Elhunyt Halzl József

A Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke 86 éves volt.

Halzl JózsefHalzl József (1933-2020)

Egyike volt annak az előttünk járó generációnak, akik tanúi voltak a XX. század vérzivataros éveinek, és ezt egyenes gerinccel, emelt fővel élték meg, és adták tovább. A rendszerváltoztatáskor bekapcsolódott a közéletbe, megálmodta, létrehozta és működtette évtizedeken keresztül a Rákóczi Szövetséget, ami 1989-ben azért alakult, hogy a Kárpát-medencei magyarságot sokféleképpen támogassa a megmaradásáért folytatott küzdelmében.

Alapító elnöke volt, majd tiszteletbeli elnökké választották. 

Derűt sugárzó személye, lankadatlan munkabírása mindig erőt adott, követésre méltó volt. Az elismeréseket is szerényen fogadta ugyanúgy, ahogy félrehúzódva állt a Bem téri ünnepségeken, vagy a fal mellett a Városmajori templom szentmiséin. Számára önkéntelenül is iránytű volt Barankovics megfogalmazása a kereszténydemokrata hitvallásról: „a Néppárt mindig alázattal s minden egyéni érdeket távoltartó hazaszeretettel fogja végezni munkáját”.

Jóska bácsi hazaért. A Jóisten megadta neki a kegyelmet, hogy nem tesz már többet a vállára, kipróbálta őt eléggé. Nyugodjék békében.

 

*****

Dr. Halzl József Győrben született 1933. december 19-én. Apai ága a felvidéki Szencről, anyai ága a burgenlandi Sopronkeresztúrról származik. Iskoláit Ácson, Pannonhalmán, Hatvanban és Budapesten végezte. A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. 1957-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnök oklevelet. Később ugyanezen az egyetemen doktorált.

Az 1956-os forradalom idején ötödéves műegyetemi hallgatóként az események részeseként naplót írt, amelyet a rendszerváltozás után megjelentetett.

Szakmai munkája az energetikához kötötte, a rendszerváltozás előtt az EGI (Energiakutató Intézet) munkatársaként hőerőművekhez kapcsolódó kutatásokon dolgozott.

1991 és 1994 között a Magyar Villamosművek vezérigazgatójaként irányította az ország legnagyobb vállalatát. A rendszerváltozás idején aktívan bekapcsolódott a Magyar Demokrata Fórum munkájába, egy ideig a párt igazgatójaként is dolgozott.

1990-től 2018-ig a Rákóczi Szövetség elnöki tisztségét töltötte be. 2018-ban a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották.

Társadalmi tevékenységének – a Rákóczi Szövetség mellett – része volt az 1980-as évektől a városmajori plébániaközösség ifjúságának szervezése és a hátrányos helyzetű emberek energiafogyasztását segítő Héra Alapítvány vezetése.

Életében meghatározó szerepet töltött be a komolyzene, ő maga is magas szinten zongorázott.

Dr. Halzl Józsefet a Rákóczi Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később gondoskodnak. 

 

Fontosabb díjai:

Segner János András-díj

MVM Emlékérem (1999)

Esterházy-emlékérem (2000)

Széchenyi Társaság Emlékérme (2009)

Magyar Örökség díj (2010)

Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje polgári tagozatának kitüntetése (2011)

Szent István-díj (Esztergom) (2013)

Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal (2016)

Szent Márton-díj (2017)

Pro Urbe Budapest-díj (2018)

Magyar Fiatalokért Díj (2018)

Bethlen Gábor Díj (2019)