Latorcai János: A kereszténység nem csak hitrendszer, hanem gyakorlati útmutatás az élet minden területén

A Kereszténydemokrata Néppárt Békés Megyei Szervezete a párt alakulásának 75. évfordulója alkalmából készült, „A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka” című könyv sajtónyilvános bemutatóját szervezte meg Almáskamaráson. A rendezvényt a Kereszténydemokrata Néppárt, a Barankovics István Alapítvány, az Almáskamarás Község Önkormányzata és az Almáskamarási Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.

Latorcai János (KDNP), az Országgyűlés alelnöke megnyitja „A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka” című könyv sajtónyilvános bemutatóját (Almáskamarás, 2020.02.26.)

A rendezvényt Latorcai János (KDNP), az Országgyűlés alelnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának elnöke az alábbi ünnepélyes mondatokkal nyitotta meg:

„Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Atya!
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Választmányi Elnök Úr!
Egyházi és világi elöljárók! Kedves Hölgyeim és Uraim!

A XIX. század végén, különösen a Rerum Novarum pápai enciklika 1891-es kiadását követő időszakban Európa-szerte egyre több hívő keresztény fordult a politika felé és kezdett foglalkozni azokkal a társadalmi, szociális és gazdasági problémákkal, igazságtalanságokkal, melyeket az akkori politikai elit igyekezett elkendőzni.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök és Latorcai JánosKiss-Rigó László Szeged-csanádi megyés püspök és Latorcai János (KDNP), az Országgyűlés alelnöke „A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka” című könyv sajtónyilvános bemutatóján (Almáskamarás, 2020.02.26.)

Közös volt bennük, hogy már ekkor, megérezték a kommunizmus hangzatos szavak mögé rejtett valódi veszélyét. Ezek az emberek azt is, felismerték, hogy a kereszténység nem csak hitrendszer, hanem világnézet is, kulturális szemlélet és társadalomtudományi alapvetés, amely gyakorlati útmutatást jelent az élet minden területén.

Grófoktól a szegény sorsú emberekig, klerikusoktól a laikusokig, tudós professzoroktól a nép egyszerű fiaiig sokan tették magukévá ezt a világlátást. Köztük azok a kiemelkedő magyar személyiségek, akiknek az életútját „A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka” című, ma bemutatásra kerülő könyvből részletesen megismerhetjük.

Miklós PéterMiklós Péter történész, a hódmezővásárhelyi tornyai János Múzeum igazgatója, az Emlékpont múzeum intézményvezetője, a kötet egyik szerzője a könyvbemutatón (Almáskamarás, 2020. 02. 26.)

Többségük, 1944-ben részt vett a Barankovics István vezette Demokrata Néppárt megalapításában, vagy éppen szellemi iránytűként segítette azok munkáját, akik nyílt politikai szereplést vállaltak két diktatúra szorító ölelésében.

„Se fasizmus, se kommunizmus, se szabályok nélküli rablógazdaság, se kollektivizmus!” - vallották. Lényegében a harmadik utat keresték egy akkor végtelenül polarizálódott világban. Ennek az útkeresésnek az egyik kiemelkedő tanúságtevője volt az itt, Almáskamaráson született Károlyi Bernát, ferences szerzetes.

Bernát atya a politikai folyamatokba a nyilasok uralta időben kapcsolódott be és embermentőként múlhatatlan érdemeket szerzett.  

Latorcai János„A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka” című könyv sajtónyilvános bemutatóját követően megemlékezésre, koszorúzásra került sor Károlyi Bernát ferences vértanú emléktáblájánál a templomnál (Almáskamarás, 2020.02.26.)

Az orosz front közeledtével Kecskemétre kerülve lényegében ő igazgatta a várost, biztosítva a túlélés reményét. Kínában szerzett missziós tapasztalatai révén pontosan tudta ugyanis, hogy a magukat felszabadítónak nevező szovjet seregek, valójában kommunista hódítók, akik nem tisztelnek sem Istent sem embert.  

A kezdetektől fogva szembehelyezkedett a kommunista propagandával. Az 1947-es országgyűlési választásokon a Demokrata Néppárt színeiben mandátumot nyert, de egyházi felettesi kérésére arról lemondott. A megtorlást azonban így sem kerülhette el.
1949-ben az ÁVH letartóztatta, majd koholt vádak alapján, brutális kínvallatásokat követően elítélték. Az elszenvedett kínzások és az embertelen körülmények miatt a börtönben kiújult betegsége következtében, a rabkórházban hunyt el. Sokat elmond az akkori időszak embertelenségéről, hogy Károlyi Bernát atya a végső feloldozást és szentáldozást annak a bátor ápolónőnek köszönhette, aki orvosi ruhába bújtatott rendtársát becsempészte be hozzá.  

