította nem csak egyházmegyéje, hanem egész katolikus közösség életét.
    
„Szívből kívánom, hogy érseki szolgálatodat vezesse Márton Áron püspök példája, és segítse a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának, Szent Mihály főangyalnak és egész Közép-Kelet Európa minden szentjének közbenjáró támogatása" - fogalmazott a bíboros.
    
Klaus Iohannis román elnök üzenetét Sergiu Nistor elnöki tanácsadó olvasta fel. Ebben az államfő Ferenc pápa tavalyi romániai látogatásán megfogalmazott üzenetét idézte, hogy tartsuk meg önazonosságunkat, de tegyünk meg mindent a jó együttélés érdekében. Iohannis meggyőződését fejezte ki, hogy Kovács Gergely érsek ebben a szellemben végzi majd főpásztori munkáját, és biztosította a román állam támogatásáról.
    
Irineu Pop gyulafehérvári ortodox érsek a keresztény egyházak egységére emlékeztetett. Kijelentette: ugyanannak a családnak, Ádámnak és Évának a leszármazottai, és ugyanannak a Krisztusnak a követői vagyunk. Krisztus pedig azt akarja, hogy kövessük őt, és egyek legyünk.
    
Victor Opaschi román vallásügyi államtitkár beszédében megköszönte a leköszönő Jakubinyi György érsek hozzájárulását ahhoz, hogy Románia a felekezetközi béke és együttműködés példaországa lehetett az elmúlt időszakban. Az államtitkár az új érseket is a román kormány támogatásáról biztosította.
    
A szentelésen Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, továbbá Potápi Árpád János és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai, illetve egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is részt vett.
    
Az új érsek az első sajtótájékoztatóján elmondta: azt tartja a legnagyobb kihívásnak, hogy sikerüljön meghallgatni másokat, sikerüljön párbeszédet folytatni mindenkivel. Óriási felelősségnek és nagy kihívásnak nevezte azt, hogy Márton Áron püspök nyomdokain indul el.
    
Az MTI kérdésére, hogy számít-e a román állam képviselőinek a - beiktatásán is kinyilvánított - támogatására az egyházi restitúció folyamatában, Kovács Gergely kijelentette: részéről megelőlegezett a bizalom, nem kezdi az érseki szolgálatát fenntartásokkal.

Kovács GergelyKovács Gergely, a főegyházmegye új érsekének püspökké szentelése (Gyulafehérvár, 2020.02.22. Fotó: Verbum Média)

Semjén ZsoltSemjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök helyettes felolvassa Orbán Viktor levelét (Gyulafehérvár, 2020.02.22. KDNP Fotó)

Semjén Zsolt

Semjén Zsolt (KDNP), miniszterelnök helyettes felolvassa Orbán Viktor levelét (Gyulafehérvár, 2020.02.22. Fotó: Csúcs Endre)

Kijelentette: Kovács Gergelyt a legtöbben Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásának a posztulátoraként ismerik. Ugyanakkor olyan feladatokat is végzett Rómában, amelyek révén egyedülálló betekintést nyert a közép-európai népek kultúrájába és életébe.

Semjén ZsoltPotápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b), Semjén Zsolt (KDNP), nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (j2) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j, takarásban) Kovács Gergely püspökké szentelésén Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyházban 2020. február 22-én. (MTI fotó: Kiss Gábor)
 

Gyulafehérvári püspökszentelés

 

Semjén Zsolt felolvassa Orbán Viktor miniszterelnök Kovács Gergely érsek beiktatására írt köszöntőjét:

Semjén ZsoltA püspökké szentelt Kovács Gergely középen (Gyulafehérvár, 2020.02.22. Fotó: Verbum Média)

Interjú Semjén Zsolttal Gyulafehérvárról, Kovács Gergely atya érseki beiktatása alkalmából – 2020.02.22.