Internetes teológiai világkönyvtár

Nagyszerű közös vállalkozásról adhatunk hírt egyházaknak, könyvtáraknak, teológusoknak, kutatóknak, lelkészeknek, a „scientia sacra”, a szent tudomány iránt érdeklődőknek. Szeptember 23. óta ugyanis páratlan és nagyon ambiciózus, közös vállalkozásba fogott a két genfi székhelyű szervezet: az Egyházak Világtanácsa (=EVT) és a Globethics.net nevű etikai világháló. Közös céljuk, hogy világméretekben felszámolják azt az aránytalanságot, ami a teológiai és a határtudományok területén megjelenő hatalmas irodalom elérhetőségének nehézségeiből adódott. A GlobeTheoLib nevű internetes világkönyvtár már működik, ötletadója a svájci református teológus, szociáletikus, Dr. Christoph Stückelberger, akivel a tervekről már két éve beszélgettünk.

Nagyszerű közös vállalkozásról adhatunk hírt egyházaknak, könyvtáraknak, teológusoknak, kutatóknak, lelkészeknek, a „scientia sacra”, a szent tudomány iránt érdeklődőknek. Szeptember 23. óta ugyanis páratlan és nagyon ambiciózus, közös vállalkozásba fogott a két genfi székhelyű szervezet: az Egyházak Világtanácsa (=EVT) és a Globethics.net nevű etikai világháló. Közös céljuk, hogy világméretekben felszámolják azt az aránytalanságot, ami a teológiai és a határtudományok területén megjelenő hatalmas irodalom elérhetőségének nehézségeiből adódott. A GlobeTheoLib nevű internetes világkönyvtár már működik, ötletadója a svájci református teológus, szociáletikus, Dr. Christoph Stückelberger, akivel a tervekről már két éve beszélgettünk.

 

Egyesített eszközrendszerrel  650 000 teológiai anyag

 A globális digitális világkönyvtár több, mint kétszázezres állományával, s további 450 ezres elérhetőséggel teológiai és ökumenikus cikkeket, dokumentumokat és más tudományos anyagot tesz hozzáférhetővé, amihez a bejelentkezett látogatók a világ bármely részéről ingyenesen hozzájutnak az internet segítségével ezen a címen: www.globethics.net/gtl Alkotói így határozzák meg a világkönyvtár célját: a GlobeTheoLib olyan világméretű projekt, melynek segítségével megvalósulhat a teológiai ismeretek jobb és hatékonyabb cseréje az egyházak, intézmények és oktatási szervezetek között, melyek a Föld északi, déli, keleti és nyugati részén élnek, s így közös teológiai platformot kínál a már meglévő digitális források és teológiai könyvtárak anyagának eléréséhez.

 Az online-könyvtárat igen széles körben lehet használni. Megalkotói gondoltak egyéni felhasználókra: teológusokra, kutatókra, teológiai tanárokra és egyetemi hallgatókra ugyanúgy, mint könyvtárak internetes hozzáférési helyeire, mesteri vagy más tudományos fokozatokat elérni kívánó fiatalokra, egyházakra, regionális ökumenikus szervezetekre és felekezeti világszövetségekre is.

 A projekt szellemi atyja a svájci református teológiai professzor, Dr. Christoph Stückelberger, akinek zürichi otthonában már két évvel ezelőtt hallhattam az általa létrehozott, s akkorra  már világméretekben eredményesen működtetett Globetics.net nemzetközi sikeréről. Ő akkor azt is sejtette, hogy valami kialakulóban lehet az EVT-vel közösen, ami hatékonyan lehetővé tenné a naprakész szakirodalom kutatását és felhasználását világszerte. Akkor a Globetics.net világhálós speciális könyvtárban több, mint 650 ezer, főként etikai témájú tanulmány vált elérhetővé egyetlen klikkeléssel a nagy világnyelvek mellett némelyik akár magyarul is.