Almáskamarás, Latorcai János koszorúzsaKárolyi Bernát ferences vértanú emléktáblájának megkoszorúzása: (balról jobbra) Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt országos választmányi elnöke, Szebellédi Zoltán, a KDNP Békés megyei elnöke és Kiss-Rigó László Szeged-csanádi katolikus megyés püspök (Almáskamarás, 2020. 02. 26.)

Károlyi Bernát atya igen aktív ferences szerzetes volt, aki számos nehézséget és konfrontációt vállalt. Az embereken való segítés és az odaadó lelkület jellemezte hivatását. Több alkalommal is elmenekülhetett volna, de itt maradt, kitartott és haláláig védte a rábízott nyájat.

Azt hiszem, nehéz lenne barátjánál, Barankovics Istvánnál jobban jellemezni őt, aki így írt róla: Bernátban megtestesült az a ferences szellem, amely a nagy dolgokat hősi gesztusok nélkül cselekszi, s a jót – még ha halálos veszéllyel jár is – olyan egyszerűen teszi, mintha egy karéj kenyeret szelne a szegényeknek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Bernát atya tragikus életútja sajnos közel sem egyedülálló.
Hasonló sors adatott azoknak is, akik előtt a ma bemutatásra kerülő könyvvel tisztelgünk.
Elhallgattatás, kényszerű emigráció vagy halál. A kommunista diktatúra a kereszténydemokrata politikának jó négy évtizedig esélyt sem adott. A rendszerváltás folyamata hozta el az újrakezdés lehetőségét.

1989-ben Kereszténydemokrata Néppárt néven újjáalakult az egykoron Barankovics István vezette párt. Ezt azonban már kevesen élhették meg azok közül, akik a két istentelen diktatúra halálos harcának idején életüket is kockáztatva próbálták egy keresztényi értékeket teremtő útra vezetni Hazánkat.

Akiknek ez megadatott, - hogy csak néhány nevet említsek: Keresztes Sándor, Kovács K. Zoltán, Matheovits Ferenc, és Varga Laci bátyánk, - korukat meghazudtoló lendülettel kezdték meg az újjáépítést.

Az 1992-es gödöllői kongresszuson megszületett a párt hivatalos programja, mely már egy a XXI. századra készülő modern párt cselekvési terve volt, ugyanakkor folytatása a Demokrata Néppárt által fél évszázada lefektetett elveknek és megoldásoknak.

AlmáskamarásKárolyi Bernát ferences vértanú emléktáblája (Almáskamarás, 2020. 02. 26.)

Az azóta eltelt közel három évtized alatt, a Fidesszel létrehozott pártszövetségnek köszönhetően, számos célkitűzésünket megvalósítottuk.  
Csak néhányat kiemelve: 2011-ben megszületett az új alkotmány, a kereszténydemokrata szellemiségű Alaptörvény. De sikerült egy olyan gazdaságpolitikát is kialakítani, mely az uralkodó neoliberális szemlélettel szemben nem fogyasztókat és piaci szereplőket, hanem embereket lát a döntések meghozatalakor.
A családi adózás bevezetésének, az anyasági és otthonteremtési támogatások köre bővítésének és más hasonló juttatásoknak köszönhetően pedig Hazánk a családtámogatási célokra GDP-arányosan az Európai Unió legtöbbet fordító államai közé került.
Megteremtettük az iskolai hitoktatás feltételrendszerét és jelentős összegekkel támogatjuk a hazai egyházakat is. Törekszünk arra, hogy az oktatásban, a szociális ellátásban és a társadalom formálásában újra betölthessük történelmi szerepünket.

Mindezek az intézkedések azt mutatják, hogy nemcsak a szavak, hanem a tettek szintjén is kereszténydemokrata alapokon álló kormány vezeti Hazánkat.

A KDNP egyik legfontosabb feladata ebben az együttműködésben, hogy hitelességét megőrizve képes legyen egy, a keresztény értékek és az egyházak társadalmi tanításán alapuló politika érvényre juttatására, amely iránytűként szolgál a legnehezebb kérdések megválaszolása során is, legyen szó akár országépítésről, akár a teremtett világ megóvásáról.

Latorcai János AlmáskamarásonMegemlékezés Károlyi Bernát ferences vértanú emléktáblájánál (Almáskamarás, 2020. 02. 26.)

Ebben a felelősségteljes és nem egyszerű munkában szerencsére van kikre támaszkodnunk, de tanulnunk kell azoktól is, akiket a ma bemutatásra kerülő könyvből megismerhetnek. Példát kell merítenünk megalkuvást nem tűrő, erényes életükből, s miként Barankovics István írta Bernát atya halálhíréről értesülve: lelki békéjükért, nincs is hatásosabb ima, mint követni őket.   

Cselekedjünk hát ennek megfelelően emelt fővel viselni saját keresztünket és örömmel megélni életünk minden pillanatát.

Isten éltessen valamennyiünket, köszönöm, hogy meghallgattak!"

A Gyula Televízió összeállítása a rendezvényről: