KDNP a Közigazgatási bürokráciacsökkentésről

Ilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa: 45 törvényt módosít a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő törvények módosításáról szóló javaslat

kdnp.hu – Bartha Szabó József

2015-16-ban 221 törvény módosítására került sor, 73-at érintett a hatályon kívül helyezés. A módosítások eredményeként csökkent az ügyfelek hatóságok előtti megjelenési kötelezettsége: több mint 30 hatósági engedélyezés bejelentési eljárássá alakult át. Jelentősen nőtt a 8 napon belül befejezett ügyek száma, további 9 törvény módosítása alapján megszűnt 20 hatósági eljárás és cégeljárás díja is.

Az Országgyűlés által most tárgyalt, a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 45 törvényt módosít. Ekkora módosításokra nem volt példa a rendszerváltás óta.

A törvényjavaslat célja az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, konkrét eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, a hatósági jogalkalmazás megkönnyítése, a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatása. A fővárosi,  megyei és járási kormányhivatalok által összeállított javaslatcsomag alapján olyan törvényjavaslat került kidolgozásra, amely megfelelő módosításokkal egyrészt az ügyfélbarát közigazgatásnak, másrészt a hatósági jogalkalmazást segítő eljárások kidolgozásával mind a lakosság, mind a vállalkozások és egyidejűleg az eljáró hatóságok közigazgatásba vetett bizalmát is erősíti.

Előterjesztő: Miniszterelnökséget vezető miniszter.  Szövege: PDF.

A Kereszténydemokrata Néppárt vezérszónoka támogata a javaslatot.

RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP):  - Tisztelt Ház! Én sokkal pozitívabban látom a kérdést, mint az előttem szóló MSZP politikusok, akikkel egyszerűen nem tudok egyetérteni. Minden állampolgárnak lehetősége volt, hogy a közigazgatási bürokrácia csökkentése érdekében javaslatokat terjesszen elő. Kíváncsi lennék, hogy önök terjesztettek-e elő vagy sem?  Nekem az általános indoklás megmagyarázza a törvénytervezet terjedelmét is. Csupán csak azt az egyet hiányolom ebből az általános indoklásból, hogy itt az állampolgári észrevételekre is egy utalás erejéig  legalább ki kellett volna térni, és akkor sokkal kerekebb lenne ez a történet, olyan kerek, mint ahogy az államtitkár úr az expozéjában elmondta.

- Tisztelet ennek az egész törvényjavaslatnak! A szellemén túlmenően van egy-két kérdés, amire szeretnék kitérni, ami aztán minden, csak nem a közigazgatás leépítése vagy a közigazgatásnak a megrendítése vagy a káosz elősegítése, mint amilyen szavakat szocialista képviselőtársaimtól hallottunk. Az építésrendészeti módosítás például újdonság a magyar jogban: nem kell építési engedély! Én talán azért vagyok ilyen nagyon hamar és ennyire fehér, mert én az a szerencsétlen állampolgár vagyok, aki életében négyszer építkezett. Mind a négyszer engedélyköteles munkákat végeztünk, és fenékig ittam a közigazgatási eljárás akkori összes hiányosságát. Az akkori tanácsi épület különböző hivatalaitól, különböző osztályaitól vittem az igazolást az építési osztályra házon belül. Ilyen komplikációk voltak.

- Nos, óriási dolog, hogy 300 négyzetméterig ‑ nem ezzel a törvénnyel, hanem korábban ‑ az építkezés csak bejelentési kötelezettséghez kötött, és nem engedélyköteles. Igen ám, de ilyet csak az eljáró hatóságok alkalmazottai, a szakemberek vesznek észre. Így mégis benne maradt a rendszerben az anomália, hiszen az  átalakítás építésiengedély-köteles maradt. Ezt, a mostani jogszabály oldja föl, és mondja azt, hogy az ingatlanok átalakítása nem igényel építési engedélyezési eljárást, hanem csak bejelentési kötelezettséghez van kötve.

-  Bizony hihetetlen nagy segítség az állampolgárnak, hogy különböző iratokat az adott hatóság különböző más ügyintézőitől nem kell megszerezni. Így például a magánútlevél-kiváltásnál erkölcsi bizonyítvány nem kell, mert az előadó köteles saját maga hivatalból tisztázni. Hát, ha ez nem könnyebbség az állampolgárnak, akkor nem tudom, mi az?

Nekem például, aki most már özvegy emberként egyedül lakom egy házban, igen komplikált megoldani, hogy a különböző közüzemi fogyasztásmérők leolvasására kiírják: állampolgári kötelesség, hogy reggel 8-tól 14 óráig legyek otthon. Nos a mostani jogszabály kimondja, hogy mindenfajta közüzemnél, a vízórától kezdve a gázig, villanyig egyetlen ember fogja ezt megoldani. Ez is hihetetlen nagy könnyebbség.

- Tisztelettel, azt mondom: ami ennek a törvényjavaslatnak az indokolásában le van írva, az szó szerint igaz, ez úgy az állampolgároknak, mint a vállalkozóknak, valamint magának a hatóságnak is igen nagy könnyebbséget okoz. Én csak arra buzdítom az államtitkárságot, hogy ezt, ha tudják, folytassák, és ameddig lehet, próbálják egyszerűsíteni az eljárásainkat!