Elhunyt Török József atya, egyháztörténész, a máltai lovagrend káplánja

Komoly veszteség érte a katolikus egyházat, a Máltai Szeretetszolgálatot, a máltai lovagrendet és a keresztény közéletet Török József professzor halálával. A hit elkötelezett védelmezője életének 74., papságának 45. évében -  méltósággal viselt súlyos betegség után -  január 24-én tért meg Teremtőjéhez.

Dr. Török József (1946-2020), a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tb. konventuális káplánja (Fotó: maltai.hu)

Török József Makón született 1946. augusztus 30-án. Tanulmányait szülővárosában végezte; 1964-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a makói József Attila Gimnáziumban. Politikai okokból évekig segédmunkásként dolgozott, majd felvételt nyert a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémiára, tanulmányait 1974-ben végezte itt. Ekkor írta doktori értekezését a pálos rend liturgiájának eredetéről és történetéről.

1975-ben szentelték a Székesfehérvári Egyházmegye papjává. 1975 és 1978 között káplánként szolgált Csepel-Belváros római katolikus plébániáján.

Történelmi tanulmányokat folytatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Mezey László vezetésével, majd a Magyar Tudományos Akadémia középkori kódextöredék-kutató munkacsoportjának lett tagja, közreműködött a töredékkatalógus első kötetének elkészítésében. 1976-ban teológiai doktorátust szerzett Budapesten. 1978-ban elnyerte a francia állam ösztöndíját, két évet tölthetett történelem-, valamint az egyháztudomány segédtudományai szakos hallgatóként a Sorbonne-on, az Institut Catholique és a Collége de France nevű intézményekben. Teológiai doktori disszertációját is franciául írta a Pray-kódex liturgikus részeiről.

A Sorbonne-on végzett felsőbb tanulmányok után 1980-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának (akkori nevén a Hittudományi Akadémiának) címzetes rendkívüli tanára volt 1980-tól, nyilvános rendkívüli tanára 1983-tól, nyilvános rendes tanára 1986-tól. Egyetemi feladatai mellett a Központi Papnevelő Intézet rektorhelyettese volt 1986–1987-ben.

Az Ecclesia Szövetkezet elnöki tisztét 1993-tól látta el.

Török József 2000-től a Máltai Lovagrend magisztrális káplán, 2010-tól tiszteletbeli konventuális káplánja volt. Többször kísérte a Máltai Lovagrend éves zarándoklatát Lourdes-ba. 2003-ban meghatározó dolgozatot írt a rend magyarországi történetéről.

2017-ben nyugállományba vonult. Kisegítő lelkészként működött Máriaremetén, illetve Krisztinavárosban.

Munkásságát 1991-ben címzetes préposti méltósággal, 1998-ban pápai prelátusi címmel ismerték el.

Jelentősek magyar és francia nyelven íródott tanulmányai, valamint francia és latin nyelvről való könyvfordításai. Legfontosabb publikációi: A magyar pálos rend liturgiájának forrásai és története (1997); Szerzetes- és lovagrendek Magyarországon (1990); A magyar föld szentjei (1991); Péter vándorúton (1991); A XX. század pápái (1991); Katolikus templomok Magyarországon (1991, társszerzőként); A magyar egyház ezer éve (1992); Egyetemes Egyháztörténelem I–II., (1999); A katolikus egyház és a liturgia Magyarországon (2000).

2000-ben Stephanus-díjjal tüntették ki. 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét.

*****************

Török József professzor, pálos konfráter lelki üdvéért szentmisét mutatnak be január 24-én 20 órakor a budapesti Sziklatemplomban.

Temetési szertartása február 4-én, kedden 11 órakor kezdődik a makói belvárosi Szent István király templomban (Szent István tér 22.). Török Józsefet a makói római katolikus temetőben (Kálvária u. 38/C) helyezik örök nyugalomra.