Magyarország segít, hiteles válasz az illegális migráció megállítására!

A fenti címet viselte Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő (KDNP) szeptember 17-ei napirend előtti parlamenti felszólalása, melyet az alábbiakban szó szerint közlünk.

kdnp.hu - Bartha-Szabó József

Juhász Hajnalka

JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): - Képviselőtársaim! Ahogyan Alaptörvényünk Nemzeti, a kereszténység nemzetmegtartó szerepét becsüljük, és országunk különböző vallási hagyományait Hitvallása kimondja, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Idestova 450 év óta, az 1568-as tordai országgyűlés óta biztosítjuk a vallásszabadságot.

- Képviselőtársaim! Akik egy többségében bevándorláspárti Európai Parlamentet szeretnének, azok az illegális migrációval szembeni ellenállás szimbólumává vált Magyarországot támadják! Állnunk kell a sarat, és közösen kell megfékeznünk a további migrációs hullámokat és a kényszerbetelepítés végrehajtását!  Nem szabad elfeledkeznünk azokról a magyar képviselőkről sem, akik hazájukkal szembefordultak pusztán haragból és elkeseredettségből, mert pártjuk egymás után harmadszor vesztett a parlamenti választásokon. Az ellenzék nem képes a saját belpolitikai ellenfelei iránt érzett gyűlöletet a hazája sorsa mögé rendelni! Nem veszik észre, hogy e miatt a politikai teljesítményük miatt nem vívják ki a választók bizalmát. Sajnos nem érti meg azt sem az ellenzék, hogy a bevándorlás és a migránsinvázió nem pártkérdés, hanem elsőrendű nemzeti ügy! Minden magyar képviselő kötelessége, hogy a nemzeti ügyekben a nemzet mellé álljon!

- Képviselőtársaim! Az Európára nehezedő illegális migráció veszélyét elsőként ismerte fel a magyar kormány, és konzekvensen, kezdettől fogva kiállt az ország határainak védelméért, valamint az európai keresztény kultúra megvédéséért! Az Európára nehezedő migrációs nyomás kezelésére eddig az Európai Parlament részéről kizárólag olyan javaslatok vetődtek fel, mint például a kötelező betelepítési kvóta, amely a magyar kormány számára elfogadhatatlan, és amely megsemmisítő lenne az európai keresztény kultúra számára!

Magyarország Kormánya ezektől eltérő módon kívánja orvosolni a migrációs kihívásokat. A kormány által támogatott helyben történő segítés politikája azt jelenti, hogy a segítséget visszük oda, és nem a bajt hozzuk ide! Ez a leghitelesebb válasz, amely ma az illegális migráció megoldására adható Európában. A világon elsőként és ez idáig egyedüli kormányként emeltük államtitkársági szintre az üldözött keresztények megsegítésének ügyét, ezzel is tovább erősítve a keresztény közösségek védelmét és segítését a válságrégiókban.

- Képviselőtársaim! A magyar kormány 2017-ben hozta létre a Hungary Helps, Magyarország segít programot. A program létrejöttének célja, hogy bemutassa Magyarország nemzetközi humanitárius segítségnyújtását, támogatási és fejlesztési politikájának láthatóságát, és egységes arculattal jelenítse meg azt. Magyarország lakosságának nagyságának és gazdasági teherbíró képességéhez mérten a program keretében aktívan vesz részt a migrációs válság kezelésében. Az alapvető humanitárius cél lehetővé tenné a világ válságrégióiban, azaz a migrációs forrásövezetekben élő emberek számára a helyben maradást. Célja a világban létező szegénység és a globális egyenlőtlenségek csökkentése, külön figyelmet szentelve az üldözött keresztény közösségekre.

- A migrációs válság kezelésének egyik fontos eszköze a fejlesztési együttműködés keretében megvalósuló programok, amelyeken keresztül a nemzetközi közösség olyan életfeltételeket teremthet a kibocsátó országokban, hogy az emberek millióinak ne kelljen arra kényszerülniük, hogy elhagyják az országukat. A Magyar Országgyűlés 2016-ban a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítélését határozatban fejezte ki. Elfogadhatatlan, hogy emberek azért veszítik el életüket, mert hitükhöz hűek maradtak, vagy nem értenek egyet egy terrorszervezet ideológiájával. Az önmagát Iszlám Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és egyes milíciák által elkövetett atrocitások népirtásnak, emberiség elleni és háborús bűncselekménynek minősülnek.

- A Hungary Helps, „Magyarország segít” programnak köszönhetően valósult meg például az iraki erbíli Szűz Mária általános iskola építésének támogatása. Az ott élő, illetve az iszlamista támadások elől idemenekült keresztény gyermekek oktatásának biztosításához szükségessé vált egy iskolaépület felépítése is. 2016-ban a magyar katolikus egyház gyűjtését, ami 80 millió forint volt, a magyar állam 120 millió forinttal egészítette ki, és így Erbílben megkezdődhetett az iskola építése. 2017-ben az iskola meg is kezdte működését. A városban lévő Szent József Kórház gyógyszerkészletei 2017 májusára teljesen kimerültek. Az intézmény féléves gyógyszerellátásához szükséges forrás biztosításáról akkor, ami 150 millió forint volt, Balog Zoltán miniszter úr és Bashar Matti Warda káld katolikus érsek 2017-ben aláírta a megállapodást, ezzel is elősegítve az iraki keresztény kultúra megmaradását.

- Képviselőtársaim! Minden nemzetközi támadás és zsarolás ellenére a keresztény kultúra megvédése Szent István-i örökségünk és kötelezettségünk. Ez az egy igazi út, amelyet őseink hagyományoztak ránk, ez az örökségünk, amit meg kell védenünk. Ahogyan Teréz anya mondta, úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, de a nélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger! (Taps a kormánypárti padsorokban.)                                         

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hosszúhetény
Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Kisirtáspuszta
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!