A KDNP is támogatja a rendvédelmi és honvédelmi szolgálatot teljesítők megbecsülését

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat három cél megvalósítását szolgálja. Az első a 2017. évi 5 százalékos illetményemelés végrehajtása, a második a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a rendvédelmi egészségkárosodási járadék intézményrendszerének bevezetése, a harmadik pedig a határvédelem kapcsán felmerülő szolgálati feladatokkal kapcsolatos új szabályok vezetése. Előterjesztő: belügyminiszter. Szövege. PDF.

A KDNP vezérszónoka köszönetet mondva a haza, a lakosság, családjaink és a közbiztonság védelmében szolgálatot teljesítőknek, különösen a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományába tartozó honfitársainknak és honvédjeinknek a helytállásért, üdvözölte a törvénymódosítást.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

FIRTL MÁTYÁS (KDNP): - Tisztelt Országgyűlés! A törvény szolgálja részint a rendvédelem és a honvédelem felelősségteljes szolgálatát ellátók megbecsülését és nem utolsósorban azt a nemzeti érdekünket, amely az ország közösségeinek mindennapi életéhez, működéséhez szükséges közbiztonságot jelenti. Ennek messzemenő biztosítása a jelenben az eddigieknél is fokozottabb kihívásokat jelent a rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásosok számára, amelyek szorosan összefüggnek a migrációs válsággal, a népvándorlási hullámmal, a fokozott közveszéllyel, ami a közbiztonság megerősítésének fokozódó igényét, formáit és legösszetettebb módon megvalósítandó feladatát jelenti. Ezért nemzeti érdekünk, és nem közvetetten, hanem nagyon is közvetlen módon: településeink, családjaink biztonságát szolgálja, hogy törvényben rögzítsük a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyát, amely a pálya vonzerejét növeli, ugyanakkor megteremti azokat az optimális feltételeket, amelyek között úgy teljesíthetik szolgálatukat a hivatásos állomány tagjai, hogy az a rend és a közbiztonság betartását, betartatását maradéktalanul biztosítsa minden területen, minden körülmények között az ország teljes lakossága számára.

- Képviselőtársaim! Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk: az új közszolgálati életpálya alapelvei között a törvényben az elvi, a jogi megalapozottság és a komplexitás megfelelő módon érvényesül. Jól szolgálja azt az alapvető célt, amelyet a kiszámítható és motiváló előmeneteli és új illetményrendszer kialakítása is jelent. Az új törvény 2002 óta nem tapasztalt illetménynövekedést biztosít, amely a mintegy 60 ezer fős hivatásos állomány anyagi megbecsülését jelenti, továbbá bevezeteti az új alapelvekkel működő előmeneteli rendszert is. Az új illetményrendszer tükrözi a szolgálati beosztás értékét, a szolgálati tapasztalat értékét, a hivatásos állományhoz tartozás megbecsülését, a felelősségérzet és az elvégzett munka rangját, megbecsülését és az adott időszakban nyújtott teljesítményt.

- A mostani módosításának egyik fő célja, hogy a 2017. január 1-jei illetményfejlesztés szabályainak meghatározása. Ezeken túl, az új ellátási rendszer, a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás, a rendvédelmi életpálya során bekövetkező rendkívüli események, élethelyzetek, balesetek vagy betegségek miatti, hivatásos szolgálatra vagy adott szolgálati beosztásra való egészségügyi alkalmatlanság hatékony kezelését is szolgálja. A jelenlegi törvénymódosítási javaslattal a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás, a honvédelem területén szolgálatot teljesítők iránti elismerés okán a honvédelmi egészségkárosodási ellátás szabályai is beépítésre kerülnek a honvédség jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénybe.

- Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak minden, a haza, a lakosság, családjaink védelmében, a közbiztonság védelmében szolgálatot teljesítőnek, különösen a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományába tartozó honfitársainknak és honvédjeinknek a helytállásért, a szolgálatáért. Ezért is kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásos szolgálat iránti megbecsülésünk és elismerésünk jeléül, továbbá az ország, az állampolgárok biztonsága iránti kellő felelősséggel döntve - a KDNP frakcióhoz hasonlóan - támogassák a törvény módosítását. Köszönöm a figyelmüket!