Menetrend

Túl az ünnepek sebein, jajain, csendesnek ígérkezik a héten a parlament. Lehet, hogy megszületik a Költségvetési Tanács. Szinte biztos: Kercaszomor lesz a legbátrabb falu. És természetesen nem maradnak el a törvényhozást színesítő műfajok, az interpellációk és kérdések sem.

Folytatódik dr. Latorcai János, dr. Rubovszky György (KDNP) Varga Mihály, dr. Répássy Róbert (Fidesz) törvénymódosító javaslatának vitája, „mely az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerepének javítása érdekében a Költségvetési Tanács létrehozását szorgalmazza, annak reményében, hogy „segítségükkel átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé, fegyelmezettebbé tehető a kormány felelőtlen költségvetési politikája.” Az indítvány alapján a grémiumban helyet kapna az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank elnöke, valamint egy független közgazdász, utóbbit, az államfő jelölhetné. A szocialisták nem „Tanácsot,” hanem „Hivatalt” szeretnének, melynek tagjai is mások lennének.

Döntenek a Bebes István, Kovács Ferenc, V. Németh Zsolt (mindhárman Fidesz), Szabó Lajos (MSZP), Pettkó András (MDF) és Puskás Tivadar (KDNP) által benyújtott, „Communitas Fortissima” – Kercaszomor a legbátrabb faluról szóló előterjesztésről, amellyel az Országgyűlés „Kercaszomor védőinek tántoríthatatlan bátorságát - örök emlékezetül - törvénybe iktatja”.  A Vas megyei Kercaszomort 1919-ben szerb-horvát-szlovén csapatok szállták meg, azonban a település lakossága szembeszállt velük, és ennek eredményeként 1922-ben újra Magyarországhoz csatlakozhattak.

Hatályon kívül helyezik a lex-Molként ismert jogszabály módosításával azt az előírást, ami a befolyásszerzés feltételévé teszi, hogy az ajánlattevő vállalkozás közgyűlésének a tranzakciót előzetesen jóvá kell hagynia. Emellett elrendelik, hogy a magyar államnak 2009. május 31-ig vissza kell hívnia a Magyar Energia Hivatal által jelölt megfigyelő személyeket a stratégiai jelentőségű vállalatok vezető testületeiből.

A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló előterjesztés részletes vitája is szerepel a napirenden. Ennek értelmében változna a garázdaság és az etnikai csoport tagja elleni erőszak paragrafusa, súlyosabbnak minősülnek a bíróságok és más hatóságok, azok eljárásai, illetve tagjai ellen irányuló cselekmények, továbbá a szabálysértési bírságok hatékonyabb behajtását is célozza a javaslat.

Várhatóan lezárják az új polgári törvénykönyv általános vitáját, amely szeptember közepén kezdődött. Az ellenzéki pártok a törvényjavaslatban elsősorban a gyűlöletbeszédre vonatkozó részt, a házassággal kapcsolatos és a regisztrált élettársi kapcsolatra vonatkozó szabályozást kifogásolják. Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslatot is megvitatják. Tárgyalják a takarékos állami gazdálkodásról szóló törvényjavaslatot is, amely költségvetési plafont határozna meg az állami túlköltekezés ellen.

És természetesen nem maradnak el a törvényhozást színesítő műfajok, az interpellációk és kérdések sem. Íme, a T. Ház hétfői-keddi törvényalkotási programja:

Hétfő

A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (Határozathozatal. A napirendi pont előadója: dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter.)

„Communitas Fortissima”– Kercaszomor a legbátrabb faluról szóló törvényjavaslat. (Bebes István, Kovács Ferenc, V. Németh Zsolt (Fidesz), Szabó Lajos (MSZP), Pettkó András (MDF), Dr. Puskás Tivadar (KDNP) képviselők önálló indítványa. Határozathozatal. A napirendi pont előadója: V Németh Zsolt.)

A takarékos állami gazdálkodásról szóló törvényjavaslat. (Dr. Kóka János, dr. Fodor Gábor, Horn Gábor (SZDSZ) képviselők önálló indítványa. Részletes vita. A napirendi pont előadója: dr. Kóka János.)

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Részletes vita. A napirendi pont előadója: dr. Szabó Pál, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter.

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Részletes vita. A napirendi pont előadója: dr. Szabó Imre, környezetvédelmi és vízügyi miniszter.)

A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat. (Az általános vita folytatása és lezárása. A napirendi pont előadója: dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter.)

Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat. (Részletes vita. A napirendi pont előadója: dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter.)

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (Részletes vita. A napirendi pont előadója: dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter. A törvényjavaslat egyes szakaszainak elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges.)

A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. (Részletes vita. A napirendi pont előadója: dr. Draskovics Tibor, igazságügyi és rendészeti miniszter. A törvényjavaslat egyes szakaszainak elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges.)

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. (Varga Mihály, dr. Répássy Róbert (Fidesz), dr. Latorcai János és dr. Rubovszky György (KDNP) képviselők önálló indítványa. Az általános vita folytatása. A napirendi pont előadója: dr. Latorcai János. A törvényjavaslat elfogadásához az országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges.)

Kedd

Az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről szóló jelentés, továbbá a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat. (A Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa. Együttes általános vita a lezárásig. A napirendi pontok előadói: Gráf József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Godó Lajos és Kékkői Zoltán, - Mezőgazdasági bizottság.)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. (Általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadója: Szabó Imre, környezetvédelmi és vízügyi miniszter.)

A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005-2006. évi végrehajtásáról szóló jelentés, továbbá a jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat. (A Környezetvédelmi bizottság önálló indítványa. Együttes általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadói: Szabó Imre, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, dr. Nagy Andor, a Környezetvédelmi bizottság alelnöke.)

A Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló országgyűlési határozati javaslat. (Általános vita a lezárásig. A napirendi pont előadója: dr. Hiller István, oktatási és kulturális miniszter.)

Bartha Szabó József