Nagypéntek is munkaszüneti nap lesz

Kedden döntenek a Tisztelt Házban arról a javaslatról, amely munkaszüneti nappá nyilváníthatja a húsvétot megelőző munkanapot, melyen a keresztények Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékeznek.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről emlékeznek meg. Varga László - 2010 és 2014 között a KDNP országgyűlési képviselője – már 2011. május 9-én önálló indítványában kezdeményezte a munkaszüneti nappá nyilvánítását, a következő indokolással: „Nagypéntek ünnepe az Európa önazonosságát jelentő keresztény kultúra alapvető, egyik kiemelkedő napja, amit minden magát keresztény egyháznak valló közösség a legnagyobb ünnepei között tart számon. Ezen a napon emlékezik a világ kereszténysége Jézus Krisztus megváltó halálára. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájától kezdve az útszéli keresztig minden erre a napra emlékeztet. Éppen ezért szükség lenne ezt a napot munkaszünetté nyilvánítani, ezzel is lehetőséget adni a hívő emberek számára az elmélyülésre, az áhítatra.”

Akkor elhalt ez az indítvány. A szebb és igazságosabb napok reményében most újra ott pihen a Tisztelt Ház asztalán. Pár soros csupán a Semjén Zsolt, Szászfalvi László, Balog Zoltán, Varga Mihály, Németh Szilárd István, Mátrai Mártaés Szatmáry Kristóf  által benyújtott előterjesztés, mégis 40 hivatalos szólalás kísérte, két teljes órán át. (Országgyűlési napló, 2017.02.20.hétfő, 199. szám.)

 

„A szabad vallásgyakorlás az emberi jogok szerves részét képezi!”

A törvényjavaslat a munkaszüneti nappá nyilvánítással nagypéntek méltó megünneplését segíti elő –  hangsúlyozta a KDNP vezérszónoka. Az alábbiakban ezt közöljük.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, a KDNP országgyűlési képviselője (képünkön): - Képviselőtársaim! A benyújtott törvényjavaslat lényege, hogy a nagypéntek Magyarországon is munkaszüneti nap legyen, és segítse, hogy e napot méltó módon ünnepelhessék meg a keresztyén egyházak és a keresztyén emberek. A nagypéntek az egyik legnagyobb és legfontosabb nap és ünnep a keresztyénség számára, amely alkalommal a keresztyén emberek Jézus Krisztus szenvedéséről, passiójáról és kereszthaláláról emlékeznek meg.

- A KDNP országgyűlési képviselőcsoportja üdvözli e nap munkaszüneti nappá történő nyilvánítását. Elsősorban azért, mert ez a javaslat a vallásszabadság kiteljesítését és megvalósítását szolgálja, jelenti. Hűen szolgálja e célt az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése is: „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását, és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.”

- Képviselőtársaim! A KDNP nagyon fontosnak tartja e javaslatot.  A szabad vallásgyakorlás az emberi jogok szerves részét képezi. Ezért azt gondolom, hogy nekünk, országgyűlési képviselőknek mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a vallás szabad gyakorlása a legteljesebb módon megvalósulhasson Magyarországon! Az előterjesztés ezt az alkotmányos célt kívánja megvalósítani.

- Az elmúlt esztendőkben számos olyan intézkedés történt a kormányzat, a parlament, az Országgyűlés részéről, amely a magyar családokat szolgálta. Komoly előrelépések történtek. Azt gondolom, hogy nyugodtan, őszintén mondhatjuk azt, hogy Magyarország családbarát országgá vált. A mostani beterjesztett törvényjavaslat is ebbe az irányba mutat. Szeretné kiteljesíteni, fölerősíteni, hogy Magyarország valóban családbarát országgá váljék, és ez a javaslat is, illetve minden törvény, minden jogszabály szolgálja a magyar családok egészségét, szolgálja a magyar családi értékeket, szolgálja a magyar családok megerősödését, kibontakozását és kiteljesedését.

- Ugyanilyen értelemben a magyar munkavállalók érdekeit is szolgálja ez a javaslat. Azt gondolom, hogy ezt is kell látnunk itt az Országgyűlésben, amikor meg fogjuk hozni majd a döntést a beterjesztett javaslatról. Azt gondolom, hogy a magyar munkavállalók érdekét is szolgálja, ha egy nappal növelni tudjuk a munkaszüneti napok számát.

- Támogatjuk ezt az előterjesztést azért is, mert a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánítása természetesen érinti a nem vallásos embereket, a nem vallásos családokat is, ugyanakkor ezzel párhuzamosan erősítheti a magyar belföldi turizmust különösképpen, erősítheti a magyar gazdasági növekedést. Bár természetesen a gazdasági érdekek tekintetében és ennek a döntésnek a következményeképpen számos érvet kell mérlegelni, például a munkaadók véleményét is, de én azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása mindenképpen többet hozhat a magyar munkavállalók, a magyar családok, illetve a magyar gazdaság számára. Tehát értéktöbbletet jelenthet, minőségi többletet jelenthet a magyar családok és a magyar gazdaság, a belföldi turizmus számára is, amelyeket, azt gondolom, hogy figyelembe kell venni a döntés meghozatalakor.

- Képviselőtársaim! A nemzetközi kitekintés szempontjából is fontos, hogy ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk. Gazdaságilag erősebb, esetleg gazdaságilag gyengébb számos országban jóval több munkaszüneti napot vezettek be, mint Magyarországon. Nálunk ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával 11 munkaszüneti nap lesz. Azt gondolom, hogy ez a szám semmiképpen nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy gazdasági szempontból valamilyen negatív változás vagy válságos krízishelyzet alakulhatna ki a magyar növekedő gazdaság életében.

- Képviselőtársaim! Mindezen érveket figyelembe véve a KDNP részéről természetszerűleg maximálisan támogatjuk ennek a javaslatnak az elfogadását, és tisztelettel kérjük minden frakció támogatását! Érezvén, és abban bízva, hogy ez az előterjesztés semmiképpen nem pártpolitikai ügy, azt gondolom, hogy efölé tudjuk emelni,  ezért is kérem, hogy minden frakció, minden képviselőtársunk támogassa ezt az előterjesztést!

***

Ha igent mond kedden a parlamenti többség az előterjesztésre, már a mostani húsvétot négynapos munkaszünetet jelentő hétvégével ünnepelhetjük.