RENDKÍVÜL IDŐSZERŰ: KERESZTYÉN VÁLLALKOZÓK HITVALLÁSA – ÚJABB POZITÍV ÜZENET TÁVOL-KELETRŐL – PROTESTÁNS SZOCIÁLETIKAI TÖREDÉKEK A 21. SZÁZADBÓL

Ezzel a cikkel párhuzamosan olvasható az agnusradio.ro blogjai között a Zürich-Peking-Tokió Kálvin dosszié sorozatom. Kálvin távol-keleti reneszánszáról szólnak az írások, a jövőt segítő kálvini gazdaságetikáról és teológiai gondolkodásról. Nemrég jelent meg újabb szociáletikánk a Selye Egyetem Calvin János Református Teológiai Fakultása kiadásában. Ennek előzménye a Napjaink dilemmái – protestáns válaszok – szociáletikai kézikönyv mindenkinek c. könyv, mindkettő szerzője Dr. Békefy Lajos és Dr. Birkás Antal. A könyvek protestáns felelősségetikai koncepcióban fogant és átgondolt írásainak gondolatmenetét viszi tovább ez a másik sorozat, ami a keresztyén vállalkozók bibliailag meghatározott értékrendjével, ennek sokrétű megvalósulási formáival foglalkozik a nemzetközi szintű Globethics.net alapítójának, Dr. Christoph Stückelberger zürichi református professzor és más szakértők írásainak a felhasználásával. Elsőként a 2013-ban kínai keresztyén vállalkozók által megfogalmazott hitvallást adjuk itt közre, annak jelzésére, hogy a világ másik felén milyen lendülettel és hangsúlyokkal folyik a keresztyén gazdasági, üzleti és banki felelősség átgondolása, megvallása. Nagyon elgondolkodtató! Hosszú ideig Nyugathoz képest voltunk lemaradásban. Most meg mintha Távol-Kelethez képest lennénk. Szolgáljanak ösztönzésünkre, átgondolásra ezek a távolról érkezett, mégis nagyon is közeli, rendszerezett gondolatok! (Forrás: globethics.net)

 

KERESZTYÉN VÁLLALKOZÓK HITVALLÁSA

 

1. Hiszünk a Szentháromság Egy Istenben: az Atyában mint Teremtőben, a Fiúban mint Szabadítóban, és a Szentlélekben, Pártfogónkban. Isten gondot visel ránk és az egész teremtett világra.

 

2. Kijelentjük, hogy az Úr Jézus Krisztus az Egyetlen, Akiben hiszünk, Akitől függünk, és Akit szeretünk.

 

3. Bízunk a Szentlélek vezetésében és segítségében, Akit az Úr Jézus Krisztus tanácsadóul küldött el hozzánk.

 

4. Hisszük, hogy a Biblia Isten szent Igéje. Hiszünk a hívők közösségében az egymásért mondott folyamatos imádság és a szeretet hatékonyságában.

 

5. Hálásak vagyunk azért, mert az Úr Jézus Krisztus elhívott és kiválasztott minket arra, hogy szolgáljuk Isten királyi uralmát, ami a szeretet közössége. Hisszük és valljuk, hogy hit által igazultunk meg, és bűneink megvallása után bűnbocsánatban részesülünk. Hisszük, hogy az Ige megélésével tudunk bizonyságot tenni, s kapjuk meg az örök élet áldását is.

 

6. Hisszük, hogy sáfárai, s nem tulajdonosai vagyunk vállalkozásunknak és forrásainknak, amiket Isten bízott ránk. Meggyőződésünk, hogy mindent sáfárkodásra, jó eszközökkel véghezvitt menedzselésre és adminisztrálásra kaptunk.

 

7. Hisszük, hogy a vállalkozásokat és a forrásokat azért bízta ránk Isten, mert ez felel meg elhívásunknak, amit engedelmesen kívánunk követni egész életünkben. Minden módon törekszünk arra, hogy az Isten nevével vagy hatalmával lehetséges visszaéléseket messze elkerüljük.

 

8. Isten dicsősége és az Ő magasztalása, hallelujás dicsérete a sorsunk, küldetésünk. Missziói feladatunk ebben az életben, hogy Jézus Krisztusnak jó sáfárai lehessünk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal is Róla tegyünk bizonyságot, hogy építsük az Ő nagy művét a szolgálat területén. A munkát és életünket szolgálatnak tekintjük, s a vállalkozások területén is bizonyságot teszünk Isten kegyelméről és az üdvösségről.

 

9. Hisszük és valljuk, hogy minden ember egyenlő, mindenkinek meg vannak a saját ajándékai, és minden hívő ember egy családot alkot. Hisszük, hogy minden embernek nagy méltósága és értéke van, amit Istentől kap. Isten ránk ruházta azt a hatalmat és tekintélyt, amivel elérhetjük a szabadságot és a boldogságot, nem csak a magunk számára, hanem mások javára is, kiváltképpen szükséget szenvedő embertársaink javára.

 

10. Immánuel – Velünk az Isten – ez a célunk. Tudjuk, s ezt nyilvánosan is közzé tesszük, hogy csak akkor leszünk képesek vállalkozói törekvéseinkkel a vadság ösvényein, a halál völgyének keresztjei között Isten királyi uralmát szolgálni üzleti vállalkozásunkkal, ha a mindent tudó, teljhatalommal rendelkező és mindenek ellenére szerető Úr Jézus Krisztus akaratát követjük mindenben.

 

11. Isten közösségeket épít ma is. A keresztyének hitüket csak a többi keresztyénnel együtt, velük egységben élhetik. A közösségben egymást bátorítják, szeretettel korrigálják, iránymutatást nyújtanak egymásnak és támogatják egymást. Ez az alapja és értelme az egyházi közösségépítésnek, s annak, hogy Krisztus teste világméretű egyházához tartozunk.

 

12. Az Úr Jézus Krisztus maga a szeretet. Hisszük, hogy a szeretet az egyetlen út vállalkozásaink számára is, miként életünk és életmódunk számára is. A szeretet tesz képessé arra, hogy örüljünk az együttműködésnek, a békességnek és a harmóniának.

 

(A Keresztyén vállalkozó hitvallása először itt jelent meg: Cui Wantian/Yahya Wijaya/Christoph Stückelberger, Christian Faith and Values. An Introduction for Entrepreneurs in China, Globethics.net 2013 – fordítás drbl)

 

 

Írta, a fordítást készítette: Dr. Békefy Lajos, a KDNP PM külügyi titkára