Ünnep előtti csaták

KDNP: Karácsony előtt! MSZP: Sokkal inkább rabszolgák! LMP: 2015, vesztesek és nyertesek! Jobbik: Viktor, vedd már észre. ezek maffiózók! Fidesz: Az kiabál, akinek a háza ég!

kdnp.hu - Bartha Szabó József

Nem volt meglepetés, hogy a napirend előtti szószólók  a karácsony előtti utolsó találkozón, ugyanazt egészen másként látták. A kormánypártok táltoson ültek, az  ellenzék soraiban viszont percig sem hitték, hogy szárnya nőtt a rozzant gebének. Egyedül a kereszténydemokraták frakcióvezetője reménykedett békés, áldott karácsonyi ünnepekben. Rajta kívül, a mentelmi jog esernyője alatt buzgólkodtak, harciasan. Összeállításunk - szolidan stilizálva,  hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve - félreérthetetlenül jelzi,  miről, s miként értekeztek a frakciók szónokai.
 
Karácsony előtt!

HARRACH PÉTER, (KDNP): - Tisztelt Ház! Az év utolsó ülésnapján illő visszagondolni néhány mondat erejéig az elmúló évre, és mivel ez egyúttal a karácsony előtti utolsó ülésnap is, néhány köszöntő mondat is idekívánkozik.
 
- Ez az év jó híreket hozott a határon belül, viszont komoly aggodalomra okot adó híreket határon túlról. A határon belüli hírek elsősorban a magyar gazdaság növekedéséről, erősödéséről szóltak, aminek társadalmi következményei is lettek: nőtt a foglalkoztatás, nőtt az átlagkereset. Bizonyos társadalmi csoportoknál, például a pedagógusoknál az életpályamodellben biztosított bérnövekedésről van szó. Viszont vannak olyan társadalmi csoportok, gondolok itt például a kórházi ápolókra, ahol még előtte állunk, és nagyon is szükséges ez a biztosított és erőteljes növekedés.
 
- A határon túlról komoly kihívás zajlik, és erre a kihívásra egy nagyon rossz választ adott az európai baloldali vezetés, ami azt jelenti, hogy komoly problémákkal küzdő, tőlünk távoli kultúrában működő, most már állami szintre emelt terrorizmusban is megjelenő problémahalmaz van, amit erősít az a demográfiai robbanás, ami az iszlámban történt. Olyan konfliktust robbant ki, amelynek ma tanúi vagyunk. Látnunk kell, hogy ez egy irányított bevándorlás, gazdasági és politikai okok állnak mögötte! A kérdés számunkra az, hogy milyen volt ez a válasz az európai baloldal részéről? Közép-Európának van esélye, és ezt az esélyt a keresztény gyökerekhez, a hagyományos értékekhez való ragaszkodás, illetve az önvédelmi reflex működése biztosítja.
 
- Tíz nap múlva karácsony lesz. Ez a keresztény világ második legnagyobb ünnepe, aminek van üzenete nemcsak a hívők, hanem a nem hívők, mindnyájunk számára is. Ez az üzenet pedig az egymás felé fordulásról, a másik iránti érzékenységről, az emberszeretetről szól. A betlehemi gyermek családban született, és mi is a karácsonyt családban ünnepeljük. Tehát amikor a másik emberről beszélünk, akkor a szeretet legbiztosabb terepéről, a családról is szólunk. Minden felelős politikusnak az a célja, hogy a magyar családok betöltsék szerepüket, a gondozó, nevelő, védő funkciójukat. Amikor egy gyermek megszületik, az életútja már meghatározott, hogy milyen családban születik. A rendezett családi körülmények között nyilván megvan a lehetősége a későbbi karrierre is. De vannak családok, ahol az anyagiak hiánya, a munkanélküliség vagy az a fajta fáradság, ami már nem képes a gyermeket nevelni és a taníttatásáról is gondoskodni, nos, ezekben a családokban a gyerekek nem néznek egy biztos jövő elé.
 
- A családok, különösen a szegény családok megsegítése mindnyájunk kötelessége. Ebben az évben több olyan intézkedés történt, ami ezt szolgálta. Gondoljunk csak az adókedvezmény kiterjesztésére, a gyed extrára, a gyermekétkeztetés nagyarányú támogatására, ami az ellenzéki kampánystratégia egyik elemét, a gyermekéhezés megszüntetését szolgálja. Természetesen a kis jövedelmű és szegény családok megsegítése volt a cél a közmunkaprogram beindításával is. Ezeket még folytatni kell! Azonban az, hogy Magyarországon a család intézményét is szolgálja a kormányprogram, minden család megerősítését jelenti.
 
