Simicskó István: Hit nélkül az életünk nem lehet teljes

A  közösség csak tisztelettel, hitelességgel fejlődhet,  ezért  ehhez  mindennek  biztosítottnak  kell lenni, minden területen. Legyen az sport, kultúra,  gazdaság  vagy  egészség – nyilatkozta Simicskó István, a Kereszténydemokrata  Néppárt  (KDNP)  frakcióvezetője a Diplomata Magazinnak.

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője az Országgyűlésben (Archív fotó)

A napokban választották meg a Kereszténydemokrata Néppárt  (KDNP)  frakcióvezetőjének. Aktív és értékalapú munkát tűzött ki célul. Mit tart a legfontosabb lépéseknek?

– A KDNP kiáll a család, a gazdaság és a természetvédelem mellett, és ez a jövőben sem változik. A fókuszált területeinket bővítjük, hiszen a világ is gyorsan változik és nekünk is  gyorsan  kell  reagálnunk  ezekre,  a  keresztény  értékek  megóvása  mentén.  Közösséget  kell építenünk. Fontos területeink a sport, az egészség védelme, a közösségépítés, a természetvédelem,  a  hazai  termékek  védelme,  a  gazdaságvédelem.  

A  tisztelet  és  hitelesség  nagyon fontos értékek, amelyeket mindenkinek gyakorolnia kell a mindennapjai során, de  egy  politikusnál  ez  még  inkább  igaz.

 A  közösség csak tisztelettel, hitelességgel fejlődhet,  ezért  ehhez  mindennek  biztosítottnak  kell lenni, minden területen. Legyen az sport, kultúra,  gazdaság  vagy  egészség.  Minden  magyar  ember  szívében  legyen  szeretet  és  büszkeség a kincseink, értékeink iránt. Ehhez az első lépés, hogy ismerni kell ezeket az értékeket.  Kiemelten  fontos  feladat  annak  támogatása, hogy a fiatalok a saját érdeklődési körüknek  és  tehetségüknek  megfelelően  a  lehető legmagasabb szintű, modern tudással rendelkezzenek. Tisztában kell lenni a nemzeti identitás lényegével és azzal, hogy az milyen helyet foglal el a világban, ismerni kell a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető összefüggéseket.

Hit nélkül az életünk nem lehet teljes. Közösségépítés, kitartás, kötődés, nevelés. Célunk, hogy a felnövekvő generációk Magyarországnak magabiztos, szellemileg és fizikailag felkészült, tájékozott  és  hazaszerető  állampolgárai  legyenek,  akik  ismerik  az  alapvető  jogaikat  és  kötelezettségeiket, továbbá tiszteletben tartják másokéit.

Ezt megelőzően a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztosi megbízatást látott el. Melyeket tekinti az elmúlt két év során elért legnagyobb eredményeknek?

– A jogszabályban meghatározott feladatok alapvetően két részre voltak oszthatók: az egyik része a komplex stratégia megalkotásához, majd azt követően annak végrehajtásához szükséges cselekvési tervek kidolgozásához, koordinációjához és felügyeletéhez köthető,  a  másik  része  az  egyes  feladatokhoz  kapcsolt beruházások (kiemelten a lövészetet is  kiszolgáló  Honvédelmi  Sportközpontok)  előkészítését  és  megvalósításuk  irányítását  jelenti.  

Jó  úton  haladunk,  mert  család  és  nemzetközpontú  gondolkodásunkkal  megteremthetjük  azt  a  kulturális  teret,  ami  a  nemzetközösség minden tagjára hat és motiválja a tenni akaró optimista út felé. Mindannyian  aktív  szereplői  lehetünk  annak  a  küldetésnek, amelyben alapvető az ember, a család, az ország és a nyelv értékeinek tudatosítása.A fő feladatom volt, hogy vizsgáljam felül a hazafias és honvédelmi nevelés területét és javaslatokat  dolgozzak  ki,  amellyel  javíthatunk az eddigi hiányosságokon. Ez a fontos téma jelen van az oktatásban, a kultúrában, a  honvédelemben  és  számos  más  területen.  

