Tisztelet Rákóczinak és azoknak a Hősöknek, akik a magyar szabadságért küzdöttek!

Id. Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke Vejkey Imrével közösen tartott hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy javasolja az országgyűlésnek, hogy a 2019-es évet nyilvánítsa Rákóczi Emlékévnek. Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese beszédében a vezérlő fejedelmet és a magyar szabadságért harcoló hősöket méltatta és a magyar nép szabadság-szeretetét hangsúlyozta.

Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese és id. Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke (Fotó: Duba Máté)

Az Országgyűlés 2015. március 17-én ellenszavazat nélkül II. Rákóczi Ferenc Emléknapjává nyilvánította március 27-ét.

A Parlament előtt, Rákóczi Ferenc fejedelem szobra előtt tartott sajtótájékoztatón id. Lomniczi Zoltán rámutatott, hogy a magyar nép szabadságszeretetét mutatja az, hogy történelmünk leghosszabb szabadságharcában – 1703-1711 között, majd ezt követően 1848-49-ben és 1956-ban is kiállt nemzete függetlenségéért.

id. Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke (Fotó: Duba Máté)

Ezért az országgyűlésnek javasolja, hogy a 2019-es évet nyilvánítsa Rákóczi Emlékévnek.

Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezetőjének beszédét az alábbiak változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindenekelőtt tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket II. Rákóczi Ferenc közelgő Emléknapja alkalmából, s engedjék meg, hogy a Kereszténydemokraták szívélyes üdvözletét átadjam, s ezáltal annak a magyar Parlamentnek és Kormánynak az üdvözletét, mely 4/2015. számú OGY határozatával II. Rákóczi Ferenc születésének napját, március 27-ét emléknappá nyilvánította.

Tudniuk kell, hogy Rákóczi nevét 1711 után kifejezetten tiltotta az akkori hatalom. Annyira féltek a Rákóczi kultusztól, melyet táplált a magyar nemzet és a Szent Korona népei által 1703-1711 között megélt közös történelem, hogy az 1715. évi 49. törvénycikkel a Rendi Országgyűlés a Vezérlőfejedelmet és kuruc bujdosótársait egyenesen a szabadság megrontójának nyilvánította.

Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese (Fotó: Duba Máté)

A Rákóczi kultusz azonban, mindezek ellenére, a törvényen kívüliségben is csak tovább erősödött, mert mindenki tudta, hogy a vezérlőfejedelem Magyarországért és a magyar nemzet szabadságáért küzdött és harcolt a megszálló hódítókkal szemben.
Mint ahogyan a sötétség nem tudja legyőzni a világosságot, úgy pürrhoszi győzelmet arató hódítók, sem tudták legyőzni Rákóczi hitelességét!
Mi kereszténydemokraták ma is hittel követjük vezérlő nagyfejedelmünk jelmondatát, mely így hangzik:
„Cum Deo pro patria et libertate” vagyis „Istennel a hazáért és a szabadságért”!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindez azt jelenti, hogy a legendás jelmondatával II. Rákóczi Ferenc nagyfejedelmünk nem az akkori kor valamely bálványa előtt tett hódolatot, hanem kifejezetten és csak az Isten ezelőtt, Őt tekintve origónak!

Nagy tanulság ez nekünk, a fogyasztói társadalom XXI. századi emberének, hogy ne feledkezzünk meg a bennünk szunnyadó halhatatlan lélekről, és ne a materializálódott gondolkodást kövessük!
A lélek nélküli emberi ész logikája ugyanis nem elegendő arra, hogy pozitíven bevilágítsa jövőnket, mégha apró felvillanásai is vannak.
Legyünk büszkék a Rákóczi-féle lélek világosságára, a szabadság és az emberi méltóság eszményére, mely a világ többi részét megelőzően, hódította meg először a magyar lelkeket!

Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese és id. Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke (Fotó: Duba Máté)

Tisztelet tehát Rákóczinak és azoknak a Hősöknek, akik a magyar szabadságért küzdöttek!

Drága Hőseink!

Tőletek azt tanultuk, hogy a Haza minden előtt!
Tőletek azt tanultuk, hogy nincs reménytelen helyzet, csak bátor és hős emberek vannak!
Tőletek azt tanultuk, hogy nem másokon, hanem csak rajtunk múlik Hunnia jövője!
Tőletek azt tanultuk, hogy a hazaszeretetből becsület, a becsületből önfeláldozás, az áldozatból hit, a hitből pedig Magyarország feltámadása és újjászületése következik!

A Ti példátok is azt bizonyítja, mint amit az Írás mond:
„ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, akkor egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 24).
A Ti hősiességetek sok termést hozott!

A legfontosabb termés pedig az, hogy ma is létezik keresztény Magyarország!

Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese (Fotó: Duba Máté)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarország, ma újra erősödik, mert kegyelettel adózunk Rákóczi, továbbá az akkori és az évszázadokkal későbbi szabadságharcos hőseink előtt, akik a harcok közepette is, híven teljesítették kötelességüket!
Hálás kegyelettel ezúton is fejet hajtunk előttük!
Fejet hajtunk, mert Magyarországért, édes hazánkért küzdöttek és életüket áldoztátok azért, hogy mi szabadságban élhessünk!

Szabadon, még akkor is, ha vérpaddal fizettek érte!
A meghalt búzaszem ugyanis kikelt, és ezerszeres termést hozott, mert mi itt vagyunk, lelkeinkben most is élnek, eszményüket, Magyarország és a magyarság szabadságát pedig, ma is őrizzük, ma is képviseljük!

Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese és id. Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke (Fotó: Duba Máté)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ne feledjék, nálunk a harcok tétje, soha nem egy idegen föld mohó megszerzésnek a vágya volt, soha nem a szomszéd gyűlölete volt, hanem a harcok tétje mindig a keresztény Magyarország és a magyar szabadság fennmaradása volt!
Ezért ma is, „vitám et sangvinem”!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ne feledjék, sikeres jövőnk azon áll vagy bukik, hogy az értékes múltunkat, keresztény értékeinket, és a mindezeket jelképező dicső személyeket megfelelően tiszteljük-e, vagyis vannak-e emléknapjaik, amikor tetteire megbecsüléssel emlékezünk és hálát adunk azért, hogy történelmünket méltón formálták.
A Rákóczi emléknap történelmi jelentőségű, ugyanis szabadságharcos elődünkre való emlékezés megerősít minket, ma élő nemzedéket abban, hogy az elődeink által megőrzött legjobb hagyományainkat tovább éltessük, tovább képviseljük.
Megerősít bennünket abban, hogy mi is megcselekedjük mindazt, amit dicső ősök örököseiként, a történelem színpadán, „Cum Deo pro patria et libertate!” vagyis „Istennel a hazáért, és a szabadságért!” meg kell cselekednünk!

Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese (Fotó: Duba Máté)

Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

Budapest, 2018. március 26.

Dr. Vejkey Imre