KDNP: Strasbourg kontra Magyarország szuverenitása

„A jövő azoké, akik a ma élő generációk számára képesek megadni az értelmet és a reményt.”

 

kdnp.hu - Bartha-Szabó József

VEJKEY IMRE (Frakcióvezető-helyettes, KDNP): - Képviselőtársaim! A „kommunisták és a zöldek" 2017. március 13-án kezdeményezték Brüsszelben az Európai Bizottság előtt a magyar jogi határzár Uniós felülvizsgálatát. Ezzel egyidejűleg a görög és a bolgár uniós biztosok, a magyar uniós támogatások megvonásával fenyegették meg hazánkat, arra az esetre ha, nem változtatunk a migrációs politikánkon, vagyis ha nem engedjük be az illegális bevándorlókat! Már másnap, vagyis 2017. március 14-én, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság elmarasztalta Magyarországot két bangladesi férfi ügyében, akiket - a magyar migrációs politika fő támadójaként - minden ezirányú fórumon megjelenő Magyar Helsinki Bizottság képviselt, hazánkkal szemben! Bennünket meszeltek el, akik betartjuk a jogszabályokat!

- Engedjenek meg egy idevágó idézetet a II. Vatikáni Zsinat „Gaudium et spes” (öröm és reménység) kezdetű lelkipásztori konstitúciójából: „A jövő azoké, akik a ma élő generációk számára képesek megadni az értelmet és a reményt.” A jövő tehát a miénk magyaroké, mert mi az évszázadok vívmányaiként a keresztény/keresztyén gyökerekből szervesen kifejlődött emberi méltóságot és szabadságot képviseljük, nem pedig csak a globális hatalom és táskahordozói által kitalált vélt vezérlő csillagot, mely az általuk ígért korlátlan emberi szabadság helyett, egyre inkább csak szorongást és a reménytelenséget hoz! A jövő tehát a miénk magyaroké, s nem Brüsszelé vagy Strasbourgé, mely a proletárdiktatúra lenini útját járva, a globális diktatúra érdekeit képviseli! 

- Ők azok, akik el akarják hallgattatni az emberek elől azt, amit szívük mélye sugall! Ők azok, akik szégyenletes döntéseket hoznak, zsarolva ezzel szabad nemzeteket! Ők azok, akik Jézust csak egy politikai fölszabadítónak tekintik, aki rajtaveszett! Ők azok, akik rommezővé változtatták az európai szellem színterét! Ők azok, akik a humanizmust, mint kifejezetten az egyes emberre fókuszáló központú világnézetet, abba a torz irányba vitték, hogy az egyének valósítsák meg saját vágyaikat, melynek érdekében a többi ember mind csak használni való, a használat után pedig eldobandó! E felfogás elburjánzása végül nyugaton oda vezetett, hogy emberek többsége lassan már azt sem tudja mit jelent számára egy másik ember, továbbá nem akarja elviselni a férfi és a nő misztériumát! Ők azok, akik a kétezer éve ránk hagyott szellemi végrendelet elleni totális támadást megindították és ellenünkben fenntartották! Meg kell őket állítani!

- A strasbourgi döntés tűrhetetlen túlterjeszkedése az Emberi Jogok Európai Bíróságának, mert kiterjesztett értelmezésével, a lehető legmélyebben sérti Magyarország, mint szuverén állam kompetenciáit! A strasbourgi ítélet mögött a globális hatalmi erők és csoportok érdeki húzódnak, végső soron pedig az Európai Egyesült Államok terve, melynek fő gátját az európai őshonos lakosság erős nemzeti identitásában látják, melyet mesterségen akarnak az euráb fajjal feloldani! Napjainkra tehát oda jutottunk, hogy mindezek érdekében a strasbourgi bíróság már nem titkoltan, hanem nyíltan, az alávetést elismerő államokkal szemben önálló szuverénként viselkedik!

- Képviselőtársaim!  Ez tűrhetetlen! Strasbourg belegyalogolt a magyar szuverenitásba! Ezért itt az idő, hogy elgondolkodjunk magának az emberi jogi egyezménynek való alávetés felbontásáról, vagy legalább az egyezmény bizonyos pontjainak a felfüggesztéséről!