Rétvári Bence: Egy jó állam több munkahelyet teremt, csökkenti az adókat és csökkenti a bürokráciát

A közelmúltban tárgyalta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, ami egyes, állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességének törvénybe iktatását, illetve egyes ösztöndíjban részesülők egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának rendezését kezdeményezi. (Szövege: PDF

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A törvényjavaslatot a KDNP képviseletében előterjesztő Rétvári Bence ismertette:

- Tisztelt Ház! Egy jó állam több munkahelyet teremt a gazdaságban, csökkenti az adókat, és csökkenti a bürokráciát. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat ezeket a célokat is szolgálja. 2010 után a családok adóterheinek csökkentésével kezdte a tevékenységét a kormány: egy magyar család 2010 és 2018 között a különböző adócsökkentő intézkedéseknek köszönhetően átlagosan másfél millió forinttal gazdálkodhat többől, ennyit hagytunk ott adó- és járulékkedvezményként a családoknál. Az adócsökkentések kormánya 2017. január 1‑jé­től 5 százalékra csökkentette a legfontosabb élelmiszerekre, a friss tejre, a baromfira, a tojásra vonatkozó áfa mértékét, folytatva a már korábbi, 2016-os áfacsökkentést, ami a sertéshúsra vonatkozott. Az adócsökkentés a jövő évben, 2018-ban is folytatódik, így a kisvállalati adó, az egészségügyi hozzájárulás mértéke jelentősen csökken, az internet áfája 2018-ban 18 százalékról 5 százalékra csökken majd, a hal áfája pedig 5 százalékra, ezzel a legkedvezményesebb kulcsok közé körül be a hal áfája is.

- Képviselőtársaim! A most önök előtt fekvő törvényjavaslat szorosan illeszkedik a kormány célkitűzéseihez, legfőképp az adócsökkentéshez, de a javaslatnak ugyanúgy fontos célja azok támogatása, akik új típusú egészségügyi képzettséget akarnak szerezni, miként a honvédelmi és nemzetközi ösztöndíjak adómentessé tétele is. Fontos eleme, hogy egyes, állam által nyújtott támogatásokat és ösztöndíjakat adómentessé tegyen. Olyan intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek a kormány által kiemelten kezelt célok megvalósítását szolgálják, így az oktatás, a családalapítás és a gyermekvállalás ösztönzése, vagy idesorolhatnám az egészségügy munkaerőhelyzetének javítását is.

- Az elmondottakra tekintettel a javaslat két törvényt módosít. Ezek egyrészről a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításának célja, hogy kiegészüljön és bővüljön a adómentességben részesülők köre. Így, kiterjeszti a hősi halottá nyilvánított katonák hozzátartozóinak körét, vagyis a katonaözvegyek és az elhunyt saját háztartásában eltartott, árván maradt gyermekeken, hadiárvákon kívül a túlélő élettárs is jogosulttá válik az adómentes lakhatási támogatásra, lakáscélra adott vissza nem térítendő támogatásra.

- A javaslat rendelkezik a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjakon kívül a programban biztosított egyéb juttatások adómentességéről is. Tekintettel arra, hogy a honvédelemért felelős miniszter az elmúlt időszakban több olyan ösz­töndíjat is alapított, amelyek célja a honvédelmi nevelés elmélyítése, a katonai alapismeretek bővítése, az esélyegyenlőség elősegítése, a katonai szolgálat vállalásának ösztönzése, a törvényjavaslat bővíti és pontosítja a honvédelemért felelős miniszter által alapított adómentes ösztöndíjak körét is.

- Jelen indítvány továbbá új jogcímekkel egészíti ki a személyi jövedelemadóról szóló törvényt  mellékletét. A visegrádi csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításáról szóló kormányhatározat előírja a külpolitikáért felelős miniszter feladataként, hogy gondoskodjon a diplomáciai együttműködés fejlesztését elősegítő programok kidolgozásáról, a visegrádi együttműködés eredményeit és jövőjét fókuszába állító külügyi és külgazdasági kutatási, disszertációs és publikációs tevékenység támo­ga­tá­sá­ról, a külpolitika iránt érdeklődő fiatal szakemberek külügyi igazgatás keretébe történő bevonásának elősegítéséről. A feladat végrehajtására a külpolitikáért felelős miniszter által működtetni tervezett ösztöndíjprogram keretében biztosított ösztöndíjak és egyéb juttatások adómentességét is garantálja a törvényjavaslat.

- A Tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat adómentességet biztosít a Michalicza-ösztöndíj vonatkozásában is. Ezt az új ösztöndíjat a kormány az idei évtől azzal a céllal alapította, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolókat támogassa a mesterfokozat és az okleveles ápoló szakképzettség megszerzésében. Ez az új képzés és ez az új ösztöndíj segíthet a kórházak számára a meg­felelő munkaerő-utánpótlásban és a betegek maga­sabb szintű ellátásában. Mindezeket a javaslat adómentessé is teszi.

- A javaslat szerint szintén adómentes a kormányrendeletben meghatározott Szabóky Adolf- képzésiösztöndíj is, amely az első, az adott tanévre meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére tanulmányi eredményük alapján nyújtható. A törvényjavaslat adómentességet biztosít továbbá az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjának jogszabály alapján visszatérített összegére, amelyet a kormány most már átvállal a családoktól, mind a vizsga díját, mind pedig annak adóterhét.

- A javaslat adómentessé teszi a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet alapján a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összegét is. Mint ismert, a kormány arról döntött, hogy az első gyermek után szünetel a diákhitel-visszafizetési kötelezettség, az állam pedig ebben az időszakban átvállalja a kamatterheket. A második gyermeknél az állam elengedi a tartozás felét, a harmadik gyermek megszületésekor pedig a teljes diákhitel összege is elengedésre kerül, immáron teljes mértékben adómentesen. Emellett adómentessé válik a munkáltató által a munkavállaló számára a diákhitel-törlesztéshez kifi­zetett juttatás – ezt cafetéria-rendszerben most már nyújthatják a munkáltatók – az előírt kötelező törlesztőrészlet erejéig, de havonta legfeljebb a minimálbér 20 százalékáig terjedő összegig. A törvényjavaslat 2. §-a kiegészíti az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét azon külföldi állampolgárokkal is, akik a külügyekért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal létesítenek Magyarországon tanulói vagy hallgatói jogviszonyt.

- Az elmondottakra figyelemmel kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a törvényjavaslatot és ezáltal egy széles körű, elsősorban diákokat, hallgatókat és családosokat érintő adócsök­kentési, adóeltörlési javaslatot a szavazataikkal is támogatni szíveskedjenek! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hosszúhetény
Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Kisirtáspuszta
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!