Latorcai János: Úgy kell garantálnunk a polgárok biztonságát, hogy közben tiszteletben tartjuk az egyének alapvető jogait

Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke Kövér László házelnök megbízásából részt vett az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciáján Strasbourgban, amelyet az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából szerveztek.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos Választmányának elnöke beszédet mond az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciáján Strasbourgban, amelyet az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából szerveztek. (Strasbourg, 2019.10.24. Fotó: :Sandro Weltin, Copyright: Council of Europe)

Az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciája szerepe megkérdőjelezhetetlen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető emberi jogok területén. Az évforduló kapcsán külön örömre, hogy ebben az évben sikerült megoldást találni a szervezet évek óta húzódó válságára, amely alapjaiban veszélyeztette annak működését. Fontos, hogy az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciája így megőrizte páneurópai jellegét, amely a jelenlegi, belső konfliktusokkal terhelt időszakban mindenképpen pozitív üzenet.

Dr. Latorcai János a konferencia „Közös európai otthonunk: a következő 70 év” című napirendi pontjához szólt hozzá.

 Latorcai JánosLatorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos Választmányának elnöke beszédet mond az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciáján Strasbourgban, amelyet az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából szerveztek. (Strasbourg, 2019.10.24. Fotó: :Sandro Weltin, Copyright: Council of Europe)

A teljes hozzászólás

Tisztelt Elnök Asszonyok, Elnök Urak!
 
Nagy öröm, hogy az idén 70 éves Európa Tanács Európai Parlamenti Elnökök konferenciája évek óta húzódó válságra végre olyan megoldást sikerült találnunk, amelynek eredményeként az megőrizhette páneurópai jellegét.

Ez azért is annyira fontos, mert bár 30 éve megszűnt Európa kelet-nyugati széttagoltsága, kontinensünk továbbra is törésvonalak által szabdalt. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy közös európai otthonunkról és az elkövetkezendő 70 évről ma vitákat folytathassunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nekünk, mint a népképviseleti alapon szerveződő parlamentek vezetőinek nagy a felelősségünk abban, hogy csökkentsük a polgárok és a politikusok közötti távolságot. Látható, hogy sok helyen a politikai elit eltávolodott a választópolgároktól, és nem meghallani, hanem saját víziójáról meggyőzni akarja az embereket, miközben azokat, akik képesek a nép hangját meghallani sokszor populistának bélyegzik.

A populista politizálást valóban kerülni kell, de ez sohasem vezethet elitista kormányzáshoz. Soha nem feledhetjük, hogy démosz nélkül nincsen demokrácia! Mi magyarok az elmúlt években a közvetlen demokrácia elvét követve kértük ki a választópolgárok véleményét, a migráció, a határok védelme és a terrorizmus, valamint a családok támogatása kérdéseiben.

Számos európai ország politikai vezetése a kontinensünkre érkezők emberi jogait hangsúlyozva nem vesz tudomást sem az ott évszázadok óta élő őshonos kisebségek, sem az adott ország lakosságának emberi jogairól, félelmeiről, s az ebből fakadó napról napra mélyülő társadalmi megosztottságról.

E téren azt gondolom minden országnak szuverén joga meghatározni, hogy mikor és kik számára nyitja meg a határait.

Tökéletesen egyetértek a háttéranyag készítőivel abban, hogy a terrorizmus elleni küzdelemmel összefüggésben úgy kell garantálnunk a polgárok biztonságát, hogy közben tiszteletben tartjuk az egyének alapvető jogait, és elkerüljük egész csoportok megbélyegzését. Ennek azonban kiemelkedően fontos feltétele, hogy nem importáljuk a problémás térségek konfliktusait Európába, hanem azokat ott helyben próbáljuk megoldani.

Latorcai JánosLatorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos Választmányának elnöke beszédet mond az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciáján Strasbourgban, amelyet az Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciája megalapításának 70. évfordulója alkalmából szerveztek. (Strasbourg, 2019.10.24. Fotó: :Sandro Weltin, Copyright: Council of Europe)

A másik fontos tényező az, hogy közösséget csak azokkal lehet vállalni, akik maguk is hajlandók erre, azaz elfogadják annak az országnak a törvényeit és szokásait ahol élni akarnak. Ez azért is rendkívül kiélezett kérdés, mert néhány vallás erkölcsi és társadalmi tanítása ellentétes az európai jogi környezettel. Elég, ha példaként a nők jogaira, társadalmi szerepére utalok.  

A nők szerepével kapcsolatban szeretnék reflektálni a vitaindító dokumentumban foglaltakra, miszerint egyre hangosabb a nemek közötti egyenlőséggel szembeni ellenállás. Hangsúlyozni szeretném, hogy a gender törekvések elutasítása nem mosható össze a nők elleni erőszak elfogadásával. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az EU Alapjogi Ügynökségének jelentése a nők elleni erőszakról, mely szerint az Unióban minden harmadik nő 15 éves kora után megélt már fizikai vagy szexuális erőszakot. A legrosszabb a dán, a legkevésbé rossz a lengyel adat.

Mi, magyarok a lengyelekhez hasonlóan inkább pozitív példát jelentünk e téren. Elgondolkodtatónak tartom, hogy a nemi egyenlőség állítólagos korlátozottsága okán a sokszor kritizált Lengyelországban a legbiztonságosabb a hölgyek élete.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kihívások tehát akadnak bőven, de éppen az elmúlt hetven év bizonyította be, hogy a párbeszéd és az együttműködés a legjobb eszköz közös értékeink megóvására. Ehhez bizalomépítésre van szükség, melynek alapja az Európa Tanács Európai Parlamenti Elnökök konferenciája egyezményeiben vállalt kötelezettségek következetes betartása lehet. Hát ehhez kívánok mindannyiunknak eltökélt munkát és sikereket.

Latorcai JánosAz Európa Tanács Európa Parlamenti Elnökök konferenciájának résztvevői Strasbourgban. Latorcai János, felső sor, jobbról a harmadik. (Strasbourg, 2019.10.24. Fotó: :Sandro Weltin, Copyright: Council of Europe)