„Szellemi hagyatéka örökérvényű” – Mándoki Andor emlékére

Az alábbiakban Egyed Istvánnak, a XII. kerületi KDNP-szervezet elnökének Mándoki Andor (1920-2019) gyászmiséjén elhangzott elköszönő gondolatait olvashatják.

Engedd szóhoz jutni az igaz és jó tetteidet, a közösség érdekében.

Dipl. Ing. Msc. Mándoki Andor gránitdiplomás kohómérnök, napi tanúságtevő, 2019. január 5. napján elhunyt,a teremtő Isten magához rendelte.

A napokban telefont kaptam tőle és arra kért, szó szerint indézzem: Drága barátom! Légy rövid és tárgyszerű, akkor vagy hiteles, kérj elnézést a jelenlévőktől, sajnos nem tudlak meghallgatni téged, mert az otthoni gazdasági viszonyokról éppen előadást fogok tartani, itt fent, a Szent Péter Egyetemen.

Hangsúlyozottan kérte, hogy nem búcsúzik, hanem csak elköszön és továbbra is velünk marad.

Mi, akik itt maradtunk, most gyászolunk, feketében felöltözve, szomorúak vagyunk, könnyekkel küszködünk, pedig nem történt más, mint hogy Andort – Szent Ágoston szavaival élve, a halál nem jelent semmit, csupán átmegyünk a másik oldalra – az Úr magához szólította, mint ahogyan – reményeink szerint – minket is fog.

Mosolyogjunk és örüljünk, hogy drága barátunk már odafent van és vár bennünket!

Mándoki Andor, aki az Úristen kegyeltje volt, 1920. február 2-án született. Szülei – lehetőségeik szerint – mindent megadtak neki, hogy tanulhasson és szép gyermekévei legyenek.

A középiskolai tanulmányait bevégezve, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök Karán Sopronban tanult, kohómérnöki oklevelet szerzett. Egészen fiatalon felismerték tehetségét, és a meghívással került a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. szolgálatába, ahol igen rövid alatt a Salgótarjáni Acélárugyár vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.

Az ötvenes évek őt sem kímélték, sok nehézség érte, 1952 és 55. között politikai okokból elítélték, többek között bányamunkára kötelezték. Erős fizikuma és töretlen hite megsegítette a túlélésben, ennek köszönhetően megerősödve nyerte vissza szabadságát.

Az 1964. évtől a Kohó- és Gépipari Minisztérium Vaskohászati Igazgatóságán dolgozott osztályvezetői, majd főosztályvezetői munkakörben. A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés műszaki igazgatójaként 1981-ben ment nyugdíjba, ám nyugdíjasként is bejárt dolgozni és az Intézet Ferinov Külkereskedlmi Irodáját vezette 8 éven át.

Mándoki Andor (1920-2019)

1989. szeptember 1-jén belépett a frissen alakult KDNP-be, ahol egész rövid időn belül, annak gazdasági szakértője, a gazdasági, majd a közgazdasági és ipari bizottság elnöke, a párt gazdasági programjának egyik kidolgozója lett. Következetes és kitartó munkája, szakmai alázata tekintélyt vívott ki a KDNP elnökségénél, a Hazai termék és Hazai Munkahely Alapítvány egyik megalapítója, 1993 és 2003. között annak ügyvezető igazgatója. 1993 és 1995. között a Dunai Erőmű Rt. és a Magnezitipari Rt. Felügyelő Bizottságának tagja.

Számos szakmai tanulmány, dolgozat, szakmai cikk, kutatás-fejlesztési terv, makrogazdasági elemzés készítője és előadója. Több szakmai plénum előtt mondhatta el a KDNP gazdasági programját, hiszen azon csapat tagja volt, amely a KDNP programját készítette. Ők azon programot tették le az asztalra, amelyet későbbiek során – ne legyen elfeledve – a Fidesz–KDNP-pártszövetség megvalósított!

A vaskohászat fejlesztéséről írt doktori értekezését a Marx Károly Egyetem summa cum laude minősítéssel fogadta el. Brüsszelben a Feltalálók Kiállításán ezüstérmet nyert egyik találmányával, amit Svédországban értékesített és ahol egy évet töltött a szociális piacgazdaságot is tanulmányozva.

Szellemi hagyatéka örökérvényű, követendő, megtartandó, és továbbadandó. Ez a mi kötelességünk, folytatnunk kell a hatalmas, ránk maradt hagyaték ápolását és megőrzését.

Mándoki Andor számunkra etalon volt és az is marad.

Alapos szakmai tudás, szakszerűség, kiváló összegező képesség, kimagasló értelem, szorgalom, innovatív gondolkozás, új szakterületek iránti érdeklődés, kitűnő kommunikációs készség, keresztényi elkötelezettség, ugyanakkor életszeretet, fizikai rátermettség, erős nemzet- és magyarságtudat voltak a jellemző tulajdonságai.

Kitüntetettje a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének és a Kovács K. Zoltán-emlékéremnek.

Élete végéig az egyik legaktívabb tagja maradt a KDNP-nek, jelmondata az Ora et labora volt.

Máté 25:14.30. olyan szépen ír a talentumokról szóló jézusi példabeszédről. Mindannyian tudjuk, hogy a legnagyobb dolgunk a földi életünkben az, ha a talentumunkban kitárulkozó tudásunkat és szeretőképességünket másokra át tudjuk örökíteni. Andor ezt megtette.

Talentumunk legtöbb kamata a szeretet gyakorlása. Gondoljunk a növényekre, amint reggel, a felkelő nap sugarai simogatni kezdik a leveleket, rögtön felélednek. Andor ezt tette.

Az ember is akkor érzi jól magát, ha szívbéli meleg éri és megvan az a képessége, hogy azt tovább tudja adni. Andornak megvolt ez a képessége.

Andor jelmondata ez is lehetne: Engedd szóhoz jutni az igaz és jó tetteidet, a közösség érdekében.

Nála mindig nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett hozzá és biztosan lehettünk abban, hogy helyes irányt mutatott. Nem lett ideges a naivitásunktól, mosolyogva és jóindulatúan beszélt velünk, sohasem kioktató hangon.

Mándoki Andor gránitdiplomás kohómérnököt, napi tanúságtevőt 2019. január 5. napján a Teremtő magához szólította.

Drága Andor, ahogy mondtad a telefonban, nem búcsúzunk, csupán időleges elköszönünk, hogy azután odafent találkozhassunk!

 

Isten segítsd és vezesd Magyarországot!

 

Ave atque vale!

 

Budapest, 2019. február 4. napján

 

Egyed István ügyvéd

XII. kerületi KDNP-elnök