A katonák illetményemeléséről

Az illetményemelés és a bérjellegű juttatások fejlesztése nagy jelentőséggel bír honvédeink megbecsülése és munkájuk elismerése szempontjából - hangzott el Firtl Mátyás KDNP-s képviselő országgyűlési kérdésben és az arra adott mniszteri válaszban.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

FIRTL MÁTYÁS (KDNP): - Miniszter Úr! Örömmel értesültünk arról, hogy ismételten emelkedik a Magyar Honvédség állományának keresete. A kormány döntésének megfelelően töretlenül folyik tehát az illetményemelés és bérjellegű juttatások rendszerének fejlesztése. A mostani emelés a legénységi állomány minden tagját érinti, ily módon külön megbecsülve a legénységi állomány szolgálatát. A döntés értelmében az érettségivel nem rendelkező katonák körében a közkatonák illetménye bruttó 180 ezerre, az őrvezetők fizetése bruttó 190 ezerre, a tizedeseké bruttó 200 ezerre, míg a szakaszvezetőké pedig havi bruttó 220 ezer forintra nő. Az érintett állomány tagjai valamennyien októberi fizetésükkel, vagyis már november hónapban megkapják emelt illetményüket.

- Miniszter Úr! Katonáink az Európát sújtó újkori népvándorlás és terrorveszély közepette több mint egy éve garantálják az ország biztonságát és őrzik határainkat. Köszönet érte! Emellett a magyar haderő több alkalommal is bizonyított, legyen az szakmai feladat ellátása vagy természeti katasztrófák elleni védelem. Gondolom, egyetértünk azzal, hogy az illetményemelés nagy jelentőséggel bír honvédeink megbecsülése és munkájuk elismerése szempontjából. Kérdezem tehát:

- Hogyan illeszkedik a most bevezetett emelés a korábban elfogadott koncepcióba?

- Milyen tényezők állnak az emelés hátterében; milyen emelések és további javító intézkedések várhatók még az állományt érintően?

***

SIMICSKÓ ISTVÁN (honvédelmi miniszter, KDNP): - Képviselő Úr! Először is engedje meg, hogy megköszönjem a kérdését és elismerő szavait, amelyet a Magyar Honvédség érdekében kifejtett. A kérdésében valóban egy fontos kijelentést tett, amely azt mutatja, hogy igen, elkötelezettek vagyunk a Magyar Honvédség fejlesztésében, és nyilván ezt számos lépéssel próbáljuk igazolni.

- A mostani illetményemelés, a korábban eldöntött illetményemelésen felüli, úgynevezett illetménykiegészítő bérpótlék tervezete, amelyet megvalósítunk. Fontos megbecsülési tényező. Korábban bruttó 176 ezer forint volt a legénységi állomány, a közkatona illetménye. Ezt emeltük most meg az érettségi nélküli közkatona esetében 180 ezerre, és így tovább, a szakaszvezető esetében 220 ezer forintra, amely egy jelentős, átlagosan mintegy 30 százalékos emelést jelent. Mindez a jövő évi, már korábban eldöntött 5 százalékos illetményemelésbe beépül, illetve ezen felül kapja majd még az 5 százalékot a katona. Szerintem nagyon fontos dolog, hogy a megbecsülésünket kifejezzük ilyen módon is.

- Fontos, hogy amikor a katonáink világszerte helytállnak és a határainkat is védelmezik, akkor kifejezzük illetményemelés formájában is, elsősorban persze azoknak, akik ezt a végrehajtó munkát végzik, a megbecsülésünket és a tiszteletünket. Fontos, hogy hosszú távú pályaképet tudjunk a katonák elé felvázolni, egy életpályát. Fontos, hogy a kiszámíthatóságot sugalljuk mindezzel, vonzóvá téve a katonai hivatást.

- Egyetlenegy hivatás ma a katonai hivatás Magyarországon, amelyben az esküjükkel a katonák azt fogadják, hogy életüket is feláldozzák a haza védelmében. A haza védelme közös nemzeti ügyünk, ezért fontos, hogy a megbecsülésünket, a tiszteletünket ilyen módon is kifejezzük. Engedjék meg, hogy én is megköszönjem a katonáinknak a helytállást mind világszerte 13 országban, mind a határaink védelmében, amit ellátnak. És köszönöm képviselő úrnak is, hogy feltette ezt a kérdést, és támogatja a haza védelmének ügyét.