Juhász Hajnalka: Boldog vagyok, hogy a születendő gyermekem egy olyan országba érkezik majd, amely erős értékrenddel rendelkezik

Hálás vagyok, hogy egy olyan országban élhetek, amelynek a kormánya elkötelezett a gyermekek és családok védelme iránt, azért is különösen fontos ez nekem, hiszen nem mindegy számomra, hogy az augusztusban születendő gyermekem milyen helyre születik, boldog vagyok, hogy egy olyan országba érkezik majd, amely erős értékrenddel rendelkezik – minderről Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke beszélt az Origónak. A párt országgyűlési képviselője szólt arról is, hogy emberi életeket csak tűzszünettel és békével lehet megmenteni, Magyarország békepárti és a jövőben is ki akar maradni az orosz-ukrán háborúból.

 

Miért szükséges a gyermekvédelmi törvény módosítása, hiszen nemrég fogadták el a korábbi változtatásokat?

Egy nemzet jövője a gyermekekben van. Az, hogy milyen egy gyermek lelki, testi épsége az mutatja a társadalom valódi állapotát. Egy kereszténydemokrata kormánynak a családvédelem mellett, annak szerves részeként, különösen nagy feladata van a gyermekeket érő káros és kóros hatások kivédésében, megelőzésében. Ezzel kapcsolatban a feladataink csak nőni fognak, ha a mai kor kihívásait megvizsgáljuk.Amikor olyan tendenciák jelennek meg, amelyek az abnormalitást normálitásnak tüntetik fel, az ellen kíméletlenül fel kell lépni – éppen a normalitás jegyében!Az elmúlt hetekben egy megdöbbentő pedofil ügy rázta meg az országot és azt látjuk, hogy nő a gyermekpornográf esetek száma. Többször hangsúlyoztuk már, hogy van egy vörös vonal, amin senki nem léphet át, amíg polgári kormány van Magyarországon - és ez pedig a gyermekeink testi-, lelki egészsége. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy veszélyeztesse a legelesettebbeket! Ha mégis megteszik egyesek, akkor rájuk a törvény teljes szigorával kell lesújtani. Legyen szó a gyerekeink, unokáink megóvásának bármilyen aspektusáról, mi a végsőkig elmegyünk az érdekükben. Ők a mi jövőnk!

Mik lehetnek a legfőbb elemei a módosításnak?

Át kell tekintenünk a gyakorlati tapasztalatokat, a tudományos álláspontokat, ez alapos munka kell, hogy legyen. Ennek tükrében vizsgáljuk meg a hazai gyermekvédelmi szabályozást és a rendelkezésre álló jogi eszközöket. Ha ezen az úton haladunk tovább, egyre komplexebb lesz a gyermekeink védelmét szolgáló törvénycsomag.Ki kell mondani a célt, miszerint hazánkban legyen a legszigorúbb gyermekvédelmi törvény egész Európában.Tavaly 3,7 millió magyar ember mondott nemet a genderpropagandára, ami a kormánypártok számára iránytű és egyben azt jelzi, hogy rendkívül erős társadalmi támogatottság áll a gyermekvédelem ügye mögött. Bármennyire fojtogatja a világot a genderpropaganda a kereszténydemokrata kormány missziója, hogy Magyarország legyen a normalitás szigete egész Európában. Ennek érdekében minden csatát megvívunk, a végsőkig elmegyünk.

Hálás vagyok, hogy egy olyan országban élhetek, amelynek a kormánya elkötelezett a gyermekek és családok védelme iránt.Azért is különösen fontos ez nekem, hiszen nem mindegy számomra, hogy az augusztusban születendő gyermekem milyen helyre születik. Boldog vagyok, hogy egy olyan országba érkezik majd, amely erős értékrenddel rendelkezik. Készülök és nagyon várom az anyaságot, amely rengeteg erőt ad a mindennapokban!

 

A KDNP számára a módosítás során mik a legfőbb szempontok?