- Kívánom most, karácsony közeledtével, hogy ez az ünnep hozza meg a magyar családoknak a békét és a szeretetet, és minden képviselőtársamnak is áldott, békés karácsonyt kívánok!
 
Aktuális ügyekről!
 

TÓBIÁS JÓZSEF, (MSZP): - Egész évben beszélnünk kellene azokról a rászorultakról, akiknek a helyzetét a kormánynak, bármely színe is legyen, minden körülmények között segítenie kellene. De különösen így, karácsony tájékán beszélnünk kell mindazokról, akiknek nem vagy csak kevésbé az ünnepről szól ez az időszak; azokról, akiknek nemhogy megtakarításuk nincs, de biztos jelenük és reményteli jövőjük, terveik sem; azokról, akik otthonokban, idősgondozásban vagy állami gondozásban élnek; és mindazokról, akik nekik próbálnak segíteni, akik értük dolgoznak. Ők azok, akik semmivel sincsenek már jobb helyzetben ma Magyarországon, mint a rászoruló gondozottak.
 
- Sokat beszéltünk már a fizetésemelésről, de talán nem eleget. Az év végi ünnepekhez közeledve beszélnünk kell azokról a közalkalmazottakról, akik dolgozói szegénységben élnek ma Magyarországon. Ők az állam alkalmazottai, bár ahogy elnézzük a kormány politikáját, sokkal inkább rabszolgái, mert ebben az országban ma már a kormány mintha központi elvként használná, hogy mindenki annyit ér, amennyije van. Önök ma ilyen országban gondolkodnak; azokat becsülik legkevésbé, akik a legtöbbet teszik az országért és sokkal többet érdemelnének. Az egész humánegészségügyi, szociális szféra mélyrepülésben van, de még a teljes szektorhoz képest is egészen elképesztően alacsony fizetések vannak a szociális ellátórendszerben.
 
- Államtitkár Úr! Tudja-e, hogy 2010 után önök drasztikusan kivontak forrásokat a szociális szférából? Tudja-e, hogy ebben a szektorban 2014-ben bruttó 105 413 forint volt az átlagjövedelem? Tudja-e, hogy ennek a nettója alig éri el a 70 ezer forintot? Tény és való: 2015-ben minimálisan emelték a pótlékot, az alapbérre rárakták, de még ezzel együtt sem éri el a 2014-es átlagot, nevezetesen: azt a 87 351 forintot, amely a létminimum szintje. Az állam alkalmazottainak döntő többsége létminimum alatt él. A pótlék nem megoldás, ezt a szakma is elmondta, és nagyon kevés. Milyen az az állam, amely képes arra, hogy a saját munkavállalóit létminimumszint alatt tartsa? Ugyan kinek az érdeke, hogy a szociális szféra dolgozói ilyen alacsony fizetésekért legyenek kénytelenek dolgozni? Ugyan kinek tűnne fel, hogy egyszerűen elsorvasztják ezt a rendszert? Nem véletlen, hogy ma már nincs olyan érdekképviselet, ágazati szakszervezet, gazdasági szereplő, aki ne a fizetésemelésről beszélne. Magyarország versenyképességét, a pályaelhagyást és a tisztességes béreket követeli minden érintett. Sajnálom, hogy a kormány nem hallja meg ezeket a hangokat.
 
- A múlt héten elkezdtük azt a vitát, hogy a novemberi és a decemberi fizetést az állam biztosítsa minden munkavállalójának. Pontosan tudom, megmagyarázzák, hogy ez már mind rendben van, de kérdezzék meg, hogy megkapták-e az állam dolgozói a novemberi és a decemberi fizetésüket? A másik követelés, hogy azonnali fizetésemelést kell adni az ágazat dolgozóinak. 50 százalékos fizetésemelésre van szükség, vagy pedig az történik, ami a múlt héten a Szent Imre Kórházban, és ma már a Szent László Kórházban, és Isten tudja megmondani, hogy a következő hetekben még hány kórházban fogják felmondani a szolgálatot a szakasszisztensek, az ápolók. Azonnal üljön le a kormány az érintett érdekképviseletekkel, szakszervezetekkel, és alakítsanak ki egy hosszú távú stratégiát arra, hogy a bérrendezés ne teremtsen feszültséget. Még az ágazaton belül sem, hogy egy ápoló, szakasszisztens, attól függően, hogy egy szociális ellátórendszerben dolgozik, jóval kevesebbet keres, mint az egészségügyben dolgozó! Ez elfogadhatatlan! Az egész ország szégyene az, ha ezen nem változtatnak! Ez nem pártpolitikai kérdés!
 
