Szeretett püspökére emlékezik a sárszentlőrinci evangélikus gyülekezet

Kétszáz éve halt meg Nagy István evangélikus püspök, aki majdnem ötven éven át a Tolna megyei Sárszentlőrinc lelkésze volt. A templomépítő, iskolaalapító lelkipásztorról könyvet jelentetnek meg, vasárnap pedig ünnepi istentiszteleten emlékeznek rá, közölte Karl Jánosné Csepregi Erzsébet lelkész az MTI-vel.

Forrás: MTI

Negyvenkilenc éven keresztül, szinte halála pillanatáig Sárszentlőrincen szolgált Nagy István (1728-1812) evangélikus lelkész, akit előbb esperesnek, majd püspöknek választottak. Utóbbi tisztjét 16 éven át töltötte be. Sárszentlőrinc jelenlegi evangélikus lelkésze, Karl Jánosné elmondta, hogy a dunántúli egyházkerület életét Nagy István Sárszentlőrincről irányította.

Az egykori szuperintendens szellemi öröksége igen gazdag: német nyelvről lefordított és saját költségén kiadott egy 1500 oldalas áhítatos könyvet, szerkesztett és adott ki konfirmációs kátét, énekeskönyvet, Újszövetséget, sorolta a lelkész. Hozzátette, hogy községük életében is jelentős a hagyatéka, hiszen 1775-ben Mária Terézia engedélyével ő építtette a ma is álló templomot a korábbi sártemplom kiváltására; ő alapította 1806-ban az egyházmegyei algimnáziumot, ahova később Petőfi járt, s amelyet 1870-ben Bonyhádra telepítettek át.

A püspök halálának 200. évfordulójára elkészült egy életét és munkásságát bemutató kötet a sárszentlőrinci evangélikus egyházközség kiadásában, Karl Jánosné és Bakay Péter evangélikus lelkészek szerkesztésében. A kiadványban teljes terjedelmében megjelentették Payr Sándor egyháztörténész cikkét, amely születése 200. évfordulóján, 1928-ban a Képes Luther Naptárban látott napvilágot. Munkásságának máig nyúló hatásáról Csepregi Zoltán egyháztörténész értekezik a kötetben, amelynek mellékletében a Nagy István által írt vagy fordított kötetekből közölnek részleteket, képeket, válogatás olvasható püspökként írt leveleiből.

Nagyon nagy hatású lelkész, mélyen hívő, hiteles keresztyén volt. Mivel ilyen kerek évfordulóhoz értünk, így ő következett abban az egyébként ötrészesre tervezett könyvsorozatban, amely a sárszentlőrinci nagy lelkészeknek az életét mutatja be – vázolta Bakay Péter. Hozzátette, a sorozat első könyvében a falualapító lelkész, Szeniczey Bárány György életútját mutatták be.

A könyvből minden sárszentlőrinci család ajándékba kapott egy példányt, hogy ismerje meg a község életében jelentős szerepet játszó lelkész életművét. Április 22-én, vasárnap megemlékezést tartanak a kerek évforduló alkalmából. Az evangélikus múzeum segítségével Nagy István munkáját és korát bemutató kiállítást nyílik a gyülekezeti teremben, köszöntőt Kertész Botond egyháztörténész mond. A 15 órakor kezdődő istentiszteleten Gáncs Péter püspök hirdet igét. Megkoszorúzzák Nagy István síremlékét, és emléktáblát helyeznek el a templomkertben kialakított Tanítók falán, ahol mostantól fogva a község tanítóinak, lelkészeinek állítanak emléket – tájékoztatta az MTI-t Karl Jánosné.