Kötelességünk megvédeni a magyar emberek érdekét, Brüsszelnek meg tiszteletben tartani a tagállamok szuverenitását!

A címben jelzett témában szólalt fel április 24-én napirend előtt Firtl Mátyás, a KDNP képviselője a parlamentben.

 

kdnp.hu - Bartha-Szabó József

FIRTL MÁTYÁS (KDNP): - Képviselőtársaim! Amint azt tapasztaljuk, Brüsszel határozott törekvése, hogy a nemzeti hatáskörben lévő döntések egy részét közösségi hatáskörbe vonja, amivel nemzeti szuverenitásunkat sérti. Meggyőződésem, hogy ezzel mindannyiunknak, akik a magyar parlament képviselői vagyunk, vállalt kötelességünk, hogy Magyarország nemzeti szuverenitását megőrizzük! Az egyik legfontosabb kérdés, ami szuverenitásunkkal összefügg, a rezsicsökkentés megvédése. Az energiapolitika közösségi hatáskörbe vonásával Brüsszel megszüntetné a lehetőséget, hogy Magyarország hatósági árszabással alacsonyan tartsa az energiaárakat, és további eredményeinket is veszélyezteti a közösségi adópolitikával, a migránskvótával összefüggő kérdéskör. Magyarország az Európai Unió tagjaként a családok életminőségét, boldogulását, gyarapodását elősegítő eddigi eredményeit meg akarja őrizni, így a rezsicsökkentést is!

- Képviselőtársaim! Brüsszel a magyar rezsicsökkentés ellen intézett támadást azzal, hogy uniós szintű árszabályozást akar bevezetni, amely a magyar fogyasztóknak jelentősen magasabb áramárat jelent. Ez hátrányosan érintené a magyar polgárokat, és komoly versenyhátrányt jelentene a magyar gazdaság számára is. Nagyon nehéz küzdelemre kell tehát felkészülnünk, hogy megvédjük a rezsicsökkentést, amelyhez minden magyar ember támogatására szükségünk van! Ezért indítottuk a nemzeti konzultációt, amelynek egyik kérdése erre vonatkozik.

- Képviselőtársaim! Magyarország akkor erős és akkor egységes, a kormány akkor tud minden magyar emberért kiállni, ha minél többen támogatják az ország érdekeit védő törekvéseit. Ez a veszély tény, hiszen az Európai Bizottság 2016 novemberében intézkedéscsomagot terjesztett elő, amelynek részét képezi a villamos energia belső piacáról szóló európa parlamenti és tanácsi rendelettervezet, valamint a villamos energia belső piacaira vonatkozó közös szabályokról szóló Európai parlamenti, tanácsi irányelvtervezet. Ezzel kapcsolatban a magyar parlament Európai ügyek bizottsága megállapította, hogy az intézkedéscsomag sérti a szubszidiaritás elvét, ezért szubszidiaritási eljárást kezdeményez, amelyet házszabálytól való eltéréssel tárgyaltunk már, és május első napjaiban lehet róla szavazás. Amint azt a tisztelt Házban a vonatkozó országgyűlési határozat vitájában is elmondtuk, sárga lapos eljárással élesen és határozottan ellenezzük, hogy a villamos energia és szolgáltatás ármeghatározása uniós szintű legyen. Ez nemzetállami hatáskör! Az Európai Bizottság sérti a szuverenitás elvét, az alapszerződést is akkor, amikor erről közösségi szintű döntést akar hozni. Veszélyezteti Magyarország nemzeti függetlenségét és a magyar családok szociális biztonságát azzal, hogy semmissé tenné a rezsicsökkentést, a magyar embereket kiszolgáltatottá tenné a külföldi szolgáltatóknak, mint az 2010 előtt is volt!

- Képviselőtársaim! Az Orbán-kormány 2010-et követően 25 százalékkal csökkentette a távhő, a gáz, az áram árát, valamint további rezsicsökkentéseket hajtott végre. Így több pénz maradt a családoknál, a rezsitartozások több tíz milliárd forinttal csökkentek, csökkent a hátralékos fogyasztók száma, és jelentős fogyasztásvédelmi reformokat hajtottunk végre. A tagállami hatósági árszabályozás tehát a fogyasztók védelmének hatékony és biztos eszköze. A Magyar Országgyűlés már 2013 júliusában is határozatot hozott a rezsicsökkentés megvédésére, és már akkor egyértelműen visszautasította a gazdasági lobbiérdekeket szolgáló ellentétes törekvéseket. Felszólította a kormányt, hogy minden nyomás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés politikája mellett. A mostani lopakodó brüsszeli jogalkotás miatt nemzeti szuverenitásunk melletti ismételt kiállásra van szükség!

- Képviselőtársaim! Az Országgyűlésnek, mindannyiunknak, akik választóink felhatalmazásából itt ülünk, kötelességünk megvédeni a magyar emberek érdekeit, Brüsszelnek pedig kötelessége tiszteletben tartani a tagállamok szuverenitását! Meg kell védenünk a rezsicsökkentést, ezért összefogásra van szükség, ezért számítunk minden, a magyar emberek érdekét, az ország felemelkedését fontosnak tartó honfitársaink támogatására!