Mik a kerékpáros fejlesztési prioritások az elkövetkezendő években?

Mik a kerékpáros fejlesztési prioritások az elkövetkezendő években? Mekkora összeg fordítható kerékpárút-hálózat kiépítésére és fenntartására 2020-ig? - ezeket a kérdéseket tette fel Móring József Attila a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának márciusban.

 

kdnp.hu - Bartha-Szbaó József

MÓRING JÓZSEF ATTILA (országgyűlési képviselő, KDNP): - Tisztelt Ház!! A bringásszervezetek körében elterjedt a hír, hogy a kormány 2020-ig uniós forrásokkal együtt akár több tíz milliárd forintot is új bicikliutakra, a meglévők korszerűsítésére, az európai hálózatba való bekapcsolásukra, és a kerékpárosbarát infrastruktúra fejlesztésére fordít. A tavalyi év folyamán Szászfalvi László képviselőtársam a balatoni bringakör és az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig futó, Franciaországtól Bulgáriáig tíz országon, így hazánkon is átívelő EuroVelo, vagyis az európai kerékpárút-hálózat 6-os számú kerékpárút magyarországi szakaszának felújítása ügyében kérdezte a minisztériumot. Én most az egyéb fejlesztések ügyében fordulnék államtitkár úrhoz. Ezek között kiemelkedő a Balaton-Fertő tó-bicikliút és a Tisza-tavi régió kerékpárútjának kiépítése, illetve az EuroVelo 14-es út magyarországi szakaszának megépítése is. Az utóbbi annyit jelent, hogy az Őrségtől Zalaegerszegen, a Balatonon, Egeren, a Tiszántúlon és Debrecenen át hazánk kerékpárútjai két európai hálózatba is bekapcsolódhatnak. A Tisza-tavi régió azért lehet különösen fontos, mert a térségben mintegy 300 ezer vendégéjszakát töltenek a látogatók évente.

- Államtitkár Úr! A kerékpárút-hálózat egységes rendszerré fejlesztése, a régi és az új utak összekötése a korábbi célokat szolgálja. Éppen ezért kérdezem:

- Mik a kerékpáros fejlesztési prioritások az elkövetkezendő esztendőkben?

- Mekkora összeg fordítható kerékpárút-hálózat kiépítésére és fenntartására 2020-ig?

***

FÓNAGY JÁNOS (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A terület- és településfejlesztési operatív program keretében elsősorban a hivatásforgalmi célú kerékpáros fejlesztésekre van lehetőség. A pályázati kiírás nagy hangsúlyt fektet a hálózat kialakítására, fontos szempont, hogy a meglévő kerékpáros-létesítményekhez kapcsolódjanak, bővítve ezzel az egész kerékpárút-hálózatot. A 2020-ig terjedő költségvetési időszakban nagy hangsúlyt kap a turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése. Több program is megvalósul. A teljesség igénye nélkül íme néhány.

- Bezárjuk a Tisza-tavi kerékpáros kört, a hiányzó Tiszafüred-Poroszló közötti szakasz engedélyezései rendelkezésre állnak, várhatóan már az idén elkezdődik, és 2018-ban befejeződik a kivitelezés.

- Az új nemzetközi kerékpáros-útvonal, az EuroVelo 14 fejlesztéséről szóló pályázatot jelenleg az Európai Kerékpáros Szövetség bírálja el. Kedvező döntés esetén megindulhat a fejlesztés előkészítése. Első lépcsőben kis forgalmú utak kijelölése várható, a későbbiekben pedig önálló építés is tervben van.

- A Fertő tó és a Balaton között Fertőd és Keszthely összeköttetésére 131 kilométer hosszan jelöltünk ki kerékpáros-útvonalat, amellyel Magyarország két turisztikailag kiemelt térsége között jön létre a kerékpáros kapcsolat. A fejlesztés elsősorban itt is a kis forgalmú utak felhasználásával és a kitáblázással még az idén megvalósul. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Államtitkár Úr!  A Kereszténydemokrata Néppárt kiemelkedően fontosnak tartja a közlekedés- és fejlesztéspolitikában a környezetkímélő, egészséges, a túlzsúfolt közutak terhelését mérséklő és a családok életében jó és tartalmas időtöltésnek számító kerékpározás ügyét. Persze tudjuk, hogy a fejlesztések és az utak építése nem történhet meg a vakvilágban. Fontos, hogy mind Magyarországon, mind az európai kerékpárút-hálózathoz kapcsolódva a tervezés és a kivitelezés egy hosszú távú koncepció részeként valósuljon meg, és ezáltal olyan gerinchálózat alakuljon ki, amellyel számottevően javulhatnak és bővülhetnek a szabadidős kerékpározás nyújtotta lehetőségek. Államtitkár úr válasza arról győzött meg, hogy a közeljövőben is igen jelentős fejlesztések várhatók. Köszönöm!

***

FÓNAGY JÁNOS: - Képviselő Úr!  A turisztikai és hivatásforgalmú célú kerékpáros fejlesztések megvalósítására 2020-ig várhatóan mintegy 90-100 milliárd forint áll rendelkezésre. A keretösszeg forrása több uniós program és a „Modern városok” programja. Az országos törzshálózathoz tartozó kerékpárutak üzemeltetését 2017. január 1-jétől a Magyar Közút vette át. A szervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal évente kötendő támogatási szerződés keretében végzi a kerékpárutak üzemeltetését és a szükséges felújításokat. Így nemcsak bővül a hálózat, hanem a már megépült szakaszok biztonságos közlekedésre alkalmas állapota is megőrizhető. Úgy gondolom, hogy ez az egész témát illetően igen jelentős előrelépés.