Vejkey Imre: nem dicsérni jöttünk a CEU-t, de nem is temetni!

A KDNP frakcióvezető-helyettese, Vejkey Imre az Országgyűlés keddi ülésnapján felszólalt a felsőoktatási törvény módosításának vitájában. Az Oktatási Hivatal megállapította, hogy hazánkban 28 külföldi diplomát adó egyetemből 27 szabálytalanul működik. A délután folyamán elfogadott módosítás kimondja, hogy EU-n kívüli felsőoktatási intézmények csak akkor működhetnek Magyarországon, ha az anyaországukban is működnek, és ha működésüket nemzetközi egyezmény hagyja jóvá.

Dr. Vejkey Imre
KDNP Frakcióvezető-helyettes

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt módosító  
T/14686. számú törvényjavaslatot összevont vitája kapcsán

Dr. Vejkey Imre
A Kereszténydemokrata Néppárt Frakcióvezető-helyettesének
felszólalása, 2017. április 4.
Tisztelt Elnök Úr, Köszönöm a szót!
Tisztelt Ház, Tisztelt Képviselőtársaim!Az Oktatási Hivatal vizsgálata alapján megállapításra került, hogy Hazánkban 28 külföldi diplomát adó egyetemből csak egy a Saint Daniel’s  működik szabályosan, a több 27 mind szabálytalanul működik, így a CEU, vagyis a Central European University is!
Hangsúlyoznom kell, hogy az Oktatási Hivatal vizsgálata az egyetemek működésére vonatkozott és nem arra, hogy az egyes egyetemek milyen ideológia alapján, mit oktatnak!

Ilyen tömeges törvénysértés esetén, egy magára valamit adó kormány részéről elemi erővel vetődik fel az a kérdés, hogy az egyetemi működésre vonatkozó jogi szabályozás rossz és ezért azon mielőbb változtatni kell!
Ez a válaszom egyben arra az ellenzéki kérdésére is, hogy miért tárgyalja a Parlament a törvényjavaslatot kivételes eljárásban!


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tiszta vizet kell öntenünk a pohárba és ki kell mondanunk, hogy a törvényjavaslat a Magyarországon bejegyzett Közép Európai Egyetemet semmilyen szinten nem érinti, csak a New York Államban bejegyzett Central European Universityt, mely az anyaországban sem oktatóval, sem hallgatóval nem rendelkezik, de mégis van akkreditációja. Tehát még a CEU az USA-ban nem ad ki amerikai diplomát, addig Magyarországon igen!
Ez súlyos akkreditációs probléma!

Egyetlen egyetem, így a CEU sem állhat a magyar törvények felett. Egy demokráciában nincsenek elsők az egyenlők között!
Vajon kik, és miért védik a CEU fantomegyetem privilégiumait?
Esetleg azért, mert Soros György alapította?
Akkor rossz hírem van Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert a demokráciában az egyenlőség, az egyenlőség!
Tudniuk kell, hogy a Közép Európai Egyetem rektora bár minden követ megmozgatott a jelen Törvényjavaslattal szemben, de közben maga is elismerte, hogy magát a Közép Európai Egyetemet a törvényjavaslat nem érinti, csak a CEU-t, mely amerikai diplomát ad úgy, hogy közben az USA-ban nem is folytatnak semmilyen képzést.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ezért szükséges módosítani a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt a benyújtott T/14686. számú törvényjavaslattal!

A törvényjavaslat világossá és megkerülhetetlenné tesszük azt, hogy EU-n kívüli felsőoktatási intézmények csak akkor mködhetnek Magyarországon, ha az anyaországukban is működnek, továbbá ha működésüket az anyaországuk kormánya és a magyar kormány közötti nemzetközi egyezmény jóváhagyja.


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A közelgő költészet napja alkalmából, engedjenek meg egy idevágó idézetet Shakespeare „Julius Caesar”-jából, Antonius gyászbeszédnek első sorait:
„Barátaim, rómaiak, földieim,
Figyeljetek rám!
Temetni jöttem Ceasart, nem dicsérni!”


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mi nem dicsérni jöttünk a CEU-t, de nem is temetni!
Az Amerikai Nagykövetség nyilatkozata is lényegében ezt erősíti meg, a szirénhangokat kioltva! Ugyanis a követségi nyilatkozatból egyértelműen az tűnik ki, hogy Donald Trump amerikai elnök szívén viseli a Soros egyetem problémáit!
Ezért mi kereszténydemokraták úgy gondoljuk, hogy nem fog gondot okozni az, hogy a törvényesen megválasztott amerikai kormány fél éven belül megállapodjon a törvényesen megválasztott magyar kormánnyal a felsőoktatási intézményekre kiterjedő nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismeréséről!


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A kereszténydemokraták nem látják indokoltnak a felsőoktatási törvénymódosító javaslat visszavonását, semmilyen külföldről érkező nyomás ellenére sem.

Egyébként pedig, mivel küzdöttünk azért és hiszünk abban, hogy Magyarország szuverén ország, ezért kifejezetten a belügyekbe való beavatkozásnak tekintjük ezeket a külföldről érkező nyílt és burkolt nyomásgyakorlásokat!
Másrészről ki kell  ondani azt is, hogy ezek a nyomásgyakorlások súlyosan sértik a Magyar Parlament, mint önálló hatalmi ág működését is azáltal, hogy külföldről próbálják megmondani mit tegyen vagy ne tegyen a T. Országgyűlés!

Milyen szabadság ez, Hölgyeim és Uraim?
Mit akarnak ránk oktrojálni?

Tudják, ráztunk már le rabigát nem is egyszer!
Vertünk már le sast, félholdat és vörös csillagot is!
A magyar nemzet ugyanis ezer év alatt megtanulta, hogy nem elég a szabadságról és a hazáról csak beszélni!
A szabadságért, a hazáért harcolni kell a háborúban és tenni kell a békés hétköznapokban! Most is ezt tesszük, mikor támogatjuk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt módosító  T/14686. számú Törvényjavaslatot!
Kérem támogassák Önök is! A törvényjavaslat ugyanis a külföldi egyetemek magyarországi működési rendszeréről szól és nem az oktatás szabadságának bármilyen korlátozásáról, mint ahogyan azt szirénhangok hallattatni kívánják, ugyanis a törvényjavaslat abba nem szól bele, hogy milyen ideológiai alapon, mit oktat az egyetem.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Budapest, 2017. április 4.