KDNP-s álláspont Az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjáról szóló törvényjavaslat vitájában

A törvényjavaslat nyilvánvaló a célja, hogy a fogyasztók pénzügyi tudatosságát erősítse, a fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését erősítse, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy ezekben a szolgáltatási szektorokban, pénzforgalomban, biztosítási szektorban a díjak csökkenését elősegítse – hangsúlyozta felszólalásában Hollik István kereszténydemokrata honatya.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

2015. december 15-én lépett hatályba a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv, amelyet a tagállamok 2018. január 13-ig kötelesek átültetni. Az európai uniós jogalkotási kötelezettségeken túl a biztosítási piac szereplői részéről is gyakorlati igények merültek fel egyes kérdések törvényi szintű rendezésére. Ennek megfelelően szabályozásra kerül a biztosító vagy a viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése, az alkuszok biztosításközvetítésre irányuló megbízási szerződései állományának átruházása, a biztosításközvetítőket megillető jutalék jogalapja, valamint feloldásra kerül a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésére vonatkozó formakényszer is.

 A XXI. század technológiai fejlődése, így különösen a digitalizáció a pénzügyi szektorban is felgyorsult, a digitális pénzügyi szolgáltatások elterjedése élénkíti a pénzforgalmat, serkenti a gazdasági, kereskedelmi viszonyokat, összességében pozitív a nemzetgazdaságra gyakorolt hatása. A különböző pénzügyi szolgáltatásokat ma már jellemzően komplex pénzügyi cégcsoportba tartozó, ám jogilag különálló entitások nyújtják jellemzően azonos ügyfeleknek. Jelen módosítási javaslat elsősorban a személyre szabott és digitális banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ezeken keresztül a gazdaság versenyképességének javítását, ezáltal a közérdeket szolgáló célok elérését célozza. A javaslat az adatvédelmi szempontok fokozott érvényesítése érdekében kétszintű szabályozást vezet be, a közös adatkezelésben érintett intézmények típusától és tevékenységétől függően.

***

A törvényjavaslat parlamenti vitájában HOLLIK ISTVÁN, a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka  ismertette pártja álláspontját.

- Tisztelt Ház!  Nagyon is időszerű volt egy európai uniós szabályozás, hiszen azt láthattuk, hogy a digitalizáció, illetve a fintech-fejlesztések egyszerűen lehagyták az európai uniós és értelemszerűen a magyar szabályozást is. Tehát ez az előttünk fekvő uniós irányelv és annak jogharmonizációja nem tesz mást, mint hogy behozza a digitális világot, hiszen azok már előrébb futottak. Sőt, azt kell látnunk, hogy további kihívások elé állítja a törvényhozást, hiszen már láthatók azok a fejlesztések, amelyek a digitális, és a pénzügyi forgalmi, illetve a pénzügyi szolgáltatási szektorban már megjelennek, - elég csak például a peer-to-peer bankolásra gondolni, amelyre majd a törvényhozónak valamilyen módon reagálnia kell.

- Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslat nyilvánvaló a célja, hogy a fogyasztók pénzügyi tudatosságát erősítse, a fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését erősítse, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy ezekben a szolgáltatási szektorokban, pénzforgalomban, biztosítási szektorban a díjak csökkenését elősegítse. Emellett az is célja, hogy azokat a cégeket, amelyeknek eddig a pénzforgalmi szolgáltatási piacra nem volt lehetőségük belépni - hiszen mindannyian tudjuk, hogy ezt a piacot alapvetően a klasszikus nagy bankok uralták -, erre a piacra be tudjanak lépni más szolgáltatók is.

- Azt gondolom egyébként, hogy a magyar IT-piac szempontjából mindez kifejezetten üdvözlendő, hiszen a pénzforgalmi szolgáltatások digitalizációjában, illetve a pénzügyi szolgáltatások digitalizációjában, tehát összességében a fintech ágazatban a magyar startupok nagyon előremutatóak, és nagyon sok ígéretes cég van. Tehát egy támogató szabályozási környezet elfogadása tulajdonképpen segíti nemcsak az Európai Uniót, hanem kifejezetten a Magyarországon erre specializálódó startup cégeket is.

- Pontosan milyen szolgáltatásokról beszélünk? Alapvetően két olyan típusú szolgáltatás van, amit korábban, csak bankok végeztek, ez az account information services providers, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy ügyfél banki adatait, tranzakcióit, folyószámla-utalásait elemzi egy központi rendszer, és ennek segítségével az adott felhasználó pénzügyi döntéseit segíti. Ez egy fontos és előremutató szolgáltatás. Nyilvánvalóan az adott felhasználónak, az állampolgároknak a pénzügyi tudatosságát segíti. Ezek a rendszerek egyébként képesek arra, hogy az ügyfél célokat is be tudjon állítani, tehát ha én 10 év múlva szeretnék egy házat vásárolni, akkor ha ezt beállítom, akkor egyszerűen nem fog engedni feleslegesnek megítélt utalásokat, vagy fel fogja hívni a figyelmemet, hogy ha ezeket az utalásokat, költéseket megteszem, akkor egyébként a hosszú távú célom veszélybe kerül. Szóval, ez nagyon nagy részben segíti a pénzügyi tudatosságot.