A KDNP számára a legfontosabb szempont, hogy egy olyan szabályozást érjünk el, amelyet maga a jelenlegi gyermekvédelmi törvény már elindított azzal, hogy középpontba helyezi a gyermekek lelki és testi épségének védelmét, maximális biztonságát, amelynek része a családok biztonságérzetének erősítése és a bizalom, hogy olyan erős jogi védelmező keret veszi körbe a gyermeket, ami maximális mértékben elrettenti az elkövetőket, így erős társadalmi visszatartó hatással bír. A végső cél a szabályozással csak az lehet, hogy érjük el Magyarországon: a pedofil bűnelkövetők rettegjenek és féljenek a törvény erejétől és messzire kerüljék el a gyermekeinket.Amikor azt tapasztaljuk, hogy egy pedagógiai asszisztens visszaél a diákok bizalmával, a közösségi médiában dicsekszik és gyomorforgató módon számol be egy 14-15 éves fiatallal történt szexuális élményeiről, akkor egyértelmű mindannyiunk akarata, hogy ez ne történhessen meg többet. Ne nekünk kelljen féltenünk a gyermekeinket, féljenek a pedofilok!

8éNem tart attól, hogy ismét Brüsszel célkeresztjébe kerülünk a módosítások miatt?

Nem tartok tőle, bár ez teljesen reális forgatókönyv.A genderpropaganda napjainkban egy politikai termékké vált. Sok politikus megélhetésként tekint a szexuális jogokért való lobbizásra és ennek keretében ideológiai alapon összefogott támadást indít ellenünk, amire fel vagyunk készülve.Nem ez lesz az első és valószínűleg nem is az utolsó csörténk Brüsszellel, de ebbe bele kell állnunk. A XXI. századi liberális eszme legnagyobb bukása, hogy saját eredeti céljával ellentmondva kirekesztővé vált. Kirekesztővé azokkal szemben, akik ellenállnak például a genderpropaganda nyomásának. Ezt úgy próbálja elérni, hogy csúfot űz a keresztény értékrendből, ódivatúnak titulálja azon szülői nevelést, amely féltve óvja a 18. év alatti gyermekek lelki és testi épségét, szexuális identitását.

A genderpropaganda egyik legpusztítóbb társadalmi hatását a Velencei Bizottsággal való egyeztetés során tapasztaltam meg személyesen, amikor a gyermekvédelmi törvény elfogadása után, egy hosszú egyeztetésen a fő vád ellenünk az volt a híres alkotmányjogászok részéről, hogy „miért nem engedjük a kiskorúak hormonkezelését és miért ragaszkodunk ahhoz, hogy az anya nő, az apa férfi"? Ide jutott a nemzetközi jogásztársadalom egy része... - elkeserítő tapasztalat volt számomra. Ez is bizonyítja számomra azt, hogy politikai, jogi, erkölcsi értelemben nekünk kell a gyermekvédelem védő bástyájává válnunk. Jelenleg a genderpropaganda a mainstream, ha nem vagy a fősodorban, akkor politikailag ütnek, de mi álljuk az ütést a gyermekeink védelme érdekében.Inkább minket ütlegeljenek ideológiailag, mintsem őket környékezzék meg a beteges elképzeléseikkel!

A külügyi bizottság alelnökeként, hogyan látja, mikorra ülhetnek el a Magyarország elleni támadások?

Immár a második parlamenti ciklusomat tekintve azt látom, hogy amíg következetes és keresztény-konzervatív kormánya van Magyarországnak, addig kisebb-nagyobb támadások rendszeresen érni fognak minket. Ezzel ki kell békülnünk. Mi mindig elmegyünk a későbbiekben is a falig, ha a nemzeti érdekek képviselete ezt kívánja. Azt kellene megértenie Brüsszelnek, hogy ez egyáltalán nem EU-ellenességet takar, sőt, egy erős tagállam erős nemzeti identitást és azt a legfőbb célt, hogy minden áron a legjobbat szeretnék elérni szeretett hazánknak, ezzel tágabb értelemben az Uniónak is.Mi az EU-ban akarjuk megélni nemzeti önazonosságunkat úgy, hogy ezen szövetség tagjai kölcsönös tisztelettel és megbecsüléssel viszonyulnak egymáshoz, megőrizve nemzeti karaktereiket, értékeiket. Mi egy erős uniót szeretnénk – kár, hogy sokaknak nem ez a cél lebeg a szeme előtt.Ha a gyerekekért és ezért az álomért meg kell küzdenünk, akkor nem fáradunk bele, harcolni fogunk minden egyes alkalommal, még akkor is, ha emiatt nemtelen kritikáknak leszünk kitéve. A magyarok túlnyomó többsége és én magam is úgy gondoljuk, hogy a kommunista diktatúra után végre megérkeztünk Európába szövetségi és gazdasági értelemben is - itt az EU-ra és a NATO-ra gondolok - és nekünk nem csak itt a helyünk, de ide is akarunk tartozni. Egy jó házasságnak is része a kritika és akkor működik igazán, ha mindig nyitottak vagyunk a dialógusra. Mi nyitottak voltunk és vagyunk a párbeszédre az uniós intézményekkel.

