Kereszténydemokrata adventi lelki napot tartottak Vácott

A KDNP Pest megyei szervezetének egyházügyi munkacsoportja lelki napot hirdetett meg, melyre 2021. december 4-én, Damaszkuszi Szent János, egy 7. századi közszereplő, korabeli „kereszténydemokrata” emléknapján került sor.

Gaal Gergely

A lelki napot Gaal Gergely, a Pest megyei szervezet elnöke nyitotta meg, majd a program Főtisztelendő Marton Zsolt megyéspüspök által bemutatott szentmisével kezdődött. Ezt követően egy kötetlen beszélgetés keretében további útravalót kaptunk püspök úrtól. A napjaink számos kihívását érintő homíliájában püspök úr rámutatott, milyen fontos nekünk, keresztényeknek, hogy minden esetben támaszkodjunk az imára: akár egy tárgyalás előtt, akár fontos döntések meghozatalakor, hiszen Isten országának építésén fáradozva is akkor lehetünk a legeredményesebbek, ha törekszünk arra, hogy mindig az Istennel együtt cselekedjünk.

Marton Zsolt a lelki napon

A KDNP szerepéről a mai magyar politikában püspök úr elmondta, hogy egy kereszténydemokrata politikai közösségnek különös felelőssége, hogy a lelkiismeret hangjaként működjön a mindennapi politikai életben.

Csókay András

A délután folyamán Csókay András és Zsuffa Tünde tanúságtételét hallgattuk meg. A világhírű idegsebész főorvos bemutatta, hogy orvosmissziói során mekkora ereje volt az imádságnak, és milyen fontos volt a Szentlélek folyamatos jelenléte akár a nigériai műtőkben, akár a bangladesi sziámi ikrek szétválasztása során.  Csókay András hiteles példáját adta annak, hogy az imádságnak mekkora ereje van: a kitűnő orvosi megoldások ötletei rózsafüzér- imádsága közben jutottak eszébe; elmondása szerint minden vizitet és minden műtétet imával kezd.

Csókay András

Beszélt arról, hogy milyen veszélyes az, ha a keresztény ember hite a szakmai sikereire tekintettel önhittségbe fordul. Csókay András tanúságtétele mindannyiunk számára hasznos segítséget adott, hogy a hitben megerősödve dolgozzunk tovább Istennel a hazáért és a szabadságért.

Zsuffa Tünde író, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke tanúságtételében megrendítő őszinteséggel beszélt életéről, családjáról, arról, hogy milyen példát kapott édesapjától, miként örökíthető át a hit a családon belül, és hogy az ember számos keresztet visel életében, de Istennel megerősödve mindig fel kell és fel lehet állni.

Zsuffa Tünde

Az írónő példája minket, kereszténydemokratákat megerősít abban, hogy komoly feladatunk, helyünk és küldetésünk van a világban: politikai közösségként is viselve a keresztjeinket mindig tudnunk kell, hogy velünk van az Isten, és tőle indulva, vele együtt járva az utunkon hozzá érhetünk el.

Kereszténydemokrata közösségként nagyon fontos, hogy a közös hitélmény, a tanúságtételek által közösen átélt megrendülés, és az együttimádkozás során megerősödjünk ne csak politikai, hanem keresztény közösségként is.

Váci lelki nap

A KDNP szervezete számára különösen fontos, hogy ne csak érdekközösségként és a keresztény-konzervatív értékek védőbástyájaként működjünk, hanem a magyar és európai polgárok számára is egyértelműen hiteles keresztény közösségként összetartva, együtt imádkozva és a keresztjeinket közösen hordozva, mint egy nagyra nőtt ökumenikus egyházközség, építsük a jövőt, ápoljuk évezredes hagyományainkat. A közös hitünk és a hitünk közös gyakorlása, az együttimádkozás azok az építőelemek, amelyek megerősíthetik közösségünket. A KDNP Pest megyei szervezetének 2021. december 4-i lelki napja egyszersmind hagyományteremtő céllal is lett megrendezve.

Szabó Zoltán

Fotók: Ambrus Marcsi