A Katonai Ordinariátus püspökévé szentelték Berta Tibort

A Katonai Ordinariátus püspökévé szentelték Berta Tibort a Szent István-bazilikában. A szertartást Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezette, Michael August Blume SVD apostoli nuncius-érsek és Varga László kaposvári megyéspüspök segédletével.

A szentmisén – mások mellett – részt vett Boross Péter volt miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoka, valamint Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal honvédelmi irodavezetője.

Az egyházi szertartás az apostoli parancs kihirdetésével vette kezdetét. Ennek során ismertették Ferenc pápa Berta Tiborhoz intézett bulláját, amelyben a Szentatya úgy fogalmazott: Bíró László katonai ordináriusi címéről való lemondását követően a keresztény hívek főpásztor nélkül maradtak, és „ezt a feladatot rád kívánjuk bízni, szeretett fiam, aki a lelki életben, gyakorlati érzékben, tudományban, igaz hitben, reményben és szeretetben, valamint a lelkipásztori buzgóságban kitűnsz.”

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek homíliájában emlékeztetett: a kereszténység missziós vallás, az egyház missziós egyház és nem hallgathat arról az örömhírről, amit Krisztus feltámadása jelent. Erdő Péter rámutatott arra is: akik katonáskodva szolgálják a hazájukat, azoknak úgy kell tekinteniük magukat, mint akik a népek biztonsága és szabadsága felett őrködnek. „Ha ebben a szellemben látják el feladatukat, a béke megszilárdításához járulnak hozzá. Ezért a katonák és családtagjaik lelkipásztori szolgálata Egyházunknak ma is fontos feladata. Olyan küldetés, ami valóban az emberek üdvösségére irányul” – jelentette ki.

Berta Tibor dandártábornok katonai ordináriussá szentelése április 10-én, szombaton, a budapesti Szent István Bazilikában. (Fotó: Kismartoni Mátyás/honvedelem.hu)

A homília után következett a jelölt ígérettétele, amelynek végén a főszentelő azt kívánta neki: „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!” A szertartás a Mindenszentek litániájával folytatódott, amely alatt Berta Tibor az Istennek való teljes önátadás jeleként arccal a földre borulva imádkozott. Ezután a jelenlévő püspökök kézrátétele, illetve az ezt követő felszentelő ima által adatott át az egyházi rend rend teljessége az új püspöknek. Utána Erdő Péter az új püspök fejét megkente olajjal, majd az evangéliumos könyvet feje fölé terjesztette, valamint a főpapi jelvényeket: a püspöki gyűrűt, a mitrát – püspöksüveget – és a pásztorbotot vehette át Berta Tibor, aki ezután elfoglalta püspöki joghatóságát szimbolizáló székét. Az újdonsült püspök békecsókot váltott előbb a főszentelővel, majd a társszentelőkkel, minden püspöktársával és a jelenlévő papsággal, akik ezáltal kifejezését adták fiúi engedelmességüknek és hűségüknek.

A szertartás az Eucharisztia liturgiájával folytatódott, melyet már az újonnan fölszentel püspök vezetett. A szentmise végén felhangzott a Te Deum, miközben az új püspök áldást osztva végighaladt a templomhajóban.

A szertartást követően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felolvasta Orbán Viktor levelét, amelyben a miniszterelnök hangsúlyozta: sokak szemében különösnek tűnhet, hogy egyházi személy szentelése katonai tiszteltadással párosul, de egy több, mint ezer éves, keresztény gyökerekkel rendelkező, Szűz Mária oltalmába ajánlott, történelme során pedig hite és kultúrája védelmében megannyi harcot megvívott ország esetében teljesen természetes dolog, hogy az Egyházat és a Magyar Honvédséget szoros kötelék fűzi össze. „A magyar történelem a ránk zúduló túlerővel szembeni helytállás krónikája, amelyhez katonáinkat nemcsak tényleges, hanem lelki fegyverzettel is fel kellett vérteznünk, a látható ellenségekkel szemben éppúgy, mint a láthatatlanokkal” – tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök levelében megemlékeztetett arról, hogy Berta Tibor neve a hadseregben végzett, több mint negyedszázados szolgálatának köszönhetően szinte egybeforrt a tábori lelkészi munkával, valamint azzal a figyelemmel és gondoskodással, amellyel a kötelékébe tartozó katonák életét végigkísérte, mindennapjait segítette, a kereszteléstől, a házasságkötésen át, a földi életből való eltávozásig – állt a levélben.

