Schanda Tamás: Gyorsan és gördülékenyen zajlik a váltás a digitális munkarendre

Felmérte a minisztérium a szakképző iskolák digitális eszközökkel való ellátottságát, már zajlik az igények összesítése, és a tárca támogatásával rendkívüli eszközbeszerzésre kapnak lehetőséget azok az intézmények, ahol problémába ütközne a digitális oktatás – mondta a Magyar Nemzetnek Schanda Tamás miniszterhelyettes. Ha szükséges, díjmentes eszközkölcsönzéssel is biztosítják az otthoni tanulás és munkavégzés feltételeit. Kiemelte: az új szakképzési struktúra bevezetésének eredeti ütemterve a digitális munkarend mellett is tartható.

Schanda Tamás (KDNP), az ITM parlamenti államtitkára

– A koronavírus-járvány az élet minden területén nehézségeket okoz, így a szakképzésben is, de azt látjuk, hogy mindezek ellenére jól halad az oktatás digitális átállása. Az intézményeknek nagy kihívást jelent a tantermen kívüli, digitális munkarend megszervezése, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok pozitívak: a diákok és az oktatók is igazodnak a rendkívüli helyzethez. A kollégák tudják, értik, hogy csak a társas érintkezések radikális csökkentésével lehet fékezni és időben széthúzni a vírus terjedését, ezért példás összefogással, a jó gyakorlatok megosztásával segítik egymás munkáját ebben a szokatlan és kényelmetlen helyzetben – mondta a Magyar Nemzetnek Schanda Tamás, a szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Miniszté­rium (ITM) miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára.

Az elmúlt egy hét tapasztalatairól szólva a politikus kifejtette: a szakképzési centrumok már a tantermen kívüli, digitális oktatási rendre vonatkozó bejelentést követően, hétvégén elkezdték a munkát annak érdekében, hogy a hétfői tantestületi tájékoztatások zökkenőmentesek legyenek. – Minden gyorsan, flottul zajlik, a tanulók és az oktatók értesítése időben megtörtént, a szakképzési centrumok az iskolák vezetőivel közösen, határidőre elkészítették az eljárásrendet, és az operatív munkacsoportok is megalakultak. Azt, hogy az átállás valóban megkezdődött, az is alátámasztja, hogy a tanügyi elektronikus rendszerben a korábbi időszakhoz képest jelentősen megnövekedett aktivitás tapasztalható – mondta.

Arra a kérdésünkre, hogy a diákok, illetve a tanárok rendelkezésére áll-e a megfelelő digitális, informatikai infrastruktúra, a miniszterhelyettes jelezte: az internetes elérés nagyon jó hazánkban, összeurópai viszonylatban is kiemelkedő a területi lefedettségi arány. Arról is beszélt ugyanakkor, hogy az egyes iskolák eszközökkel való ellátottsága eltérő, az ezzel összefüggő felmérést már el is végezték, most az igények összesítése zajlik.

– Értelemszerűen az informatikai képzést nyújtó iskolák állnak a legjobban, de azoknak az intézményeknek, amelyeknél ilyen jellegű problémák merültek fel, rendkívüli eszközbeszerzésre nyílt lehetőségük az ITM támogatásával – mondta Schanda Tamás, hozzátéve, hogy amennyiben szükséges, díjmentes eszközkölcsönzéssel biztosítják a diákoknak és az oktatóknak az otthoni tanulás és munkavégzés feltételeit. Ha a tanulónak egyáltalán nem állnak rendelkezésére a szükséges felszerelések, például nincs az otthonában internetelérés, akkor persze az illetékes szakképzési centrum az intézményen belül biztosítja neki a szükséges feltételeket. A járványügyi előírásokat azonban ilyenkor is szigorúan be kell tartani, így legfeljebb ötfős csoportokban lehetnek az iskolában a tanulók.

