Hargitai János: Következetes költségvetési politika alapozza meg az Orbán-kormány társadalompolitikáját

2010-től kezdve egy teljesen más költségvetési gondolkodás dívik ebben az országban, hála Istennek, mint amit önök folytattak, mert ha nem tudtunk volna 2010 óta szakítani az előző Gyurcsány-Bajnai-kormány gyakorlatával, akkor minden tevékenységünket csak légvárra építhettük volna, minden tevékenységünk sikertelen lett volna hangsúlyozta a törvényjavaslat vitájában Hargitai János a KDNP vezérszónoka.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A 2016. évi költségvetés végrehajtása,  előirányzatainak teljesítése, a hiány és az államadósság alakulása megfelelt a törvényi előírásoknak és az európai uniós feltételeknek.

Az államháztartás 2016. évi bevételei 18 229,9 Mrd Ft1-ra, kiadásai 19 054,9 Mrd Ft-ra teljesültek, amelynek eredményeként a pénzforgalmi hiány 825,0 Mrd Ft összegben alakult, ami a GDP 2,3%-ának felel meg. A Stabilitási törvény3 szerinti államadósság teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya a 2015. évi 72,7%-ról a 2016. évre 72,3%-ra csökkent. A Stabilitási törvény szerinti 2016. évi államadósság 25 620,7 Mrd Ft volt. Az államháztartás központi alrendszere 2016. évi törvényi előirányzatainak teljesítése, a hiány alakulása megfelelt az Államháztartásról szóló törvény és a Költségvetésről szóló törvény5, az államadósság alakulása megfelelt az Alaptörvény és a Stabilitási törvény előírásainak. A kormányzati szektor uniós módszertan szerinti hiánya 656,5 Mrd Ft, a GDP 1,9%-a volt. A hiány alakulása megfelelt az uniós feltételeknek. A kormányzati szektor uniós módszertan szerinti adóssága 2016 végén a GDP 73,9%-a volt (26 164,4 Mrd Ft) a 2015. évi 74,7%-hoz (25 654,0 Mrd Ft) képest. Az uniós kritériumok szerinti adósságcsökkentési követelményt Magyarország teljesítette. Valósághűen mutatja be a költségvetés végrehajtására vonatkozó pénzügyi adatokat, információkat. A zárszámadási törvényjavaslatban a központi alrendszer részét képező központi költségvetés, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok bevétel- és kiadás-teljesítési adatai megbízhatóak.

Beszámoló Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról, (HTML).Előterjesztő: nemzetgazdasági miniszter,  Jelentés Magyarország 2016. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről, (Állami Számvevőszék).

***

HARGITAI JÁNOS (KDNP): - Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! Az 1976 évi  költségvetés zárszámadásárhoz érve, nem baj, ha az ellenzék kritikus, ez a dolga, ez teljesen normális, csak azt is azt is meg kellene nézni, hogy mi az a rajthelyzet, ahonnan az Orbán-kormány elindítja a maga költségvetési gondolkodását, és nem csak 2016-ról kell itt beszélni, itt összefolyó költségvetési évekről van szó, ellentétben a szocialisták költségvetésével, ami mindig egy nagy adag rögtönzés volt. Tehát vissza kell nyúlni, tisztelt képviselőtársam 2008-ig, amikor az önök költségvetési politikája csődbe vitte az országot. Gyurcsány Ferencet tudom idézni, aki egy romániai lapban nyilatkozik arról: „ha nem kapunk akkor rendkívüli támogatást, akkor bekövetkezik az államcsőd!” Ebben a tragikus helyzetben voltunk, és így vettük át 2010-ben önöktől a kormányzást. Mindig elgondolkodom azon, hogy az önök tehetségtelensége, mármint az akkori kormány tehetségtelensége juttatta ide az országot, vagy valami más. Nem gondolom, hogy azok az emberek, akik ebben a miniszteri patkóban ültek, ülnek, önmagukban olyan tehetségtelenek, hogy ekkora bajt össze tudjanak hozni, de önmaguk minősítették úgy a helyzetet –  Gyurcsány Ferencet idézhetem megint –, hogy a „kormányzás helyett látszatkormányzás volt, hazudtunk, hazudtunk, és csak túlélni akartunk!” Na, ennek a költségvetési politikának van vége, 2010-től kezdve vége! Vége annak a gondolkodásnak, hogy  pénzbőség van a világban, mindig hozzá fogunk jutni hitelekhez, nem érdekel minket az ország hosszú távú jövője, csak a pillanatot éljük túl – mert önök ezt a költségvetési politikát folytatták, és ez vitte csődbe az országot!