 

Szolidaritás-alapú ismeretcsere

 

 A nagyszabású program modern, digitális folytatása és „megezerszerezése” annak az ugyancsak hézagpótló svájci programnak, amit fél évszázaddal ezelőtt azért hoztak létre, hogy a kelet-európai protestáns  egyházak lelkészeit a vasfüggöny okozta bezártság ellenére a legújabb nyugati teológiai művekkel lássák el, még ha sokszor illegális utakon is. Az ismeretek, a tudás ilyen szolidaritási alapon működő cseréjének lett globális fóruma a GlobeTheoLib.

 2008 óta folyt az előkészítés, a világ minden részét elérő Egyházak Világtanácsán, illetve annak ETE (Ökumenikus-Teológiai Képzés) programjával együttműködve, hogy közösen hatékonyabban szorgalmazzák és támogassák a szaktudományos kutatást és képzést. Intenzív megbeszélések és előkészület, nemzetközi tanulmányi napok után, melyeken egyházi szakértők, teológiai könyvtárak és nemzetközi egyházi szervezetek képviselői voltak jelen,  végül 2010 szeptemberében Genfben összeállt a hatalmas vállalkozás. Ezután hozták létre azt a nemzetközi konzorciumot, ami a világméretű internetes teológiai és ökumenikus könyvtárért felelősséget vállal és szakértelmével támogatja azt. A konzorcium tagjai három éves mandátummal rendelkeznek, ami meg is hosszabbítható. Említsünk meg közülük néhányat: az anglikán egyház, a Lutheránus Világszövetség, a Metodista Világtanács, a Református Egyházak Világközössége, az Össz-Afrikai Egyházak Konferenciája, az Ázsiai Keresztyén Konferencia, a Latin-Amerikai Egyházak Tanácsa, az Ortodox Teológiai Iskolák Konferenciája, a Teológiai Intézmények Szervezeteinek Világkonferenciája, dél-kelet-ázsiai, közel-keleti teológiai intézmények, a párizsi Katolikus Intézet, az Indiai Teológiai Könyvtárak Egyesülete, a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Szövetsége. Ez a nem teljes felsorolás is jól mutatja a projekt világméretű lefedettségét, s a teljes ökumenikus nyitottságot, hiszen protestánsok, katolikusok, ortodoxok egyaránt tagjai a konzorciumnak. A GlobeTheoLib-et négytagú vezetőség irányítja, tanácsolja, ketten a Globethics.net részéről, természetesen az alapító és ötletadó református professzor, Dr. Christoph Stückelberger és Amélie Vallotton Preisig, az EVT részéről pedig Dr. Dietrich Werner és Andreas Waldvogel. A projekt finanszírozása több forrásból történik. Egyéni adományokból, a konzorcium tagjainak önkéntes adományaiból, bizonyos adományozó szervezetektől, s a két nagy alapító szervezet tagjainak befizetéseiből.

 

A projekt filozófiája – új minőségű kommunikáció

 

 A projekt „filozófiáját”, feladatát és értékrendjét közlő tájékoztatóból megtudhatjuk, hogy ezen a fórumon segíteni szeretnék a világkeresztyénségen belüli és azon kívüli ismeretterjesztést, a kultúrák közötti teológiai párbeszédet, s főként a fejlődő és a fejlődésben lévő, leszakadt régiók szellemi bekapcsolását a vallásközi és a kultúrák közötti tényleges párbeszédbe. A tudás, és ismeretforrások világméretű megosztásával új minőségű kommunikációt is szeretnének megvalósítani, ezáltal lehetőséget teremteni az egyházak különböző nézeteinek közzétételére, a marginalizált keresztyén csoportok hangjának felhangosítására, nemzetközi meghallására. A mindenféle határon átnyúló világhálózat új teológiai közösséget is létre tud hozni, ami segít majd az előítéletek és a téves információk, valamint az ismeretbeli aránytalanságok felszámolásában.

