KALOT

KALOT (Katolikus Legényegylet Országos Tanácsa): A mozgalom az 1930-as években indult útjára. Célja a vidéki fiatalság oktatása, népfőiskolák szervezése, modern mezőgazdasági módszerek meghonosítása, a hitelek elmélyítése, életpálya tervezése volt. Kerkai Jenő jezsuita atya kezdeményezése hamar túllépte a Szeged környéki tanyavilág kereteit és országszerte elterjedt. A '80-as évek végén újjáalakult mozgalom a jelenkor kihívásaira, megoldásra váró problémáira ad hasznos, időszerű válaszokat.