- Tisztelt Ház! Az első Orbán-kormány GDP-arányosan 52 százalékra vitte le a múltból örökölt államadósságot, az MSZP kormánya ezt feltornászták 80 fölé. Ez az a kiinduló helyzet, amit ha nem mondunk el, akkor mindenfajta összevetés hamis, ‑ és az ország közvéleményének félrevezetése. 2010-től kezdve egy teljesen más költségvetési gondolkodás dívik ebben az országban, hála Istennek, mint amit önök folytattak, mert ha nem tudtunk volna 2010 óta szakítani az előző Gyurcsány-Bajnai-kormány gyakorlatával, akkor minden tevékenységünket csak légvárra építhettük volna, minden tevékenységünk sikertelen lett volna.

- Képviselőtársaim! Következetes költségvetési politika alapozza meg az Orbán-kormány társadalompolitikáját, és ez teremti meg a lehetőségeket. Idén először abban a helyzetben lesz az ország, hogy nyugdíjprémiumot fogunk fizetni! Tehát, az államcsődtől eljutottunk a nyugdíjprémium fizetéséig!  Kifizetése az ország teljesítményének az eredménye, és ebbe a folyamatba illeszkedik bele a 2016-os költségvetési év is. Zárszámadása kapcsán néhány fontos, társadalompolitikailag értékelhető célt szeretnék kiemelni.  Visszatekintve 2010-ig: mik azok a fő állomások, amelyek jelzik, hogy egészséges irányba megy a magyar költségvetési gondolkodás és ezért a magyar gazdaság? Fontos mérföldkőnek tekintem, hogy megszabadultunk a pénzügyi világ befolyásától, az annak való kiszolgáltatottságunktól: ma már a nemzetközi pénzügyi világ segítsége nélkül is a saját lábunkon állunk! Erről van Európai Uniótól minősítésünk 2013 óta, amikor kikerültünk a túlzottdeficit-eljárás hatálya alól. Ugye, a túlzottdeficit-eljárás hatálya alatt lenni, tisztelt képviselő hölgyek és urak azt jelenti, hogy felelőtlen költségvetési politikát folytatunk, mindig többet költünk, mint amire lehetőségünk lenne. Ez volt az önök időszakára jellemző,2013 közepén azonban kikerülünk a hatálya alól: na, ez egy fontos jelzés, azt mondhatom, hogy egy objektív jelzés, mert az Európai Unió minősít minket így!

- Ugyanilyen fontos jelzés ‑ és ez már 2016-hoz kötődik ‑, hogy már nemcsak a nemzetközi piacok ismerik el Magyarország gazdasági teljesítményét, hanem a hitelminősítők is, akik mindig óvatosak és mindig később reagálnak. 2016-ra ők is eljutottak odáig, hogy mindhárom mértékadó, nagy nemzetközi hitelminősítő beemelte Magyarországot a befektetésre ajánlott kategóriába, kijőve a bóvli világból, ahova önök juttatták az országot