2015: vesztesek és nyertesek!
 
Dr. SCHIFFER ANDRÁS, (LMP): - Az évet úgy kezdte Magyarország miniszterelnöke, idézem: „A következő éveknek a mindennapi dolgozó, keményen dolgozó emberekről és családjaikról kell szólniuk.” Ehhez képest ez az év kizárólag a migrációs válságról szólt. Mindeközben a hatalom a bérek leszorításával versenyez a különböző összeszerelő üzemek kegyeiért. Orbán Viktor a német és más globális nagyvállalatok cselédjévé tette Magyarországot. Ennek is eredménye az, hogy a fiatalok ma gyakorlatilag a közmunka és a kivándorlás közül választhatnak. Csak tavaly 920 milliárd forintot utaltak haza, ez a GDP 3 százaléka. Azt gondolom, ez azért egy eléggé masszív szám. Az unokák nélküli ország réme fenyeget!
 
- A másik folyamat, ami zajlott mindeközben ebben az évben, az a bandaháború, tehát hogy a nyerteseket, ennek a politikának a hazai nyerteseit főhatalmi törvényi eszközökkel jelölje ki a narancsos uralom. A bandaháború nyertesei között ott találjuk természetesen a helyben lakó földműves Mészáros Lőrincet, ott találjuk Garancsi Istvánt és érdekkörét, akik ugye, trükkös módon, törvényi eszközökkel jutottak hozzá az ESMA Kft. megvásárlásához, hiszen azt a 25 milliárd forintot, amit a kormányzati kommunikáció kezel, valahol azért csak el kell szórni. A nyertesek között ott van Andy Vajna, akit az online szerencsejáték-biznisszel ajándékozott meg a kormány. Ott vannak a rokonok, akiket a pár héttel ezelőtti közbeszerzési törvény módosításával újra beengednek a közbeszerzések piacára, és így hozzák létre az új hűbéri viszonyokat Magyarországon.
 
- A történet sajnálatos módon nemcsak arról szól, hogy a korrupció intézményesül Magyarországon, olyanokat kedvezményeznek, olyanok lesznek ennek a rendszernek a nyertesei, akik valódi értéket Magyarországon biztosan nem hoznak létre. Viszont figyelemre méltó, hogy az új nyertesek közül, akár a Garancsi-érdekkörre, akár Andy Vajnára gondolunk, olyanok vannak, akiknek a céghálójában bizony ott vannak  azok az offshore-cégek, ahol az itt, Magyarországon főhatalmilag megkapott ajándékok javait szépen el lehet helyezni. Közben olyan folyamatok zajlanak Magyarországon, hogy például a beruházási ráta újra szabadesésbe került. Ha levesszük az uniós pénzeket, Magyarországon a beruházási ráta 2015-ben, az uniós pénzek nélkül, nagyjából 13 százalék. Itt is az állami beruházások dominálnak, az utolsó negyedévben a magánszektor beruházásai egyenesen csökkennek, holott értékteremtő beruházások nélkül nem lesz bérnövekedés Magyarországon. A kivándorlás és a csökkenő beruházások együttesen fogják eltüntetni a maradék gazdasági növekedést is.
 
- A közszféra béreit is mesterségesen leszorítja a kormány. Ennek világos jele az, amikor a közalkalmazotti munkahelyekre közmunkásokat foglalkoztatnak vissza. 2010-hez képest 3 százalékkal nőtt a dolgozó szegények aránya Magyarországon, a háztartások egyharmada létminimum alatt él. A közszféra béremelésére, a minimálbér létminimumra emelésére egyébként meglenne a pénz, csak az a probléma, hogy ezt a pénzt bizony ellopják. Mit kellene tenni? Először is az állam meglévő, vagy az állam kezében még év közben megvolt 380 ezer hektárt, amit önök dobra vernek, föl lehet használni arra, hogy a hátrányos helyzetű településeknek, szociális szövetkezeteknek adjunk földet azért, hogy ők értékteremtő munkát tudjanak adni az embereknek.
 