Több tárcaközi egyeztetés is történt, amelyeknek köszönhetően a felülvizsgálat megtörtént és a tárcaközi szakértőkkel együttműködésben  és  egyetértésben  megszületett  egy  több mint  200  oldalas  dokumentum.  Tavaly  november végén tartottunk egy konferenciát is a  hazafias  és  honvédelmi  nevelésről  az  Országház felsőházi üléstermében. A rendezvényen telt ház volt, a 450 fő részvételével megtartott  rendezvény  fővédnökei  dr.  Kövér  László  házelnök  és  dr.  Gulyás  Gergely  miniszter urak voltak. A konferencia vendégköre tankerületi vezetőkből, általános és középiskolák vezetőiből, pedagógusaiból, kulturális intézmények  vezetőiből,  rektorokból,  dékánokból, egyetemi vezetőkből és minisztériumi szakértőkből állt.

Ennek kiértékelése is nagy feladat volt, hiszen rengeteg visszajelzés érkezett.  A  határozott  öntudat  magabiztossá  és  optimistává tesz és a lelki egészségünk kulcsa a testi egészségünknek. Hazánk történelmére büszkének kell lennünk, bármilyen csapás érte  országunkat  felálltunk  és  folytattuk  utunkat, rendkívül fontos, hogy a tragédiák ne gyengítsenek, hanem megerősítsenek. Ehhez szükséges az egymás iránti tisztelet, elfogadás és kölcsönös segítségnyújtás.

Újbuda  országgyűlési  képviselője.  Évek  óta  odaadó  munkát  végez,  és  a  járványhelyzet idején sem tétlenkedett. Személyesen vitte házhoz a maszkokat és védőfelszereléseket és mindenhol kereste a lehetőségeket a segítségnyújtásra. Ön hogyan élte meg az utóbbi hónapokat?

– Az elmúlt időszak nagy próbatétel volt mindannyiunk számára. Komoly próbatétel, de a magyar kormány jól vizsgázott, a bevezetett intézkedések hatásosak voltak. Magyarországról  számos  ország  nyugodtan  példát  vehet.  A  kelet-közép-európai  államok  gyors  reakcióit ki kell emelnünk. Az iskolák, boltok és  közösségi  terek  bezárása,  a  maszkviselés  elrendelése  sokkal  hamarabb  történt  meg,  helyenként egy héttel az első igazolt fertőzés után,  mint  nyugatabbra.  

Több  európai  országban már ezer felett járt az esetszám, mire meghozták ezeket a döntéseket, addigra pedig, állítják a járványügyi szakemberek, tíz, sőt  százezres  lehetett  a  fertőzöttek  száma.  Segítőimmel Újbudán is összefogtunk, hiszen az ember, ha teheti, segít, ezt nem kell kérni, ez  természetes.  Az  Újbuda  képviseletében  eltöltött időszak alatt jó nemzetközi kapcsolatokat alakítottunk ki és többek közt ennek is köszönhető, hogy Kínából több ezer maszkot kaptunk ajándékba.

A kínaiak ismernek minket, megbíznak bennünk. Összefogtunk önkéntes segítőimmel és saját erőből és saját forrásból elindult az önkéntes segítségnyújtási  programunk,  fegyelmezetten  betartva  az  előírásokat, ajánlásokat.Személyesen vásároltam az üzletekben kapható tartós élelmiszereken kívül friss élelmiszereket a termelői piacokon idősek, rászorulók  részére,  amelyeket  aztán  személyesen  házhoz is vittünk. Gyógyszereket váltottunk ki, segítettünk a postai csekkek befizetésében, helyi  önkénteseink  maszkokat  varrtak,  kapcsolatban voltunk idős, magányos, rászoruló emberekkel  telefonon,  illetve  az  interneten  keresztül  és  segítettünk  az  adminisztrációs  ügyeikben, felhívtuk a figyelmüket az aktualitásokra és a hiteles tájékoztatási forrásokra.