A miniszterhelyettes az oktatás pontos mikéntjéről elmondta, hogy a projektfeladatokat, a gyakorló feladatokat, a házi feladatokat elsősorban a már eddig is használt Kréta rendszeren továbbítják az oktatók a tanulóknak. A feladatok elvégzését ellenőrzik, az észrevételeiket pedig jelzik a diákoknak. Hozzátette, hogy a tanulók normál munkarendben is dolgoznak otthoni projektfeladatokon, így ez nem feltétlenül jelent nekik újdonságot. Ennek a típusú munkának az a célja, hogy tanári támogatással, de önálló kutatómunkát végezve, feladatorientáltan gyűjtsenek és dolgozzanak fel információkat a tanulók.
Készül a szakképzési tananyagtár

A Kréta funkcióit egyébként folyamatosan bővítik, hogy az minél jobban ki tudja elégíteni az igényeket. A riportfelületek további támogatást nyújtanak majd a folyamatos tanuláshoz, az ellenőrzéshez és visszacsatoláshoz. Emellett a szakképzési tananyagtár kialakításán is dolgoznak a szakemberek.

Schanda Tamás a gyakorlati oktatással kapcsolatban arról beszélt, hogy – a tanult szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően – lehetőség szerint szintén digitális munkarendben vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladatokkal kell teljesíteni a tárgyakat. A vonatkozó határozat értelmében az esedékes szintvizsgákat el kell ugyan halasztani, de a szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek. A duális képzések esetében, amennyiben bármelyik fél úgy ítéli meg, hogy a mostani körülmények között a gyakorlati oktatás nem oldható meg, a szakképző intézmény és a gyakorlati képzőhely közösen dönt annak digitális munkarendben történő megszervezéséről vagy a gyakorlati oktatás halasztásáról.

A szakképzés átalakításáról, illetve a világjárvány arra gyakorolt esetleges hatásáról is kérdeztük Schanda Tamást. – Magyarország 2010 óta folyamatosan kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtott. Most egy olyan helyzettel szembesülünk – és nemcsak mi, hanem a világ nagy része –, amihez hasonló hosszú évtizedek óta nem volt. Most az emberéletek, a magyarok egészségének a megóvása az első, de már gondolnunk kell a gazdasági következményekre is. Tudjuk: ezek drasztikusak lesznek, hatalmas veszteségeket fogunk elszenvedni. A statisztikák mögött mindig emberek, családok sorsát kell látnunk, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megvédjük az eddigi gazdasági eredményeinket. A magas színvonalú, a piaci igényekhez illeszkedő szakképzésben elindult fejlesztések, a szakképzés új rendszerének bevezetése pedig kulcsfontosságú ebből a szempontból is – fejtette ki a miniszterhelyettes.

A folyamat egyik jelentős állomásán már túlvannak: elkészült az új szakképzési struktúra jogszabályi háttere. Ehhez igazodóan folynak a további munkálatok is. – Az eredeti ütemterv a digitális munkarend bevezetése mellett is tartható. A jelenlegi veszélyhelyzet okozta körülmények pedig csak megerősítik azt az elvárást, hogy mielőbb szükség van a rugalmasabb, alkalmazkodóbb szakképzési rendszer bevezetésére. Közben azt is látjuk, hogy az oktatók, a pedagógusok még ezekben a nehéz időkben is nyitottak a változásra, és feltalálják magukat, rendkívül kreatívan végzik a hivatásukat – mutatott rá Schanda Tamás. Szerinte a digitális munkarend miatt nincs szükség azonnali továbbképzésre, de a következő tanév megkezdéséig felkészítik a szakképző intézmények vezetőit és oktatóit az új, szeptemberben induló rendszer lehetőségeinek kiaknázására.

Ami a felnőttoktatás jelenlegi helyzetét illeti, Schanda Tamás arról számolt be, hogy folyamatban van egy újabb kormányzati döntéscsomag előkészítése. Ez az iskolai rendszerű képzéshez hasonlóan a felnőttképzésben is lehetővé tenné a képzések kizárólagosan távoktatás formájában történő megszervezését, folytatását. Az ilyen módszerrel nem átadható, gyakorlati ismeretek oktatását persze át kell ütemezni, illetve fel kell függeszteni úgy, hogy arra a járvány megszűnését követően kerüljön sor – tette hozzá.