- Életbe kell léptetni azokat az antikorrupciós szabályokat, amelyek elzárják a szivattyút a magyar nemzetgazdaságban. Az offshore-lovagok kiseprűzéséről szóló javaslatunkra gondolok. Gondolok a kiszámíthatósági törvénycsomagunkra, gondolok például arra a törvényjavaslatra, amit már tavaly tavasszal megfogalmaztunk, a politikusok kötelező vagyonosodási vizsgálatára vonatkozóan. És természetesen azonnal a minimálbért 30 százalékkal meg kell emelni, hogy elérje a létminimumot. A nyolcadik éve befagyasztott közalkalmazotti bértáblát is le kell cserélni, de a legfontosabb gazdasági lépés és egyben bérnövekedést okozó lépés az, hogy az oktatásba vissza kell tenni azt a 200-250 milliárd forintot, ami évente hiányzik. Végül, de egyáltalán nem utolsósorban, a munkahelyteremtő támogatásokkal nem az összeszerelő üzemeket, a multik zsebét kell megtömni, hanem a hazai kkv-szektornak és szövetkezeteknek kell juttatni ezeket a támogatásokat. El kell dönteni: egy unokák nélküli összeszerelő országot vagy egy megújuló Magyarországot szeretnénk!
 
Viktor, vedd már észre. ezek maffiózók!
 
Dr. STAUDT GÁBOR, (Jobbik): - Tiffán Zsolt fideszes országgyűlési képviselő sorait választottam felszólalásom címéül: „Viktor! Vedd már észre! Ezek maffiózók!” - ezt írta Tiffán Zsolt a Facebookon. Azért gondoltam, hogy ezekkel a sorokkal szembesíteni kell önöket, mert talán saját képviselőtársuktól jobban elfogadják, hogy pártjuk tele van korrupcióval és visszaélésgyanús ügyekkel. És azért is fontos felidézni ezeket a szavakat, hiszen azóta sem tudhatjuk, hogy kikre gondolhatott pontosan Tiffán Zsolt, és lett-e valamilyen következménye ezeknek a súlyos szavaknak. Abban viszont egyetérthetünk, hogy ritkán látott őszinteségroham tört elő Tiffán Zsoltból, ezt nem szabadna ennyiben hagyni. De hogyha nem megyünk ennyire koránra vissza, csak a Fidesz-kongresszuson elhangzottakat nézzük meg, akkor ott is találhatunk megdöbbentő kijelentéseket bőven. Például Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy nem kell akkora figyelmet fordítani a kormány közeli korrupciós vádakra, vagyis nem számít, hogy hogyan gazdagodik a fideszes holdudvar, csak az ország gyarapodását kell figyelniük az embereknek. Ez duplán hajmeresztő, hiszen egyrészről ha el is fogadnánk azt, hogy az emberek gyarapodnak, az ország gyarapodik, egyelőre sokan úgy érzik, hogy csak a fideszes holdudvar tud gyarapodni, - de ha igaz is lenne, akkor lehetne lopni?
 
- Nem hiszem, hogy felmentést jelentene az ország gyarapodása az alól, hogy a politikusok hogyan állnak a közpénzekhez. Főleg nem egy olyan országban, amely a nyolcvanas-kilencvenes évek eleje óta 2,5-3-szorosát veszítette el az államadósságához képest. Ennyi pénzt lopott ki a politikai garnitúra! És önök már nem tudnak a szocialista kormányokra mutogatni, hiszen lassan hat éve önök vannak kormányon, és hogyha az első Orbán-kormányt is beleszámítjuk, az elmúlt 25 évből 10 évig Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt. Egy-két ügyet muszáj azonban újra felidézni. Mikor tudhatjuk meg, hogy kik érintettek az amerikai kitiltási botrányban, érintettek-e egyéb NAV-vezetők is Vida Ildikón kívül? És egyébként is, ha már NAV, mikor kerül sor a több száz milliárdos visszaélésgyanús ügyek kivizsgálására? Mikor tudjuk meg, hogy kik voltak azok, akik a Quaestorból pénzt mentettek ki, voltak-e közöttük állami vezetők, politikusok? És mikor láthatunk tisztán a lassan már 70 milliárdos bizniszként emlegetett offshore letelepedési államkötvénybizniszben, és annak a hátterét mikor láthatjuk?
 