Újbudán 22 helyszínen és 22 különböző intézménynek, egyházaknak, szeretetotthonoknak, idősek otthonának, boltosoknak osztottunk  ki  védőmaszkokat.  A  helyi  egyházi,  egészségügyi és szociális intézményeket is sikerült  tehát  védőfelszereléssel  segíteni,  így  többek között a Katolikus Karitászt, a Budai Ciszterci Szent Imre Plébániát, a Gazdagréti Szent Angyalok Plébániát, a református, evangélikus, a görögkatolikus egyházközösséget, illetve az Ökumenikus Segélyszervezetet is.

Milyen  céljai  vannak  Újbuda,  az  egyik legprosperálóbb városrész fejlesztésére?

– Az elmúlt években több fejlesztési tervezet született Újbudán, komplex városfejlesztési  projektről  indítottunk  egyeztetéseket  2019 nyarán, amelyek sikeresen lezárultak. A Dél-Buda Városközpont Fejlesztés (DBVK) keretében az Etele tér–Őrmező által határolt területeken  megvalósuló  magán  és  állami  beruházásokkal  Európa  egyik  legnagyobb  intermodális  csomópontja  és  Buda  egy  új  városközpontja fog létrejönni.

Az elsődleges szempont, hogy a kerületi lakosság érdekeit a leghatékonyabban szolgálva valósulhassanak meg a fejlesztések, amellyel rendezett parkok, több zöld felület, gyors és kulturált közlekedési  lehetőségek,  új  szabadidős  terek,  munkahelyek és szolgáltatások, valamint további minőségi szórakozási és bevásárlási lehetőségek  jönnek  létre.  

A  Kelenföld  és  Őrmező  határán történő beruházások érintik a kelenföldi állomásépületet is, amely az egyik legrégebbi  épített  vasúti  emlék  Budapesten.  Hosszas egyeztetések és előkészület után elindult a gazdagréti tanuszoda építése, amelyet hamarosan  birtokba  vehetnek  az  újbudai  gyermekek. A ciszterci rendhez tartozó, XI. kerületi Szent Imre Plébániatemplom felújítása  a  végéhez  közeledik.  A  kormány  még  korábban döntött arról, hogy fennállásának 900. évfordulója alkalmából 4,8 milliárd forintos össztámogatást nyújt a ciszterciek számára,  melyből  szerte  az  országban  renoválhatják, korszerűsíthetik a rend iskoláit, templomait.

Köztudottan kedveli a harcművészeteket,  mely  sportágban  sikerült  elmélyülnie?

–  Közel  harminc  éve  foglalkozom  harcművészetekkel. Ifjabb koromban kipróbáltam a karatét, hosszú ideje azonban már a Wing Tsun Kungfu van jelen az életemben, melyben 5. mesterfokozatot szereztem. Úgy vélem a harcművészetnek jellemformáló ereje van, karakternevelő hatása vitathatatlan. Gyakorlása nemcsak a testünket, de személyiségünket is alakítja. A mai, felgyorsult világunkban olyan alapvető, fontos értékeket erősít a fiatalokban, mint a fair play, a sportszerűség vagy a  küzdeni  tudás.  Mindez  segíti  az  érzelmi  intelligencia fejlesztését is.

Ha megenged egy személyes kérdést is: kérjük, meséljen a családjáról.

– Három gyermek édesapja vagyok, feleségem óvónő. Szülőnek lenni egy leírhatatlan ajándék a Jóistentől, Márai Sándor szavaival élve:  „A  gyerek  a  legnagyobb  csoda,  az  élet  egyetlen értelme...”. Ajándék és egyben felelősség is, hiszen rajtunk múlik gyermekeink jövője.  Szülőként  fontos  feladatunk,  hogy  a  szellemiség ereje által egy stabil értékrenddel vértezzük fel őket a jövő kihívásaira és megteremtsük a biztos családi hátteret.