„Ez az első alkalom a tábori lelkészi szolgálat több mint negyed évszázados újjászervezése óta, hogy az ordinariátus saját papja lehet részese tábori püspöki kinevezésnek” – hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárcavezető emlékeztetett: Berta Tibor dandártábornok, Magyarország, a Magyar Katolikus Egyház, a magyar katonák és családtagjaik mindennapi áldozatos szolgálatának köszönhetően érdemelte ki a katonák tiszteletét és elismerését. „Arra kérlek, így folytasd tovább” – mondta a honvédelmi miniszter.

A II. vatikáni zsinat dokumentumát idézve Benkő Tibor rámutatott: akik katonáskodva szolgálják a hazájukat, ne másnak tekintsék magukat, mint olyanoknak, akik a népek biztonsága és szabadsága felett őrködnek. S míg szolgálatukat ebben a szellemben végzik, valóban a béke megszilárdulásához járulnak hozzá. „Napjainkban a Honvédségen belül már nem kérdés a tábori lelkész létjogosultsága, az otthonuktól távol lévő, sok esetben más kultúrával és más vallási környezetben szolgáló katonák lelki és vallási szolgálata, a bajtársi veszteségek feldolgozásának segítése, a békeidejű lelkigondozás elképzelhetetlen nélkülük” - jelentette ki Benkő Tibor, aki kiemelte azt is, hogy ebben a szolgálatban két olyan hivatás ötvöződik, amelynek középpontjában az ember áll, és ez a két áldozatos szolgálat csak hivatásként képzelhető el.

A honvédelmi miniszter teljes beszéde az alábbiakban olvasható.

Kedves Berta Püspök Úr!

Eminenciás Erdő Péter Bíboros Úr!

Tisztelt Kövér László Házelnök Úr!

Boross Péter Miniszterelnök Úr!

Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Excellenciás Püspök Atyák!

Miniszter-helyettes és Államtitkár Úrak!

Tábornok Urak!

Tisztelt Főtisztelendő Katonalelkészek!

Öröm számomra, hogy ezen a jeles napon, Berta Tibor dandártábornok úr püspökké szentelésén és katonai ordináriusként történő beiktatásán köszönthetem Önöket.

Tibor atyával eltöltött több éves közös katonai szolgálatunk, a mostani köszöntőben talán megengedi a személyes, közvetlen szavakat.

Szeretném bejelenteni, hogy ez az első alkalom a Tábori Lelkészi Szolgálat több, mint negyed évszázados újjászervezése óta, hogy az ordináriátus saját papja lehet részese tábori püspöki kinevezésnek.

Kedves Tibor! szívből gratulálok ehhez a megtisztelő és kiérdemelt elismeréshez! Tudom, ismerve szerénységed, hogy a kinevezéssel járó feladatot, - úgy ahogy eddigi pályafutásod során tetted - továbbra is alázatos szolgálatnak tekinted. Magyarország, a magyar egyház, a magyar katonák és családtagjaik mindennapi, áldozatos szolgálatának.

Tibor! Így, és ezáltal érdemelted ki a katonák tiszteletét és elismerését, ezért arra kérlek így folytasd tovább!

Tisztelt Püspök Atya! Kedves Tibor!

Zsinati dokumentumban olvashatjuk: „Akik katonáskodva szolgálják hazájukat, ne másnak tekintsék magukat, mint olyanoknak, akik a népek biztonsága és szabadsága felett őrködnek. S míg szolgálatukat valóban ebben a szellemben végzik, valóban a béke megszilárdulásához járulnak hozzá.”

Napjainkban a honvédségen belül már nem kérdés a tábori lelkészet létjogosultsága. Az otthonuktól távollevő, sok esetben más kultúrában és vallási környezetben szolgáló katonák lelki és vallási szolgálata, a bajtársi veszteségek feldolgozásának segítése, a békeidejű lelkigondozás elképzelhetetlen nélkülük.

A szolgálatra Szent II. János Pál pápa a kumulatív szót használta. Azaz felerősítenek, fókuszálnak, összegyűjtenek. Lelkészek és katonák egyben. Ebben a szolgálatban két olyan hivatás ötvöződik, amelynek a középpontjában az ember áll, és ez a két áldozatos szolgálat csak hivatásként képzelhető el.

Jól tudjuk, a testi edzettség fontos, de önmagában nem elegendő, mert a lélek harmóniájára szükségünk van ahhoz, hogy békében éljünk önmagunkkal és a minket körülvevő világgal. A katona feladata a béke megteremtése, de a katonai helytálláshoz, a katonai képességek kibontakoztatásához elengedhetetlenül fontos a lélek ápolása. Így a tábori lelkészek küldetésének egyik fő célja annak segítése, hogy a katona a rendkívüli, esetenként embertelen helyzetekben is, igaz ember maradhasson.

