Összesen 38 milliárd forintos támogatást kapnak a tejtermelők

Az Országgyűlésben feltett azonnali kérdések között legutóbb Firtl Mátyás kérdezte a földművelésügyi minisztérium államtitkárát a tejtermelők megsegítésére tett konkrét lépésekről, a tejstratégiáról és az annak keretében várható intézkedésekről. A fideszes Dr. Vas Imre a magyar emberek biztonságának megóvása érdekében meghozott intézkedésekre volt kíváncsi.

kdnp.hu - Bartha Szabó József


Milyen eszközökkel segíti a kormány a tejtermelőket?


FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - A tej és a tejtermékek világpiaci kereslete az utóbbi években folyamatosan csökken. A fő tejtermékimportőrök közül Kína és Oroszország vásárlásai egyaránt elmaradtak a korábban tapasztalt mértéktől. Kínában a gazdasági növekedés lassulása, a magas készletszint, míg Oroszország esetében a továbbra is életben lévő, a mezőgazdasági termékekre kivetett, széles körű embargó jelenti a problémát. A tejtermékek így az Európai Unió piacán maradnak, ami tovább csökkenti a felvásárlási árakat az Unió területén és a külkereskedelmi folyamatokon keresztül Magyarországon is. Míg 2014 februárjában a nyers tej termelői ára 109 forint volt tejkilogrammonként, addig jelenleg a nyers tej átvételi ára a kistermelőknél 60-65 forint, míg a nagyobb volument előállítóknál 80 forint.

- A kormány döntése értelmében a Földművelésügyi Minisztérium a tejtermelő gazdák megsegítése érdekében 11,4 milliárd forint többlettámogatást biztosít 2016-ban, valamint az ágazat jelentős nehézségére tekintettel a minisztérium megkezdte a tejstratégia összeállítását, amely piaci és ágazati helyzetelemzés, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi és jogszabályi keretek mentén konkrét intézkedéseket tartalmaz. Államtitkár Úr!

- A tejstratégia összeállításának a keretében milyen konkrét intézkedésre lehet számítani?

-  Mikorra valósulhatnak meg ezek az intézkedések?

- Milyen egyéb eszközöket tervez a kormány, hogy a tejtermelés hosszú távon újra nyereséges lehessen?

***

Dr. NAGY ISTVÁN, (földművelésügyi minisztériumi államtitkár): - Legelőször is, elismerésemet fejezem ki a magyar tejtermelőknek, hogy most már huzamosabb ideje önköltségi árszint alatt termelnek és kitartanak. Én nagyon remélem, hogy kitartásuk a kormány intézkedései és a világpiac helyzetének javulása miatt is eredményre fog vezetni a jövőben. A pótlólagos források közül a tejtermelőknek nyújtható rendkívüli ideiglenes támogatás közel 6 milliárd forintos összegének kifizetése most márciusban várható, a nemzeti költségvetésből biztosított 11,44 milliárd forintból április közepétől és május utolsó hetétől kezdődően történik a kifizetés. Ez literenként gyakorlatilag 25 forintos támogatást jelent a tejtermelők számára. Megkezdődött a rendszerszerűen ütemezett források rendelkezésre bocsátása is, hiszen az a célunk, hogy minden rendelkezésre álló forrást kifizessünk, hogy könnyítsük az anyagi helyzetüket. Ez összesen 38 milliárd forintot tesz ki. A kifizetésükre 2016 során folyamatosan kerül sor, és tejliterre vetítve további újabb 25 forintos támogatást jelent.

- A felsorolt támogatások mellett és azon túl a tárca fontosnak tartja a tej- és tejtermékágazat szakpolitikai kérdéseit egy tömör ágazati stratégiában is megjeleníteni, különös hangsúlyt helyezve az ágazat szervezettségének, transzparenciájának, a feldolgozóipar teljesítményének a javítására, a fogyasztás ösztönzésére. A stratégia összeállítását az összes érdekelt fél bevonásával megkezdtük. Az európai döntéshozó fórumokon is napirenden lévő válsággal kapcsolatosan rövidesen agrárminiszteri tanácsülésre kerül sor. A tagállamok, köztük Magyarország is számos javaslatot nyújtottak be a megvitatásra. Fontosnak tartjuk egy újabb válságkezelő csomag életbe léptetését is. 

***

FIRTL MÁTYÁS: - Államtitkár Úr! Valóban elismerés jár a tejtermelőknek. Nagyon fontos nekünk, akik már egypár évtizedet megéltünk, hogy az a helyzet még egyszer ne tudjon kialakulni Magyarországon, hogy egy egész állatállomány kivágásra kerül olyan problémák miatt, hogy valamit nem megfelelő módon kezelünk. Éppen ezért fontos az, amit jelzett a kormányzat, illetve amit a mezőgazdasági tárca tesz ennek érdekében. Én nagyobb hangsúlyt helyeznék arra, hogy a fogyasztás emelése érdekében bármilyen rendszereken keresztül - isko­la­tejrendszer, szociális ágazat ‑ minél több tejet el tudjunk adni, és a gazdáknak a lehetőséget biztosítani tudjuk. De ugyanilyen fontos számomra ‑ bár már elment a külügyminiszter úr ‑ a külgazdasági területen is azoknak a piacoknak a felkutatása, amelyek lehetőséget tudnak teremteni a magyar tej elhelyezésére a továbbiakban. Ezek azok a pontok, amelyekben előre kellene tudnunk jutni.