7lMeddig tudnak a kitartani a kormánypártok a békepárti álláspont mellett?

A mi álláspontunk változatlan, végsőkig kitartunk a béke mellett, ezért is terjesztett be a Fidesz-KDNP békepárti határozatot az Országgyűlés elé. Az ország politikai nyomás alatt áll és erre a nyomásgyakorlásra határozott és egyértelmű politikai választ kell adni. Magyarország sem fegyverszállítással, sem fegyverszállítmányok átengedésével nem fog részt venni egy olyan háborúban, ami nem a mi háborúnk.A konfliktusban több százezer ember halt már meg, több száz kárpátaljai testvérünk is, akik után árvák és özvegyek megszámlálhatatlan sokasága marad hátra. Belegondoltak a hazai és külföldi politikus társaim, akik a fegyverszállításért lobbiznak és háborúpárti álláspontot képviselnek, hogy ezek a fegyverszállítások újabb és újabb emberáldozathoz járulnak hozzá?Ahogyan a parlamentben is hangsúlyoztam, soha nem feledjük el, hogy a történelem során a végső csatát mindig a békepártiak nyerték. Emberi életeket csak tűzszünettel és békével lehet megmenteni. Magyarország békepárti és a jövőben is ki akar maradni az orosz-ukrán háborúból.

Meddig marad a KDNP az Európai Néppárt tagja?

Az Európai Néppárt jelenlegi elnevezését 1979-ben vette fel, előtte Kereszténydemokrata Képviselőcsoport volt, ami azt jelzi, hogy a KDNP alapértékeiből indult ki a jelenlegi Néppárt. Nekünk ott kell lennünk, ahol ezen értékek képviseletére a legégetőbb szükség van. Maradunk, még akkor is, ha a jelenlegi Európai Néppárt már nem az a Néppárt, amely egykoron volt. Maradunk, amíg tehetjük, mert nekünk az a küldetésünk, hogy - akár egyedüli vagy kisebbségi résztvevőként is - a józan, keresztény-konzervatív ész hangján szólaljunk fel ezen politikai közösségen belül is. Amíg a KDNP az Európai Néppártban van, addig a jelenlegi legnagyobb európai pártcsaládban ott van az igazi kereszténydemokrata hang is.

Hamarosan a 80. születésnapját ünnepli a KDNP. Hogyan lehet képes a párt ma is érvényes mondanivalóval a politikai térképen maradni?

A kérdésre a válasz abban rejlik, hogy a KDNP az egyetlen világnézeti párt a parlamentünkben. Ebből következik, hogy mivel stabil, keresztény gyökereken álló testtartásból szemléljük a világot, mindig meg tudunk fogalmazni érvényes válaszokat a kor kihívásaira és mindig komplex egészként tekintjük a társadalmunkat a közösségekkel, a családokkal és az egyénekkel egyetemben.Ez egy olyan párt, amely a nácizmussal éppen úgy szemben állt, mint a kommunista rezsimmel, azt hiszem nyugodtan gondolhatjuk, hogy jó helyen állunk.Történelmi tapasztalataink és politikai elődeink példamutató tevékenysége felvértez minket, hogy ne a napi politikai széljárásnak akarjunk megfelelni, hanem a kereszténydemokrácia ösvényén járva szolgáljuk hazánkat és a magyarságot, képviselve a megbízható állandóságot, a megkérdőjelezhetetlen örök értékeket.

 

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!