- A másik típusú szolgáltatás, a payment initia­tion services providers: amikor a fogyasztói felhatalmazással a fogyasztó helyett annak bankszámlájáról intézi az adott szolgáltató a fizetési megbízásokat, egyébként akár több folyószámlát is összevonva, meghatározva, hogy melyik folyószámláról történjen az utalás. Ezek fontos szolgáltatások és előremutató, korszerű, az ügyfeleknek gyors és kényelmet adó szolgáltatások, de arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy ennek a piacnak a megnyitásával, illetve szabályozásával nem zárul le a törvényhozók számára, illetve a felügyelet számára a történet, hiszen azért lehet hallani olyan piaci híreket is, hogy erre a piacra például olyan óriási IT-szereplők, mint a Facebook vagy a Google akarnak belépni. És ha belegondolunk abba, hogy milyen személyes adatok összpontosulnak ezeknél a cégeknél, akik ismerik egy adott magánszemély közösségi szokásait, facebookozási szokásait, de egyébként a pénzügyeivel kapcsolatos legfontosabb információkat, akkor azt gondolom, hogy ez azért új kihívásokat állít elénk.

- Fontos része a szabályozásnak - hogy áttérjek a pénzforgalmi szolgáltatásokról egy szó erejéig a biztosítási értékesítésre -, hogy ennek a törvényjavaslatnak köszönhetően az autósok örülhetnek Ma­gyarországon, hiszen a kötelező gépjármű-felelős­ség­biztosítási szerződések felmondása és megkötése most már elektronikus úton is lehetővé válik. Erre korábban nem volt lehetőség.

- Teljesen új szereplők tudnak belépni e piacra, és ez nyilvánvalóan piaci kockázatot is jelent, ezért nagyon támogatandó, hogy szerepel az előterjesztésben az, hogy az Európai Bankhatóságnál egy regiszter is lesz, ahova az új szolgáltató cégeknek be kell jelentkezniük. Ez segíti az átláthatóságot, tudni lehet, hogy ezek a cégek az Európai Unió mely tagállamaiban folytatnak ilyen típusú tevékenységet, és csökkenti a velük kapcsolatos kockázatokat. Úgyhogy ez a regiszter egy előremutató rész, arról nem is beszélve, hogy ebbe a regiszterbe a szolgáltatói adatokat a tagállami felügyeletek töltik fel, és maga a regiszter validálja ezeket az adatokat. Nagyon fontos az ügyfelek szempontjából, fogyasztók szempontjából, hogy ezek az adatok, amelyeket az Európai Bank­hatóság számára ebbe a regiszterbe föl kell tölteni, ez publikusan és ingyenesen hozzáférhető lesz. Tehát mielőtt az ember egy ilyen szolgáltatást igénybe vesz, elég egyszerűen és könnyen utána tud annak nézni, hogy az adott szolgáltató megbízható-e, illetve hogy már más tagállamban végzi-e ezt a tevékenységet.

- Tisztelt Ház! Mi az előttünk fekvő törvényjavaslatot alapvetően előremutatónak, a magyar fintech startup cégek szempontjából kifejezetten támogatandónak tartjuk. Azt gondolom, hogy a magyar gazdaság számára az egyik kitörési pont éppen ez a szektor, ez az ágazat lehet, és ebben a magyar cégek jól teljesítenek. E tekintetben, ha a szabályozás végre behozza a digitális világot, az kifejezetten előnyös a magyar vállalkozások számára.

- Azonban szeretném fölhívni a kormányzat, illetve a törvényhozás felügyelet figyelmét is, hogy ez jelentős kockázatokkal jár, tehát a személyes adatok védelme szempontjából majd résen kell lenni. Még egyszer mondom: most megnyitjuk a lehetőséget, ha elfogadjuk a törvényjavaslatot a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos piac kinyitására, de egyébként ott kopogtat az ajtón már a pénzügyi szolgáltatások piacának is a teljes digitalizációja. Ebben a tekintetben is majd előre kell lépnünk, de ez a jövő problémája.

- Tisztelt Ház! A Kereszténydemokrata Néppárt az előttünk fekvő javaslatot előremutatónak tartja, kellő garanciális elemet látunk benne, éppen ezért támogatni fogjuk!

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hosszúhetény
Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Kisirtáspuszta
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!