- Képviselőtársaim! Nagyon fontos jelzésnek tekintem, hogy az ország képes arra, hogy hat évre előre tekintve megállapodjon a megfelelő partnerekkel a béremelések folyamatáról. Itt a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér nagyon jelentős emeléséről beszélek, és ennek megfelelően, hogy ezt nyilvánvalóan a munkaadók teljesíteni tudják, jelentős járulékkedvezményeket is kapnak, tehát kevesebb adót, járulékot kell befizetniük a költségvetésnek. Ennek hosszú távú hatásai lesznek! De, még egyszer mondom: a kapkodó költségvetéstől, a költségvetési rögtönzésekről eljutni odáig, hogy 2016-ban hat évre előre tudjon tekinteni egy kormány, na, ez a teljesítmény, tisztelt uraim, és ezt nem lehet elhazudni! 2017-ben pedig, ismerve a költségvetés folyamatait, először ‑ de reméljük, nem utoljára ‑ nyugdíjprémium fizetésére is képesek leszünk. Ezt bárhogy magyarázzák önök, ez teljesítmény! Ez a magyar gazdaság teljesítménye, - azért mert a kormány következetes és szigorú, józan költségvetési politikát folytat most már 2010 óta.

- Képviselőtársaim! Fontos volt 2016-ban, hogy képesek voltunk folytatni azt az adópolitikát, amit 2010-ben meghirdettünk. Csökkent a fogyasztási és  a személyi jövedelmet, a bért terhelő adó. A családtámogatások rendszerében 60 ezer forinttal több jut egy családnak az adókedvezmények révén. Képesek voltunk az otthonteremtési támogatás beindítására és működtetésére. Otthonra mindenkinek szüksége van, családi házat, lakást mindenki szeretne vásárolni, akár 10 millió forinttal támogatja ezt az állam. Képesek voltunk a lakásépítés, újlakás-építés áfáját 5 százalékra csökkenteni, és ezzel nyilvánvalóan megint állami bevételekről mondtunk le az otthonteremtés segítése érdekében. És említettem, a fogyasztást terhelő adók is fokozatosan csökkennek, 2016-ban a gyermekétkeztetésnél és a sertéshúsnál léptük ezt meg.

- Munkában élők, különböző életpályák: indulnak újak is, és a régiek folytatódnak. A rendvédelemben ezt korábban elindítottuk, itt az adott évben 5 százalékkal nőtt a rendőrök fizetése, sőt a rendőrségen lévő közalkalmazottaké is.2016. évben a pedagógusok mellett a pedagógusok munkáját segítő nagyon fontos alkalmazottak is fizetésemeléshez jutottak. Az államigazgatásban is, annak is a legalsó és az ügyfelekkel leginkább érintkező szintjén: a járások esetében, 30 és 50 százalékos béremelésekre is sor került. Jelentős béremelés történt a NAV esetében, 30 százalékos, és az igazságügyi dolgozók esetében, a bírósági szervezetek esetében is volt 5 százalékos béremelés. De az egészségügyben és a felsőoktatásban is folytatódtak azok az életpályaelemek, amelyek a korábbi időszakban elindultak.

- Nyugdíj. Nagyon jelentős érdekkör, sokan vannak, egyre többen lesznek azzal, hogy egyre hosszabb ideig élnek, hála Istennek, az emberek. Ezért mindig kritikus és kérdéses, hogy hogyan vagyunk képesek a nyugdíjasokról gondoskodni. 2016-ra is igaz volt az, hogy a nyugdíjasok nyugdíja reálértékben növekedett, tehát az infláció felett növekedett, 10 ezer forint értékben Erzsébet-utalvány kifizetésére is képesek voltunk. Nagyon nagy valószínűséggel ez  2017. évben is meg tud történni.

- És a legfontosabb, mert igazán ennek van költségvetési kitekintése: ez a 6 éves bérmegállapodás! Ma, 2017 végén, már azt mondhatjuk: jól láthatóan működik! Azért működik, mert megállapodott a kormány a gazdaság szereplőivel. A gazdaság szereplői belátták, hogy érdekük nagyobb béreket fizetni a minimálbéren foglalkoztatottaknak, a szakmunkás-minimálbéren foglalkoztatottaknak, hogy megtartsák a munkaerőt maguknak, mert szükség van erre, de ehhez a kormány segítséget is ad azzal, hogy járulékokról mond le. Ennek eredménye nyilvánvalóan statisztikailag mérhető, ezért ez az elkövetkezendő években is folytatódni fog.