***

Dr. NAGY ISTVÁN: - Képviselőtársam! Teljességgel egyetértek önnel a fölvázolt javaslatokban, sőt annyival szeretném kiegészíteni az ön által elmondottakat, hogy nem is kellene a fogyasztást emelnünk, bár nagyon jó lenne. Csak amikor a fogyasztó választ és a polcon a tejért nyúl, akkor az a kérésünk, hogy a magyar tejet válassza, mert pontosan annyi tejet termelünk, amennyit képesek lennénk felhasználni és a magyar tejipar feldolgozva a piacra juttatni. Csak azon múlik, hogy a fogyasztóink támogatják-e a magyar tejtermelőket azzal, hogy magyar tejet vásárolnak. Az Európai Unióban pedig azt képviseljük, hogy a csekély összegű, támogatás felső határának emelése megtörténjen. Az intervenciós és magán tárolási rendszerek feltételeinek kedvezőbbé tétele, újabb promóciós lehetőségek biztosítása, pont azért, hogy felhívjuk a vásárlók figyelmét a tej hasznosságára. Ezenkívül a szerződéses fegyelem erősítését, valamint a fontos exportpiacaink erősítését és visszaszerzését mind-mind kiemelt célnak tekintjük.


Milyen intézkedéseket tesz a kormány a magyar emberek biztonságának megóvása érdekében?


Dr. VAS IMRE, (Fidesz): - A migránsokkal szembeni hazai védekezés eddigi teljes költségeit szinte teljes egészében Magyarország biztosította, ami mára már elérte a 85 milliárd forintot. Ehhez az Unió csak csekély mértékben járult hozzá. Tudjuk tehát, hogy mekkora terhet ró a válság a tranzitországokra, így Magyarországra. Elhangzott, hogy a kormány felkészült arra is, hogy ha Magyarországon a magyar-román határszakaszon alakul ki nyomás, akkor két-három hét alatt fizikai határzárat tudunk felépíteni, illetve tovább tudjuk erősíteni a meglévő határszakaszainkat, így elsősorban a magyar-szerb határszakaszt. Ennek fényében kérdezem:

- Milyen újabb intézkedéseket tesz a kormány a magyar emberek biztonsága érdekében?

***

VARGHA TAMÁS, (honvédelmi minisztériumi államtitkár): - Magyarország kormánya a legmesszebbmenőkig elkötelezett a magyar emberek biztonságának megóvása mellett. Minden, amit a magyar kormány tett vagy tesz, azt azzal a céllal tette és teszi ma is, hogy a magyar polgárokat megvédje, és szavatolja családjaink, gyermekeink biztonságát. Nem engedhetjük, nem engedjük, és nem is fogjuk megengedni, hogy Magyarországon, itt a hazánkban hasonló erőszakos cselekmények megtörténjenek, és hogy bármely magyar városban, faluban, településen félelemben kelljen élnie bárkinek.

- A kormány felkészült a válság kezelésére, és az elmúlt év derekán egy olyan három részből álló védvonalat állított fel, amely sikeresen kezelte a bevándorlás okozta veszélyhelyzetet. Ez jól működik. Ha azt látjuk, hogy a bevándorlók száma növekszik, és a bevándorlók egyre nagyobb számban rongálják meg ezt a fizikai védvonalat, akkor fel kell készülnünk arra, hogy ezt megerősítsük, és ezt meg is fogjuk tenni.

- Az sem zárható ki, hogy a bevándorlók Románia felé indulnak el, ezért fel vagyunk készülve arra, hogy a magyar-román határszakaszon is az ideiglenes biztonsági határzárat megépítsük, ehhez minden szükséges előkészületet meg is tettünk. Ezek az intézkedések azok, amelyek a magyar emberek biztonságát garantálják. Ha kitekintünk Magyarországon kívülre, azt látjuk, hogy Európa-szerte a politikusok mást mondanak, mint mondtak néhány hónappal ezelőtt. Bátran mondhatjuk, kétség nem férhet hozzá, hogy a magyar kormány intézkedései helyesek voltak, és helyesek, amiket a jövőben is teszünk, és aki ezzel ellentéteset állít, mást mond, a magyar emberek biztonságát teszi kockára. 

***

Dr. VAS IMRE: - Államtitkár Úr! Látjuk, hogy Görögországon keresztül jutnak be a migránsok Európába. Görögország ezzel egyértelműen megsérti a schengeni megállapodást, beengedi a migránsokat, semmilyen komolyabb intézkedést nem tesz a migránsok megállításáért. Ezért csak annyi kérdésem van másodjára az államtitkár úrhoz:

- Ha Görögország komolyabb intézkedéseket tenne, elsősorban nyilván a görög-török határon a schengeni övezet megvédésére, akkor jobb lenne-e a helyzet, kevesebb migráns jutna-e be az Európai Unióba?

***

VARGHA TAMÁS: - Képviselő úr kérdésében benne rejlik a válasz is: valóban, ennek a migrációs válságnak a legnagyobb talánya Görögország, hiszen súlyos biztonsági kérdéseket vet fel, hogy Görögország saját polgárai biztonságát is veszélyeztetve miért engedi, hogy az emberáradat Európa felé, így Magyarország felé is Görögországon keresztül eljusson. Volt rá példa, hogy a görög szigetek és Görögország között néhány napig nem jártak a kompok, szinte teljesen megállt a bevándorlás. Tehát ha Görögország lépne, cselekedne és lezárná a határait, megvédené a schengeni határt, mint ahogy azt Magyarország megtette, akkor már sokkal előbbre tartanánk, mint most. Valóban jobb külön cselekedni, mint együtt tétlenkedni, a mai európai uniós csúcson kiváló lehetőség kínálkozik az Európai Unió számára, hogy ő is a cselekvés útjára lépjen.