- Önök ahelyett, hogy a feltárást szorgalmaznák, a mutyi gázpedálra lépnek: állami vezetők hozzátartozói is indulhatnak a közbeszerzéseken. És azt is láthatjuk, most módosították, hogy vagyonosodási vizsgálatokat nem lehet majd indítani a jövőben, csak hogyha folyamatban lévő büntetőeljárás van. A mi egyértelmű javaslataink a következők voltak. A politikusok hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát is nyilvánossá tennénk, kötelező vagyonosodási vizsgálatot a ciklus elején és végén az országgyűlési képviselőknek. Ezt egyébként a Jobbik képviselői már megtették; És ne felejtsük el azt sem, hogy ha valamely vagyontárgy legális eredete nem biztosított, akkor azt kötelező elkobzás alá kellene vonni, és dupla büntetést is kiszabnánk a politikusokra a közéleti szerepükkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése esetén, a mentelmi jog eltörléséről nem is beszélve. Ezek konkrét felvetések, amelyeket bevezethetnének önök is. Mi támogatnánk önöket akkor is, hogyha ez kétharmados törvénymódosítást jelentene. És persze lehet minden felvetésünkre azt mondani, hogy Kovács Béla, ez egy nagyon könnyű út, de azért úgy gondolom, ezzel lassan már önmagukat járatják le. Viszont felhívnám a figyelmüket, hogy Kovács Bélát nem korrupciós üggyel vádolják, önök viszont már a világtörténelem legnagyobb korrupciós ügyeként tekintenek rá.  Pártfinanszírozási ügy meg azért nem lehet, hiszen Kovács Béla átláthatóan bevallotta, hogy milyen összegekkel támogatta a Jobbikot. Egyébként ezek nem voltak akkora összegek. Az meg nem zavarja önöket, hogy a kormánypárti politikusoknak csak a lakása nagyobb értéket képvisel, mint 15-20 évi legális jövedelmük.
 
- Persze lehet kovácsbélázni, de akkor világítsunk át mindenkit: fideszest, jobbikost, MSZP-st, minden képviselőt, és akkor elő az eredményekkel! Vona Gábor korábban felvetette Orbán Viktornak, megkérdezte tőle, hogy tűzbe teszi-e a kezét Habony Árpádért, Andy Vajnáért vagy Mészáros Lőrincért, - sem ő nem tette tűzbe a kezét, sem önök nem jelentkeztek. Önök mindig elmondják, hogy konkrét lépéseket kellene tennünk. Habony Árpád ellen vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztünk az ibizai kis bulijával kapcsolatosan. Bízunk benne, hogy ezt még elrendeli idén a NAV, hiszen jövőre, önöknek hála, erre már nem lesz lehetőség. Úgyhogy szeretnénk, ha ez még megtörténne!
 
Az kiabál, akinek a háza ég, az MSZP korrupciós ügyeitől hangos Magyarország!
 
HALÁSZ JÁNOS, (Fidesz): - Tisztelt Ház! A hétvégén tartottuk a Fidesz-kongresszust. A kongresszusunkon szó volt a polgári berendezkedésről, a migrációról, a családok támogatásáról, a munkahelyteremtésről. Azon múlik Magyarország jövője, hogy meg tudjuk-e védeni az országot az illegális bevándorlóktól, és hiszünk-e abban, hogy erős és sikeres családok nélkül nincs erős és sikeres országunk. Ezek után az ellenzék nem ezekről az égetően fontos kérdésekről akar beszélni, hanem, mint mindig, ahogy itt ma is, a korrupcióról. Erre én azt tudom mondani, hogy az kiabál, akinek a háza ég! Azok vádolják a kormányt, akikről még a saját barátaik is lesújtó véleményt közöltek, ugyanis a Transparency International 2008-ban publikált jelentése szerint a korrupció akkor Magyarországon széles körben elterjedt, s különösen veszélyes az üzleti és az állami szféra találkozási pontjain.
 