- Év közben módosult a 2016. évi költségvetés: áprilisban 420 milliárd többlet szétosztásáról döntött a kormány. Nem olyan időszakot élünk, mint korábban, amikor önök kormányoztak, amikor év közben azért kellett belenyúlni a költségvetésbe, hogy további megszorításokat tegyünk. Itt többlet szétosztásáról van szó az oktatásban, a családoknak, a gazdaságfejlesztésben. És ami egy sajnálatos tétel, de áldozni kellett rá és nem is keveset: 2016-ban és 2017-ben a migrációs nyomás által okozott, az országra zúduló nehézségek miatt is jelentősen költenünk kellett.

- Kritikaként fogalmazza meg Mesterházy képviselő úr, hogy 2016-ban szerény a növekedés: az 1,9 százalékos GDP-arányos hiányt 2,2 százalékos növekedés mellett teljesítettük. 2016 azért érdekes év, mert mindig azzal vádolnak minket, hogy uniós források nélkül letérdelne ez az ország. 2016 éppen azt bizonyította be, hogy ez mennyire nincs így! Az ország képes volt, 2600 milliárd erejéig megelőlegezni az uniós forrásokat. Tehát uniós források nélkül, produkáltunk 2,2 százalék növekedést, ami jobb az uniós átlagnál.

- Nyilvánvalóan tudjuk, hogy 2017-ben, tehát az idei évben ezért tudunk nyugdíjprémiumot fizetni. Nem csak tudunk, törvény is kötelez minket arra, hogy ezt megtegyük. Ezt azért tudjuk megtenni, mert 3,5 százalék fölött lesz bőven a gazdaság növekedése. Tehát a 2016. év 2,2 százalékos növekedését így kell értékelni, figyelembe véve azt a sanyarú helyzetet amit önöktől örököltünk.

- Ez már csak megmosolyogtatni való történelem, de a költségvetés folyamatait nem lehet két hét alatt átállítani. Itt keserves évek vannak mögöttünk, és a magyar vállalkozások és a magyar emberek keserves munkája van a mögött, hogy mára meg tudtuk haladni a korábbi káros folyamatot. Tehát amikor 2016-ot értékeljük, akkor egyértelműen azt mondhatjuk: ez egy sikeres év a költségvetés nézőpontjából, a társadalom minden szegmense ezt érezhette. Mindenki tudott egyet előrelépni, de ami sokkal fontosabb: 2016 is Magyarország felzárkózását hozta a fejlett világhoz, és azt gondolom, hogy jó esély van arra, hogy ez a folyamat folytatódjon. Folytatódjon, mert az országnak ilyen költségvetési gondolkodásra van szüksége, és nem azokra a felelőtlen rögtönzésekre, amit az önök időszakában tapasztalt meg az ország!

- Tehát azt gondolom: jövőre a választók döntenek arról, hogy milyen költségvetési politikában gondolkodnak, vissza akarják-e hozni a múltat, a rögtönzések, a felelőtlenség költségvetését, vagy a konzervatív költségvetési tervezést, a kiszámítható költségvetést, a következetes költségvetési politikát, az „addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér” gondolkodását támogatják. Mivel a minket hallgatók józan emberek, és a saját családjukban is így gazdálkodnak, valószínűleg azt is kívánják maguknak, hogy az ország irányítói is ebben a szellemben haladjanak tovább. Köszönöm a figyelmüket! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Fogadj örökbeegy keresztet!

Országos akciónk célja az utak mentén, a települések közterületein álló keresztek megmentése, felújítása és állaguk megóvása az utókor számára.

Ha Ön is szeretne részt venni az akcióban, az alábbi gombra kattintva tájékozódhat a Fogadj örökbe egy keresztet! program részleteiről!

Hosszúhetény
Hernádkércs
Bárdudvarnok
Sopron
Sopron
Sopron
Kisirtáspuszta
Magyarszerdahely külterület
Felsőörs
Lőrinci
Újnéppuszta külterület

Kérdése van? Írjon nekünk!

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Küldjön üzenetet munkatársainknak az alábbi lehetőségre kattintva!
Készséggel állunk rendelkezésére!