A Generális Konvent Elnökségnek közleménye

A KDNP Protestáns Műhelye csatlakozik a Generális Konvent Elnökségének felhívásához és imára hívja szervezeteit és tagjait. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy a felhívásnak megfelelően imádkozzunk együtt és egyénileg is a betegekért, a döntéshozókért, Isten kegyelméért ebben a nehéz időben. 

Hisszük, hogy a Protestáns Műhely nemcsak politikai közösség, de imádkozó gyülekezet is. 

"Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének."(Jakab 5,16)

A KDNP Protestáns Műhelyének Országos Elnöksége

 

Az eredeti felhívás szövege:

A Generális Konvent Elnökségnek közleménye

A Generális Konvent Elnöksége azzal a kéréssel fordul a magyar reformátusok közösségeihez, hogy a koronavírus-járvány idején tartsanak könyörgéseket, imaközösségeket és egyéni imádságokban is vigyék a Gondviselő Isten elé a betegeket gyógyulásért, a gyógyítókat erőik megújításáért, a döntéshozókat bölcsességért. Tegyük ezt egymás iránti közös felelősségünket is gyakorolva, türelemmel hordozva élettevékenységeink korlátozását és reménységgel várva a veszedelem elmúltát. „Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért!” (1Tim 2,1)