- A korrupció latin eredetű szó, amelynek a jelentése: romlás, rontás. Azok kiabálnak korrupciót, akik rontást és romlást hoztak Magyarországra mind gazdasági, mind erkölcsi értelemben! A baloldal tönkretette Magyarországot, és évekig nem szóltak másról a hírek, mint a börtönbe és bíróságra vonuló MSZP-s politikusokról. Tehát a korrupció fogalma pontosan kifejezi a baloldal kormányzásának a minőségét: romlás, rontás, rombolás! A 2002 és 2010 közötti időszak tele volt korrupciós ügyekkel, és ma azok vádolnak bennünket korrupcióval, akik elherdálták az ország vagyonát. Sok mindent elárul a baloldal nyolcéves kormányzásáról, hogy a legemlékezetesebb jelképük a nokiás doboz volt. Dombok közé építettek völgyhidat, a pusztába pedig alagutakat, vagy olyan uniós projektek épültek, mint a 40 centiméteres bodrogkeresztúri kilátó vagy a drégelypalánki kutyafitneszcentrum.
 
- Ezzel szemben a jelenlegi kormány hivatalba lépése után azonnal zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, de közben az ellenzék hemzseg a korrupciós ügyektől. Nézzünk néhányat! Juhász Ferenc közreműködése Fapál Ferenc lakásvásárlásában: hűtlen kezelés miatt bűnösnek mondta ki a törvényszék Juhász Ferencet. Feketekassza a józsefvárosi MSZP-nél. Elrendelték a nyomozást a józsefvárosi MSZP-s feketekassza ügyében. Az eljárást a NAV illetékes igazgatósága folytatja le ismeretlen tettes ellen, számvitel rendjének megsértése és más bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Több száz millió forint landolt Simon Gábor számláján. Az MSZP volt elnökhelyetteséről 2014. február elején derült ki, hogy több száz millió forintot tart egy bécsi számlán, amelyet nem tüntetett fel vagyonnyilatkozataiban. Később az is nyilvánosságra került, hogy egy bissau-guineai útlevéllel Magyarországon is nyitott számlát, amelyen szintén milliók vannak. A Központi Nyomozó Főügyészség csaknem 100 millió forintos költségvetési csalással és 5 rendbeli hamis magánokirat-felhasználás vétségével gyanúsítja az MSZP volt elnökhelyettesét. Hiszékeny Dezsőt hivatali vesztegetés elfogadásával vádolják. Hűtlen kezelés Sukorón: emlékeznek erre az ügyre biztosan, 2015 októberében első fokon befejeződött a Sukoró-per. Tátrai Miklós, a telekcsere-szerződést megkötő volt vagyonkezelő-vezér 4, értékesítési igazgatója 3,5 év börtönt kapott. Gyurcsány Ferenc bizonyára nem véletlenül kiállt mindkettőjük mellett.
 
- A korrupció azonban a Jobbiktól sem áll távol, a párt ugyanis mind a mai napig nem tisztázta minden idők legsúlyosabb korrupciós botrányát, a Kovács Béla-ügyet. A Jobbik képviselőjét orosz kémkedéssel vádolják. Vona Gábornak választ kell, kellene adnia arra, hogy hogyan és miből kaphatott a Jobbik Kovács Bélától sokmilliós támogatást, és arra is, hogy miért nem vizsgálta ki a mai napig képviselője ügyét. És mit ért az alatt, hogy a KáGéBéla-üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, „Sok mindent hallottam, közte elbizonytalanító dolgokat is, amikre választ várok.” Hát mi is választ várunk, kedves jobbikos képviselők, mint ahogy választ várunk arra is, hogy a Jobbik miért nem tudott elszámolni a közpénzekkel. Ugyanis a Jobbik törvénysértő módon éveken át elmulasztotta közzétenni pénzügyi beszámolóját a Magyar Közlönyben, emiatt a párt ellen a Legfőbb Ügyészség is vizsgálatot indított.
 
- Az ellenzék korrupciós ügyeinek azonban nincs vége! Ahol még szocialista polgármester irányít egy települést, ott újból és újból felbukkannak a gyanús ügyek. Ilyen például Szeged, ahol a helyi közlekedési kft. számlázott ki több mint 300 ingyenes parkolásra jogosító bérletet. Azt írják, hogy a piaci ár töredékéről állították ki a számlát az önkormányzatnak, de még azt sem fizették ki. Az ügyben hűtlen kezelés miatt nyomoznak. Látjuk tehát, hogy az kiabál, akinek a háza ég, az ellenzék tele van korrupciós ügyekkel!