Tolna megyéért díjat kapott Süli János

A korábbiakhoz képest szűkebb körben ünnepelt a Tolna Megyei Önkormányzat szeptember elsején, Dombóváron. A jeles napon Tolna megyéért kitüntetésben részesült Süli János miniszter, Paks és térsége kereszténydemokrata országgyűlési képviselője.

Tolna megyeBalról jobbra: Orbán Attila, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, a KDNP megyei elnöke, Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere, Süli János (KDNP) országgyűlési képviselő, tárca nélküli miniszter és Potápi Árpád János (Fidesz) országgyűlési képviselő, a Miniszterelnökség államtitkára (Fotó: teol.hu)

321. esztendővel ezelőtt kapott pecséthasználati jogot Tolna vármegye, amire az idei Megyenapon méltó módon emlékezett meg a helyi illetve megyei vezetőkből álló vendégsereg. Ünnepi beszédet mondott Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Felszólalt Süli János is, aki viszont a kitüntetettek nevében mondott köszönőbeszédet. A miniszter kapta idén a Tolna megyéért díjat, s rajta kívül további tíz megyegyarapító életútját, a közösségért valamint a térségért végzett munkáját ismerték el. Pintér Szilárd polgármester pohárköszöntőjében üdvözölte a vendégeket. Hamarosan a várossá válás 50. évfordulójára is ünnepség keretében emlékeznek meg.

Ünnepi ülésre gyűlt össze a Tinódi Házba a Tolna Megyei Közgyűlés. A vírushelyzet miatt nem volt teljes a meghívotti kör, elsősorban az államigazgatás szereplőit, illetve a településvezetőket invitálták. A vendégek között szerepelt Orbán Attila alelnök, dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző, valamint dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott. A zenei megmérettetéseken jelesül szereplő helyi tehetségek adtak műsort.

A Vén zászlótartó című Petőfi verset idézte beszédében Fehérvári Tamás. Az elnök szerint ma is érvénnyel bír a költemény, hiszen a zászlóhordozók a közös identitás jelképét tartják a magasba. Ez a megye feladata is – magyarázta. A lobogó hordozója a legnehezebb órákban is állhatatosan tart előre, óvja a megmaradás zálogát. Fehérvári a megye önazonosságának erősítését nevezte meg fő célként, amihez a közösségek egységének megteremtését tartja egyetlen járható útnak – utalt a megyei önkormányzat Tolna109 ciklusprogramjára. Úgy fogalmazott: azon múlik fennmaradásunk, hogy képesek vagyunk-e azt a bizonyos zászlót mindannyian tartani, mi több, hordozni. Ezt a nemes feladatot csak azok vállalják, akik nem teherként vagy fizetséget remélve cipelik, hanem a legszentebb lobogóként, büszkén emelik az ég felé. A megyei önkormányzat is zászlóhordozó. Tolna megye címeres lobogóját tartja, a zászlóalj népes seregét pedig az a 109 település képezi, melyek gyarapodása első számú missziónk volt, és lesz is – húzta alá.

Potápi Árpád János főként a dombóváriakhoz szólt. Márait idézte, miszerint a „csodához bátorság kell”. A helyiek bizonyára nem gondolták, hogy a város az ötvenedik jubileumán a fejlődés pályájára tér. „Dombóvárhoz hasonlóan Tolna megye és annak valamennyi települése azt reméli, hogy azon az úton haladhatnak tovább, ami a fejlődésüket, megerősödésüket jelenti.”

Kitért Dombóvár büszkesége, Buzánszky Jenő hagyatékára is, aki a címeres mezt viselve szerzett dicsőséget szűkebb hazájának. „Szavai ma is azt üzenik nekünk, hogy bárhol, bármilyen poszton is legyünk a pályán, ott kell megállnunk a helyünket. És ahogy a futballban, úgy a falvak, a városok, a megyék és az ország érdekében, közösen vívjuk a csatáinkat, együtt küzdünk a céljainkért. Legyen ez a 2020-as megyenap üzenete” – zárta beszédét a térség honatyája.

Süli JánosSüli János, Paks és térsége országgyűlési képviselője, tárca nélküli miniszter (Fotó: teol.hu)

A megyei nemzetiségi önkormányzatok nyitották a díjátadás sorát. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nívódíját idén Mihalovics Zsolt népzenész érdemelte ki.