Tisztelt Püspök Atya! Kedves Tibor!

Óvó tekinteted közel harminc esztendeje támasza a Magyar Honvédségnek. Te jelen voltál valamennyi fontos, történelmi pillanatában, legyen az laktanya, kiképzés, gyakorlótér, vagy misszió, és jelen voltál sok katonánk életének fontos állomásán, mint a keresztelések, esketések, vagy a végtisztességek megadásán.

Te azt vallod, hogy a katonákhoz való személyes odafordulás a lelkipásztori szolgálat lényege, hiszen katonáinknak tudniuk, érezniük kell, hogy mindenkor, minden körülmények között számíthatnak lelkészükre.

A püspöki címeredben megjelenő oroszlán is ezt szimbolizálja, ami egyfelől az erő és bátorság jelképe, ugyanakkor Szent Jeromos jelképállata is. Jeromosról tudjuk, hogy élete szakadatlan küzdelem volt. Munkabírása, a Szentírás szolgálatába állított tudásszomja, önmagával szemben tanúsított szigora, az egyház iránti szeretete tiszteletet parancsoló.

Tisztelt Püspök Atya!

A Te 30 éves szolgálatod hasonlóképpen tiszteletet parancsoló és példaértékű. Soha nem futamodtál meg a feladatok elől, és tudom, hogy most is számíthatunk majd rád ebben a rendkívül nehéz pandémiás időszakban is, amikor a tábori lelkészi szolgálatra még több kötelesség hárul: erősen kell fognotok katonáink és családtagjaink kezét a megpróbáltatások során.

Ferenc pápa 2021. februárjában nevezett ki Magyarország katonai ordináriusává. Ugyanezen napokban azt mondta a Szent Péter téren a vele együtt imádkozó híveknek: „Vigyük el Isten gyöngédségét a szenvedő emberiségnek. Ez az egyház küldetése – elvinni Isten gyöngéd szeretetét a világba”.

Hiszem, hogy e gondolatok jegyében lépsz új hivatalodba és töltöd be ordináriusi és püspöki hivatásodat. Olyan időszakban, mint a mostani világjárványhelyzetben is, a püspököknek őrködniük, felügyelniük kell a rájuk bízottakat. Tudom, hogy ezt fogod tenni. Helyt fogsz állni hittel, alázattal, tudással, ahogyan eddig is tetted.

Huszonhét évvel ezelőtt kaposvári káplán voltál, amikor Ladocsi Gáspár tábori püspök felhívott és kérte, hogy titkárként segítsd a munkáját, az akkoriban megalakuló ordináriátust. Idézem nemrég mondott szavaidat: „Miután igent mondtam, sosem bántam meg döntésemet. Megszerettem ezt a munkát és azóta is jó szívvel szolgálok katonai lelkészként.”

Kívánom, hogy ez az érzés új hivatalodban tovább kísérjen.

Ehhez kívánok neked erőt és egészséget!

Püspök Atya! Kapisztrán Szent János, a katonalelkészek védőszentje segítsen téged és a rádbízottakat!

Ezt követően Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoka fejezte ki jókívánságait Berta Tibor püspökké szentelése alkalmából. Mint fogalmazott: Berta Tibor életpályájának mostani állomása egy újabb misszió, amely a hatalmas felelősség mellett hihetetlen lehetőségeket is kínál, hiszen az idáig tartó úton szerzett tapasztalatokat a szolgálati ág vezetőjeként kamatoztathatja, szemléletével a felnövekvő új generációnak pedig továbbra is irányt mutathat. „Az önre bízott katonák a haza szolgálatára esküdtek fel. Kérem, hogy ahogy eddig is tette, úgy ezentúl is gyámolítsa, patronálja az önhöz fordulókat, mindazokat, akik a honvédelem ügyéért fáradoznak, így szolgálatuk ezáltal még teljesebbé tudjon válni” – tette hozzá.

Az eseményen felolvasták Bíró László püspök emeritus katonai ordinárius levelét is, amelyben utódjának gyümölcsöző püspöki szolgálatot kívánt. „Kedves Püspöktestvérem! Ebben az órában az apostolutódok sorába kerültél, és részesültél a papság teljességében. Szolgálatod a jövőben nem pusztán szorgalom és saját akaratú küzdelem. Jelen korunk elvesztette a szent iránti fogékonyságot, püspökké szentelésed sokak számára csak egy esemény, jobb esetben egy szertartás, de neked az örök életre szóló ajándék” - írta 

A rendezvényen - amelyen közreműködött a Légierő Zenekar Veszprém - beszédet mondott még Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, valamint Takács Tamás ezredes, a lelkészi kar vezetője.