 

Hét fontos vezérlő érték

 

 A GlobeTheoLib értékrendjében kiemelt helyen szerepel a szellemi-teológiai javak kölcsönös megosztása, ami segíti a vallási fundamentalizmusok egyoldalúságainak és csőlátásának kivédését; a kölcsönös tisztelet megerősíti minden egyes személy és a különféle felekezetek, kultúrák és világvallások elfogulatlan megismerését; az egység fontossága elsősorban az egyházak és felekezetek megosztottságát segít majd áthidalni; a részvétel értéke azt jelenti, hogy a projekthez mindenki hozzáférhet és értékeivel, látásaival, kutatási eredményeivel hozzájárulhat mások ismeretinek bővítéséhez, a magáé bővüléséhez; a felelősség értéke a felhasználás tisztességét emeli ki; a tanszparencia értéke, azaz az átláthatóság a bizalomépítés fontos eszköze, hozzá tartozik az őszinteség, a nyitottság és a számadás készsége; a minőség  értékkategóriája arra vonatkozik, hogy a projekt csak igényes, minőségi munkák, írások előtt nyitott, s csak ilyeneknek ad teret.

 A projekt honlapján áttekintést nyújtó alcímek várják a látogatót. A „könyvtár” felirat alatt minden hasznos információt megkapunk a könyvtár használatához. A „hálózat” címszó alatt a regisztrációtól kezdve a különböző helyek, szervezetek hozzáférését kapjuk. A „kutatás” szócím munkacsoportokkal, és kutatási programokkal ismertet meg. Külön menüpontban helyezhetjük fel a mi saját dokumentumunkat, írásunkat a digitális teológiai könyvtárba, s tehetjük azt elérhetővé, megmérhetővé, közhasznúvá. Érdekesség, hogy a Globetics-net révén arab, indonéz, thai nyelvű anyagok is olvashatók. Az internetes profiknak és főként a fiataloknak jön jól, hogy a teológiai világkönyvtár facebookon, twitteren és koprolon is elérhető.

 

A projekt korrupció ellenes  professzoráról röviden

 

Ismerkedjünk meg ez után röviden a projekt szülőatyjával, a zürichi református teológiai professzorral, Dr. Christoph Stückelbergerrel. Az idén 60 éves professzort 1979-ben szentelték fel református lelkésszé, 1988-ban békeetikai kérdésekről írt doktori értekezést, 1995-ben habilitált környezetetikai témájú munkával. Előbb az egyik svájci egyházi lapnak volt teológiai tanácsadója, majd a Kirchenboten főszerkesztője. 1975-ben nősült meg, felesége Susanne Stückelberger-Aeschbach pszichoterápeuta, négy gyermekük van. 2004-től működteti az általa kimunkált Globetics.net világhálózatot a keresztyénség és a világvallások etikai tartalmainak kutatása céljából, ami genfi központtal kiváltképpen a fejlődő és az elmaradt országok problémáira koncentrál.  Ennek igazgatója, majd a bázeli egyetemen a rendszeres teológia  professzora. Gyakori vendégprofesszor Afrika és Ázsia teológiai és vallási egyetemein, főiskoláin. Számos tanulmány és könyv írója, ezek főként gazdaság-etikával és környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak. Éveken át vezette Bernben a Svájci Protestáns Egyházak Teológiai és Etikai Intézetét. Nyolc éven át az Egyházak Világtanácsa ökumenikus segélyalapjának felügyelő elnöke volt. Számos svájci kantonális és szövetségi bizottságnak a tagja, amelyek a nemzetközi együttműködést szorgalmazzák. Elkötelezett és világszerte ismert harcosa a korrupció elleni egyházi és nemzetközi küzdelemnek. A Svájci Transzparencia, a korrupcióellenes fórum alapító elnöke. Szeptember 23-tól pedig a GlobeTheoLib egyik programigazgatója. A nagyszerű világkönyvtári szolgáltatás indulásakor az EVT genfi központjában a világszervezet főtitkára,  a norvég evangélikus lelkész, Dr. Olav Fykse Tveit így nyilatkozott: „Eljött a teológiai tartalmú anyagok ökumenikus cseréjének új korszaka és új modellje”. Köszönjük a korszaknyitást Stückelberger professzornak és az EVT-nek!

 

Dr. Békefy Lajos