A roma közösség érdekében végzett, kimagasló pedagógusi és népzenészi munkája, a térség cigány közösségeinek elhivatott támogatása, a roma fiatalok boldogulása érdekében tett erőfeszítései elismeréseként érdemelt nívódíjat.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat díjazottjai: Hucker Mónika és Koleszár Ferencné.

A Tolna megyei – ezen belül is a kakasdi – német nemzetiség kulturális örökségének ápolásáért, érdekképviseletért, partnertelepülési kapcsolatok létrehozásáért kapott Hucker Mónika, míg a Tolna megyei – ezen belül is a Tolna-Mözs – német nemzetiségi ének-zenei hagyományainak és kulturális örökségének ápolásáért, valamint Tolna város és környéke németségének több évtizeden keresztüli érdekképviseletéért érdemelt Tolna Megyei Németségért Nívódíjat Koleszár Ferencné.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási, sport- és gazdasági életében elért kimagasló érdemek, és rangos életművek elismerését fejezte ki a Megyenapon, összesen kilenc főnek.

Tolna Megye Közbiztonságáért-díj: dr. Pilisi Gábor

Több évtizeden keresztül végzett rendőr szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége, vezetői tapasztalata és Tolna megye biztonságát szolgáló, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül vehette át a díjat.

Tolna Megye Közszolgálatáért-díj: Rauth István

Több mint két évtizedes mentőszolgálatnál végzett lelkiismeretes munkájáért, innovatív megoldásokra törekvő, példaértékű tevékenységéért, mind a Paksi Mentőállomáson, mind a civil életben tanúsított közösséget összekovácsoló jelleméért ismerte el a megye Rauth Istvánt.

Tolna Megye Közszolgálatáért-díj: Balázsné Deák Erzsébet

Lelkiismeretes, precíz és alázatos köztisztviselői szolgálata, kiemelkedő, a köz érdekében végzett humánus szakmai munkája, példaértékű, több évtizedes hivatali életútja elismeréséül került díjazásra Balázsné Deák Erzsébet.

Sipos Márton-díj: Tarr Imre

Az atlétika területén végzett utánpótlás-nevelő tevékenysége, Dombóvár és térségében élő fiatalok sportra való, elkötelezett ösztönzése, s a hazai illetve nemzetközi sikerek elérésében vállalt, kitartó munkája elismeréséül 2020-ban Sipos Márton-díjban részesült Tarr Imre.

Babits Mihály-díj: Orbán György

Szekszárd város és Tolna megye kulturális, művészeti életében évtizedek óta játszott kiemelkedő szerepe, a megye szellemi hagyatékainak őrzésében és a fiatal korosztály kulturális kötődésének megteremtésében való elkötelezettsége, az irodalmi életben előadóművészként és szervezőként való folyamatos és kiemelkedő jelenlétének elismeréséül részesült Babits Mihály-díjban Orbán György.

Beszédes József-díj: Hilcz Ádám

Három évtizedes sikeres vállalkozói tevékenysége, a megye gazdasági életében való eredményes jelenléte, felfelé ívelő és becsülettel végzett, példaértékű munkája elismeréséül 2020-ban Beszédes József-díjat vehetett át Hilcz Ádám.

Bezerédj István-díj: Dr. Simon Mária

Bezerédj István-díjat érdemelt ki a Bonyhád térségében élő gyermekek egészségmegőrzésében vállalt missziójáért, az egészségügyi alapellátásban és ügyeleti rendszerben végzett munkájáért, generációk sorának egészségét javító, és a járványhelyzetben vállalt, elkötelezett szolgálatának elismeréséül Dr. Simon Mária.

 

Tolna megyéért díj: Süli János

Az ország egyik legjelentősebb fejlesztésében, a Paksi Atomerőmű bővítésében való kiemelkedő szerepéért, megyegyarapító honatyai tevékenységéért, életútját végigkövető rendkívüli társadalmi szerepvállalásáért, a helyi és térségi közösségek javáért végzett kimagasló érdekképviseleti tevékenységéért Tolna megyéért kitüntetést vehetett át Süli János.

Süli János a díjazottak nevében nem csupán a kitüntetést odaítélőknek, illetve a felterjesztőknek, hanem a családnak, a támogató közegnek is kifejezte háláját. Hittel, szeretettel, meggyőződéssel kell csinálnunk azt, amit választottunk, és akkor beérik a munka gyümölcse – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Polgármesteri pohárköszöntőjében Pintér Szilárd úgy fogalmazott, úgy érzik, immár nem 108+1-dik Dombóvár a települések sorában, hanem a 109-dik.